Среда, 20 Март 2019    Печати
Црна се чума зададе там' долу в' Македонија

51Црна се чума зададе там' долу в' Македонија

Црна се чума зададе
там' долу в' Македонија,
там' долу в' Демир Капија.
Кој ќе се јунак избере
чумата да изгони
од жална Македонија?Избрал се, ми се изнашол
млад Гоце Делчев војвода,
чумата да ја пропади.
С' негова верна дружина
тој ојде в' Македонија,
там долу Демир Капија.Гоце на дружба говори:
- Дружино, верна зговорна,
кога ќе вие врвите
низ моја града Кукуша,
мајка ми ќе ве запраша:
„каде е Гоце војвода“?
Вие ќе и нејзи кажете:
„Гоце се, мајко, ожени
за мајка Македонија“.

https://www.youtube.com/watch?v=fiMe42YqFls