Историја Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/istorija Fri, 25 Sep 2020 03:41:16 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлески (72) http://mn.mk/istorija/18895-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovleski-72 http://mn.mk/istorija/18895-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovleski-72 1.0.6

Македонскиот народ се соочува со огромни притисоци и со оваа марионетска власт предводена од лидерот на СДСМ Зоран Заев е на пат да го изгуби не само името, туку и државата.

Заради барањето на Грција, СДСМ без дозвола на македонскиот народ само за земјата да биде членка на НАТО прво го смени името, а сега заради барањето на Бугарија, СДСМ како што изгледа е спремна да се откаже од и од македонски јазик и од македонската историјата до 1944 година. Но, за жал, тоа не го прави бидејќи има дозвола од македонскиот народ за да земјата стане членка на ЕУ, туку заради личен интерес на поединци од СДСМ.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 23 Sep 2020 07:58:31 +0000
Борба за воведување на македонското наречје во Солун http://mn.mk/istorija/9695-Borba-za-voveduvanje-na-makedonskoto-narecje-vo-Solun http://mn.mk/istorija/9695-Borba-za-voveduvanje-na-makedonskoto-narecje-vo-Solun Tihomir_Karanfilov
Тихомир Каранфилов

Во четвртото продолжението на „Жестока борба со грчката пропаганда кон крајот на XIX век“, бугарскиот автор Стефан Колчев Салганџиев (1847 - 1911) кој во периодот од 1868 до 1870 година, активно учествува во општествениот живот во градот и настојува во отворените училишта да се користи бугарскиот, а не македонскиот јазик, во својата книга „Личните дела и спомени за преродбата на солунските и серските Бугари, или 12 – годишната жестока нерамна борба со грчката пропаганда“ (1906), говори како заедничката борба на македонскиот и бугарскиот народ против грчката пропаганда, ќе се претвори во меѓусебна борба за превземање на црковно – училишните општини, како и за наметнување на бугарскиот јазик врз македонскиот народ. Односно за борбата кој јазик ќе доминира во ново отворените училишта, како што вели авторот „бугарското или македонското наречје“.

]]>
karanfilov@mn.mk (Тихомир Каранфилов) Историја Tue, 22 Sep 2020 23:00:00 +0000
Предавството врз Александар Македонски http://mn.mk/istorija/10296-Predavstvoto-vrz-Aleksandar-Makedonski http://mn.mk/istorija/10296-Predavstvoto-vrz-Aleksandar-Makedonski predavstvo-aleksandarВо 329 година п.н.е. Александар се вљубил и ја зел за жена Бактриската принцеза Роксана-Рошанак на Бактриски, која била ќерка на локалниот водач.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Tue, 22 Sep 2020 23:00:00 +0000
Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлески (71) http://mn.mk/istorija/18877-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovleski-71 http://mn.mk/istorija/18877-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovleski-71 1 1а

Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлески (71)

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Tue, 15 Sep 2020 23:00:00 +0000
Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлески (70) http://mn.mk/istorija/18866-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovleski-70 http://mn.mk/istorija/18866-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovleski-70 1.0.6

Драган Богадановски (18.09.1929 – 31.05.1998) е еден од најпознатите македонски политички дисиденти по Втората светска војна. Во 1950 година ја напуштил земјата откако тогашните југословенски власти му забраниле да студира поради иницијативата за ортварање на „Македонски студентски клуб“ во Белград. Цели три децении потоа бил во челните редови на македонската патриотска емиграција. Тој е идеолог и еден од оснивачите на ВМРО ДПМНЕ.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 09 Sep 2020 08:25:04 +0000
Апел на привремена Влада на Македонија – „Единство“ (21 мај 1880 год.) http://mn.mk/istorija/9570-Apel-na-privremena-Vlada-na-Makedonija-–-Edinstvo-21-maj-1880-god http://mn.mk/istorija/9570-Apel-na-privremena-Vlada-na-Makedonija-–-Edinstvo-21-maj-1880-god edinstvoПРАВЕДНИТЕ БАРАЊА НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД ДА СЕ ИСПОЛНАТ СО БРЗА ПРИМЕНА НА ЧЛ. 23 ОД БЕРЛИНСКИОТ ДОГОВОР. ПАРОЛАТА Е МАКЕДОНИЈА НА МАКЕДОНЦИТЕ

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Tue, 08 Sep 2020 23:00:00 +0000
Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлески (69) http://mn.mk/istorija/18852-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovleski-69 http://mn.mk/istorija/18852-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovleski-69 1 1а

Во монографијата „Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлески“, од авторот Киро Кипровски, објавени се повеќе говори со кои Мане се има обратено пред членството на ВМРО ДПМНЕ. Меѓу нив е и говорот со кој тој се обраќа на трибината на Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ Гостивар.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 02 Sep 2020 07:42:46 +0000
Што правел Александар Македонски кога бил нервозен? http://mn.mk/istorija/8962-Sto-pravel-Aleksandar-Makedonski-koga-bil-nervozen http://mn.mk/istorija/8962-Sto-pravel-Aleksandar-Makedonski-koga-bil-nervozen aleksandar-treti-makedonski-240Се разбира, пцуел на својот јазик :

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Tue, 25 Aug 2020 23:00:00 +0000
Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлески (68) http://mn.mk/istorija/18820-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovleski-68 http://mn.mk/istorija/18820-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovleski-68 1 1а

„Единството, за кое ВМРО-ДПМНЕ се бори од денот на формирањето до денес, е потреба како леб насушен, особено кога стоиме пред историската можност за остварување на виталните национални интереси, бидејќи сметам дека секое човечко достоинство го има за приоритет достоинството на сопствениот интегритет, кој како со папочна врвца е поврзан со неговиот национален идентит.“ – вели во својот говор Мане Јаковлесвски, еден од основачите на ВМРО ДПМНЕ, на трибината по повод 20-годишниот јубилеј од формирањето на ВМРО-ДПМНЕ.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Tue, 25 Aug 2020 23:00:00 +0000
Вековните историски и национални идеали на целиот македонски народ се да живее слободен и обединет - (октомври 1944 година) http://mn.mk/istorija/7827-Vekovnite-istoriski-i-nacionalni-ideali-na-celiot-makedonski-narod-se-da-zivee-sloboden-i-obedinet---oktomvri-1944-godina http://mn.mk/istorija/7827-Vekovnite-istoriski-i-nacionalni-ideali-na-celiot-makedonski-narod-se-da-zivee-sloboden-i-obedinet---oktomvri-1944-godina partizani

 

ПИСМО  ОД  ШТАБОТ  НА  ЛЕРИНСКО-КОСТУРСКИОТ  МАКЕДОНСКИ  БАТАЛЈОН ДО ЦК НА ЕАМ И ГЛАВНИОТ ШТАБ НА ЕЛАС: ВЕКОВНИТЕ ИСТОРИСКИ И НАЦИОНАЛНИ  ИДЕАЛИ НА ЦЕЛИОТ МАКЕДОНСКИ НАРОД СЕ ДА ЖИВЕЕ СЛОБОДЕН И ОБЕДИНЕТ

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Tue, 18 Aug 2020 23:00:00 +0000