Историја Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/istorija Tue, 07 Apr 2020 23:20:26 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Русинот Бурич од Историската Конференција на Малта 1989: Без Македонизмот паѓа и целата цивилизација! http://mn.mk/istorija/18202-Rusinot-Buric-od-Istoriskata-Konferencija-na-Malta-1989-Bez-Makedonizmot-paga-i-celata-civilizacija http://mn.mk/istorija/18202-Rusinot-Buric-od-Istoriskata-Konferencija-na-Malta-1989-Bez-Makedonizmot-paga-i-celata-civilizacija 81

Осврт кон делото на рускиот мислител Владимир Бурич базиран на разговорите водени со него од македонскиот мислител и деец Чедо Цветановски, директор на Центарот за немилитаристички стратешки истражувања – ЦЕНЕСИ, кои наскоро ќе бидат објавени во книга.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 01 Apr 2020 00:00:00 +0000
Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлески (50) http://mn.mk/istorija/18203-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovleski-50 http://mn.mk/istorija/18203-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovleski-50 Skopje 2011 muzej na holokaustot-potpisuvanje dogovor so evtopska akademija-Berlin. 4

Во текот на својот живот Мане Јаковлевски стекна голем број пријатели и огромно искуство, кои му овозможуваше навремено да реагира за да успешно ги заврши доверените задачи. Кога се работеше за Македонија, за интересот на македонскиот народ и заедниците кои живеат во земјата, тој даваше се од себе, додека не се завршеа предвидените активности Така беше и за време на создавањето на Меморијалниот центар на холокаустот на Евреите во Скопје, за што Фондот заедно со еврејската заедница ќе му додели посебна благодарница.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 01 Apr 2020 00:00:00 +0000
Заедничка изјава меѓу Јосип Броз Тито и Тодор Живков-(јануари 1976 година) http://mn.mk/istorija/18136-Zaednicka-izjava-megu-Josip-Broz-Tito-i-Todor-Zivkov-januari-1976-godina http://mn.mk/istorija/18136-Zaednicka-izjava-megu-Josip-Broz-Tito-i-Todor-Zivkov-januari-1976-godina tito“Претседателот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и претседател на Сојузот на комунистите на Југославија, Јосип Броз Тито и првиот секретар на Централниот комитет на Бугарската комунистичка партија и претседател на Државниот совет на Народна Република Бугарија, Тодор Живков во атмосфера на пријателство, заемно уважување, разбирање и отвореност извршија, заедно со своите сора-ботници, широка размена на мислења за сите прашања од интерес за двете земји.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 25 Mar 2020 00:00:00 +0000
Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлески (49) http://mn.mk/istorija/18155-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovleski-49 http://mn.mk/istorija/18155-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovleski-49 1 4

Во текот на својот живот Мане Јаковлевски стекнува низа пријатели, без разлика на нивната етничка, верска, политичката или друга припадност. Најчесто нив ги врзува заедничката љубов кон татковината. Меѓу овие пријатели се сретнуваат и членови и симпатизери на Социјалдемократкиот сојуз. Сите тие имаат позитивни мислења за Мане и неговото ангажирање за Македонската кауза.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 25 Mar 2020 00:00:00 +0000
Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлески (48) http://mn.mk/istorija/18111-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovleski-48 http://mn.mk/istorija/18111-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovleski-48 1 4

Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлески (48)

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 18 Mar 2020 00:00:00 +0000
МАКЕДОНСКАТА ЦРКВА – ПРАИЗВОР НА СИТЕ СЛОВЕНСКИ ПРАВОСЛАВНИ ЦРКВИ http://mn.mk/istorija/18112-MAKEDONSKATA-CRKVA-–-PRAIZVOR-NA-SITE-SLOVENSKI-PRAVOSLAVNI-CRKVI http://mn.mk/istorija/18112-MAKEDONSKATA-CRKVA-–-PRAIZVOR-NA-SITE-SLOVENSKI-PRAVOSLAVNI-CRKVI

Коста Јовчевски : МАКЕДОНСКАТА ЦРКВА – ПРАИЗВОР НА СИТЕ СЛОВЕНСКИ ПРАВОСЛАВНИ ЦРКВИ

]]> maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 18 Mar 2020 00:00:00 +0000 Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлески (47) http://mn.mk/istorija/18095-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovleski-47 http://mn.mk/istorija/18095-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovleski-47 1 4

Судбината и ангажманите поврзани околу проекти од големо значење на Македонија, ангажмани на кои се темели суверенитетот на македонската држава, ќе ги испреплети животните патишта на Мане Јаковлевски и на професорот д-р Панде Лазаревски, вработен во Институтот за социолошки и политичко-правни истражуцања и поранешен амбасадор во Романија. Особено до израз ќе дојде нивната професионалност, самопрегор и љубов кон земјата. Нивната тесна соработка ќе биде од исклучително значење за успешно реализирање на проектите од национален интерес, како што се НКС „10 дена Крушевска Република“ и „Меморијалниот центар на колокаустот  на Евреите од Македонија“.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 11 Mar 2020 00:00:00 +0000
Мат за Бугарите и Грците: Не може 200 години да има „македонско прашање" без Македонци http://mn.mk/istorija/18096-Mat-za-Bugarite-i-Grcite-Ne-moze-200-godini-da-ima-makedonsko-prasanje"-bez-Makedonci http://mn.mk/istorija/18096-Mat-za-Bugarite-i-Grcite-Ne-moze-200-godini-da-ima-makedonsko-prasanje"-bez-Makedonci 41

Горниот факт ги прави смешни разните Димитровци и Каракачановци, Самарасчиња и Папуљасчиња.

Неспорно е за било кого дека „Македонското прашање“ е веќе скоро 200 години актуелно на меѓународната сцена. Тоа одлично го знаат и тие што макар маргинално ја следат политиката. И сега, со крунскиот аргумент дека без Македонци не е воопшто замисливо ни возможно околу 200 години да има „Македонско прашање“, можеме одговорно да констатираме дека Бугарите и Грците се дефинитивно матирани! Тоа мора да ги разоружа и да ги стави и Атина, и Софија пред свршен чин, во која било ситуација кога се обидуваат да го негираат постоењето на Македонците.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 11 Mar 2020 00:00:00 +0000
Бугарија имала еден интерес, ВМРО имала друг интерес http://mn.mk/istorija/18065--Bugarija-imala-eden-interes-VMRO-imala-drug-interes http://mn.mk/istorija/18065--Bugarija-imala-eden-interes-VMRO-imala-drug-interes 1а1Никола Србов

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 04 Mar 2020 16:35:33 +0000
Трагичниот крај на двајцата големи стружани http://mn.mk/istorija/18064-Tragicniot-kraj-na-dvajcata-golemi-struzani http://mn.mk/istorija/18064-Tragicniot-kraj-na-dvajcata-golemi-struzani 20

Димитар Миладинов е пресреќен што може да учи 40 стружанчиња, жедни за знаење. Почетниот песимизам исчезнува. Веќе на 28 ноември 1859 година, едно писмо од великиот преродбеник блика со радост заради видливиот напредок на словенството во Струга:
        "Тука во Струга добро одиме со словенството, имаме 4 ученици од Охрид! Двајца свештеници ја служат службата црковна во Струга. Слично и во училиштето наше. Ура! Ура!..."

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 04 Mar 2020 14:22:58 +0000