Историја Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/istorija Wed, 17 Jul 2019 10:55:11 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Европскиот печат ја прогласил Бунева за македонска Шарлота Корде http://mn.mk/istorija/16895-Evropskiot-pecat-ja-proglasil-Buneva-za-makedonska-Sarlota-Korde http://mn.mk/istorija/16895-Evropskiot-pecat-ja-proglasil-Buneva-za-makedonska-Sarlota-Korde Mara Buneva 2Мара Бунева

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 17 Jul 2019 00:00:00 +0000
Писмо од братот на Мара Бунева, Борис Бунев http://mn.mk/istorija/16896-Pismo-od-bratot-na-Mara-Buneva-Boris-Bunev http://mn.mk/istorija/16896-Pismo-od-bratot-na-Mara-Buneva-Boris-Bunev Boris Bunev

Писмо од братот на Мара Бунева, Борис Бунев, од 1945 г

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 17 Jul 2019 00:00:00 +0000
Сите завојувачи на Македонија залудно се обиделе да ја избришат македонската историска свест http://mn.mk/istorija/16897-Site-zavojuvaci-na-Makedonija-zaludno-se-obidele-da-ja-izbrisat-makedonskata-istoriska-svest http://mn.mk/istorija/16897-Site-zavojuvaci-na-Makedonija-zaludno-se-obidele-da-ja-izbrisat-makedonskata-istoriska-svest Italijanski istoricar

ИТАЛИЈАНСКИ ИСТОРИЧАР ВО 1933-ТА: Сите завојувачи на Македонија залудно се обиделе да ја избришат македонската историска свест

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 17 Jul 2019 00:00:00 +0000
Јован Цвииќ за Грците и Македонија http://mn.mk/istorija/16905-Jovan-Cviik-za-Grcite-i-Makedonija http://mn.mk/istorija/16905-Jovan-Cviik-za-Grcite-i-Makedonija

makedonska-nacija-logo
Македонска нација

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 17 Jul 2019 00:00:00 +0000
Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлевски (13) http://mn.mk/istorija/16913-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovlevski-13 http://mn.mk/istorija/16913-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovlevski-13 a 2

Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлевски (13)

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 17 Jul 2019 00:00:00 +0000
Над 1000 Македонци, меѓу кои и половина од делегатите на АСНОМ, завршиле на Голи оток http://mn.mk/istorija/16859-Nad-1000-Makedonci-megu-koi-i-polovina-od-delegatite-na-ASNOM-zavrsile-na-Goli-otok http://mn.mk/istorija/16859-Nad-1000-Makedonci-megu-koi-i-polovina-od-delegatite-na-ASNOM-zavrsile-na-Goli-otok

Над 1000 Македонци, меѓу кои и половина од делегатите на АСНОМ, завршиле на Голи оток

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 10 Jul 2019 00:00:00 +0000
Антон фон Вернер. Берлински конгрес http://mn.mk/istorija/16863-Anton-fon-Verner-Berlinski-kongres http://mn.mk/istorija/16863-Anton-fon-Verner-Berlinski-kongres Berlin

Антон фон Вернер. Берлински конгрес

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 10 Jul 2019 00:00:00 +0000
Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлевски (12) http://mn.mk/istorija/16866-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovlevski-12 http://mn.mk/istorija/16866-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovlevski-12 a 2

Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлевски (12)

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 10 Jul 2019 00:00:00 +0000
Јас сум по род македонец http://mn.mk/istorija/16873-Jas-sum-po-rod-makedonec http://mn.mk/istorija/16873-Jas-sum-po-rod-makedonec ivan-ierakar2

Во 13 век Иван Иеракар се изјаснува - „Јас сум по род македонец“

]]>
karanfilov@mn.mk (Тихомир Каранфилов) Историја Wed, 10 Jul 2019 00:00:00 +0000
СУДЕНИ ЗА ВМРО http://mn.mk/istorija/16830-SUDENI-ZA-VMRO http://mn.mk/istorija/16830-SUDENI-ZA-VMRO vmro 221СУДЕНИ ЗА ВМРО

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 03 Jul 2019 00:00:00 +0000