Среда, 31 Март 2021    Печати
МОМА МАЏАР-МАЛКА

1зс123 МОМА МАЏАР-МАЛКА

Покрај Драгор едно утро прошетав

Лична мома Маџар-Малка здогледав,

Бело лице миеше, солзи од очи криеше

Тешки клетви по младо момче фрлаше.

Сто години да живее,                    

Сто држави да прошета,

Сто девојки да залуби

Мене да не заборави!

Низ Битола еден ден прошетав

Од Безистен до чаршија,

Иста мома Маџар-Малка здогледав,

Есап, пазар, правеше, скапо срма плаќаше 

Џабе не сакаше, на трговец му лафеше.

Сто години да живее,                    

Сто држави да прошета,

Сто девојки да залуби,

Мене да не заборави!

Еј, ти момче млад аџамија,

Не сакам ништо вересија

Не сакам ништо бадијала.

Срце ми е ветено, бело лице љубено

Дарови спремам за него, така било судено.

Сто години да живее,                    

Сто држави да прошета,

Сто девојки да залуби,

Мене да не заборави!