Среда, 07 Април 2021    Печати
Календар на Велигденски датуми

2 9

Велигденски датуми

Велигден е еден од подвижните празници во христијанството и денот на празнувањето е главно различен за секоја година, секогаш е во недела, и главно паѓа во април, а поретко во мај.

Пресметувањето на денот на празникот Велигден се заснова врз месечевите мени, и дополнително е усложнето со исправката на календарот од јулијански во грегоријански.

Овој празник е суштината на христијанството, потврда на  верата  во Бога. На Велигден се слави победата на животот над смртта.

Св апстол Павле рекол: ‘Ако Христос не воскреснеше, празна ќе беше нашата вера‘.

Чествувањата на Велигден укажуваат и на тоа дека ризницата на нашето духовно и национално наследство е богата. Велигденските празнувања ја симболизираат верата и богатата македонска традиција кој опстојува со векови.

Во следнава табела се дадени датите на православниот Велигден помеѓу 1875 и 2124 г. 

год.мес.ден    год.мес.ден    год.мес.ден    год.мес.ден    год.мес.ден    год.мес.ден

1875.4.25.        1876.4.16.        1877.4.8.          1878.4.28.        1879.4.13.        1880.5.2.

1881.4.24.        1882.4.9.          1883.4.29.        1884.4.20.        1885.4.5.          1886.4.25 .

1887.4.17.        1888.5.6.          1889.4.21.        1890.4.13.        1891.5.3.          1892.4.17.

1893.4.9.          1894.4.29.        1895.4.14.        1896.4.5.          1897.4.25.        1898.4.17.

1899.4.30.        1900.4.22.        1901.4.14.        1902.4.27.        1903.4.19.        1904.4.10.

1905.4.30.        1906.4.15.        1907.5.5.          1908.4.26.        1909.4.11.        1910.5.1.

1911.4.23.        1912.4.7.          1913.4.27.        1914.4.19.        1915.4.4.          1916.4.23.

1917.4.15.        1918.5.5.          1919.4.20.        1920.4.11.        1921.5.1.          1922.4.16.

1923.4.8.          1924.4.27.        1925.4.19.        1926.5.2.          1927.4.24.        1928.4.15.

1929.5.5.          1930.4.20.        1931.4.12.        1932.5.1.          1933.4.16.        1934.4.8.

1935.4.28.        1936.4.12.        1937.5.2.          1938.4.24.        1939.4.9.          1940.4.28.

1941.4.20.        1942.4.5.          1943.4.25.        1944.4.16.        1945.5.6.          1946.4.21.

1947.4.13.        1948.5.2.          1949.4.24.        1950.4.9.          1951.4.29.        1952.4.20.

1953.4.5.          1954.4.25.        1955.4.17.        1956.5.6.          1957.4.21.        1958.4.13.

1959.5.3.          1960.4.17.        1961.4.9.          1962.4.29.        1963.4.14.        1964.5.3.

1965.4.25.        1966.4.10.        1967.4.30.        1968.4.21.        1969.4.13.        1970.4.26.

1971.4.18.        1972.4.9.          1973.4.29.        1974.4.14.        1975.5.4.          1976.4.25.

1977.4.10.        1978.4.30.        1979.4.22.        1980.4.6.          1981.4.26.        1982.4.18.

1983.5.8.          1984.4.22.        1985.4.14.        1986.5.4.          1987.4.19.        1988.4.10.

1989.4.30.        1990.4.15.        1991.4.7.          1992.4.26.        1993.4.18.        1994.5.1.

1995.4.23.        1996.4.14.        1997.4.27.        1998.4.19.        1999.4.11.        2000.4.30.

2001.4.15.        2002.5.5.          2003.4.27.        2004.4.11.        2005.5.1.          2006.4.23.

2007.4.8.          2008.4.27.        2009.4.19.        2010.4.4.          2011.4.24.        2012.4.15.

2013.5.5.          2014.4.20.        2015.4.12.        2016.5.1.          2017.4.16.        2018.4.8.

2019.4.28.        2020.4.19.        2021.5.2.          2022.4.24.        2023.4.16.        2024.5.5.

2025.4.20.        2026.4.12.        2027.5.2.          2028.4.16.        2029.4.8.          2030.4.28.

2031.4.13.        2032.5.2.          2033.4.24.        2034.4.9.          2035.4.29.        2036.4.20.

2037.4.5.          2038.4.25.        2039.4.17.        2040.5.6.          2041.4.21.        2042.4.13.

2043.5.3.          2044.4.24.        2045.4.9.          2046.4.29.        2047.4.21.        2048.4.5.

2049.4.25.        2050.4.17.        2051.5.7.          2052.4.21.        2053.4.13.        2054.5.3.

2055.4.18.        2056.4.9.          2057.4.29.        2058.4.14.        2059.5.4.          2060.4.25.

2061.4.10.        2062.4.30.        2063.4.22.        2064.4.13.        2065.4.26.        2066.4.18.

2067.4.10.        2068.4.29.        2069.4.14.        2070.5.4.          2071.4.19.        2072.4.10.

2073.4.30.        2074.4.22.        2075.4.7.          2076.4.26.        2077.4.18.        2078.5.8.

2079.4.23.        2080.4.14.        2081.5.4.          2082.4.19.        2083.4.11.        2084.4.30.

2085.4.15.        2086.4.7.          2087.4.27.        2088.4.18.        2089.5.1.          2090.4.23.

2091.4.8.          2092.4.27.        2093.4.19.        2094.4.11.        2095.4.24.        2096.4.15.

2097.5.5.          2098.4.27.        2099.4.12.        2100.5.2.          2101.4.24.        2102.4.9.

2103.4.29.        2104.4.20.        2105.4.5.          2106.4.25.        2107.4.17.        2108.5.6.

2109.4.21.        2110.4.13.        2111.5.3.          2112.4.17.        2113.4.9.          2114.4.29.

2115.4.14.        2116.5.3.          2117.4.25.        2118.4.17.        2119.4.30.        2120.4.21.

2121.4.13.        2122.5.3.          2123.4.18.        2124.4.9.