Среда, 21 Јули 2021    Печати
ПРЛИЧЕВ – ШТИТ И ШТАФЕТА

1Savo Саво Костадиновки

ПРЛИЧЕВ – ШТИТ И ШТАФЕТА

 

Колку колку е поголемо

растојанието до твоето време

сѐ поблиску сме до вистината

на твоите дела

кои како штит нѐ бранат

па затоа и ние ги чуваме

со рацете на нашите срца

Будно време,

кое го осветлуваат

и молњите на историјата

и ја издолжуваат сенката

на твојата слава

од која

некои си, и се плашат

штом 

како низ иглени уши се провираат

за да не ја кажат вистината

Годините си минуваа

во прегатка на вековите

а твојот семожен глас

вечно се разгласува

дури и громогласно ќе грмне

доколку се повампири

нечија изопачена историја

врз биднината на Македонија

Бидејќи

таквите ѕвезди како тебе

и дење им тежат

над нечии вжештени глави

па затоа сите ние

поети и непоети

како штафета ја носиме Твојата слава

бранејќи го

нашето книжевно постоење.