Историја Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://www.mn.mk/istorija Sun, 12 Jul 2020 00:04:04 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлески (61) http://www.mn.mk/istorija/18666-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovleski-61 http://www.mn.mk/istorija/18666-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovleski-61 1.0.6

Милче Милошевски денес е пензионер кој од детство другарува со Маноил Мане Јаковлевски. Нивното другарство трае со децении, а нив ги поврзува многу работи, но најмногу патриотизмот - љубовта кон татковината. Кога се заедно, нивните разговори почнуваат и завршуваат за македонското прашање, за историјата, за иднината на македонскиот народ и неговата држава, за партијата  ВМРО ДПМНЕ.

Во монографијата „Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлески, од авторот Киро Кипровски, Милче Милошевски за повеќедецениското другарување со Мане вели:

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Tue, 07 Jul 2020 23:36:13 +0000
„Бунтовник“ http://www.mn.mk/istorija/18665-Buntovnik- http://www.mn.mk/istorija/18665-Buntovnik- 1BUNT

„Бунтовник“ бил весник кој излегувал во Софија во периодот 1898 - 1899 година како неофицијален орган на Задграничното претставништво, односно на Македонската револуционерна организација, преку кој се преставувале целите и намерите на Организацијата во однос на Македонското прашање.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Tue, 07 Jul 2020 23:28:58 +0000
Улогата на Ѓ. Петров во аферата на Мис Стон http://www.mn.mk/istorija/18664-Ulogata-na-G-Petrov-vo-aferata-na-Mis-Ston http://www.mn.mk/istorija/18664-Ulogata-na-G-Petrov-vo-aferata-na-Mis-Ston 1GP

Спомени - Ѓорче Петров

- Петров интерниран во Трново. - Борбата со врховистите продолжува и се засилува. - Капетан Давидов оди во Битолско. - Напад на Делчев на заседанието на В.К. - Напразни усилби да се предоврати востанието, подбуцнувано од Цончев. - Една слабост кај Гоцета Делчев.

14 јунн 1908 год.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Tue, 07 Jul 2020 23:24:44 +0000
ВО ЦРКВА ВО РУСИЈА: На фрескопис четирите светски кралства – Вавилонското, Персиското, Македонското и Римското http://www.mn.mk/istorija/17618-VO-CRKVA-VO-RUSIJA-Na-freskopis-cetirite-svetski-kralstva-–-Vavilonskoto-Persiskoto-Makedonskoto-i-Rimskoto http://www.mn.mk/istorija/17618-VO-CRKVA-VO-RUSIJA-Na-freskopis-cetirite-svetski-kralstva-–-Vavilonskoto-Persiskoto-Makedonskoto-i-Rimskoto Rusija

ВО ЦРКВА ВО РУСИЈА: На фрескопис четирите светски кралства – Вавилонското, Персиското, Македонското и Римското

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Tue, 07 Jul 2020 23:00:00 +0000
Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлески (60) http://www.mn.mk/istorija/18626-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovleski-60 http://www.mn.mk/istorija/18626-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovleski-60 9.9

Манојил Мане Јаковлевски со својот патриотизам, со својата љубов кон Македонија, како и со своите допринос кон земјата и партијата ВМРО ДПМНЕ, беше пример и даваше огромен поттик за младите. Познат во партијата ВМРО ДПМНЕ како Надвојводата, тој стана идол на македонската младина. Тој стана икона во поновата историја на македонската борба за осамостојување и создавање на суверена и независна македонска држава.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Tue, 30 Jun 2020 23:01:20 +0000
Во Александрија, Птоломеј ја воспоставил новата македонска династија http://www.mn.mk/istorija/18614-Vo-Aleksandrija-Ptolomej-ja-vospostavil-novata-makedonska-dinastija http://www.mn.mk/istorija/18614-Vo-Aleksandrija-Ptolomej-ja-vospostavil-novata-makedonska-dinastija 1Alexandria

Таму тој се зафатил со изградба на библиотека и повторно го вовел македонскиот систем на владеење, со македонскиот јазик како официјален јазик во царството. Македонскиот јазик станал јазик на трговците, дворците и наследниците, кои се стремеле да стануваат владетели на одделни кралства во евроазиската империја.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Tue, 30 Jun 2020 23:00:00 +0000
Ништожник е оној кој има подобар пријател од својата татковина http://www.mn.mk/istorija/18625-Nistoznik-e-onoj-koj-ima-podobar-prijatel-od-svojata-tatkovina http://www.mn.mk/istorija/18625-Nistoznik-e-onoj-koj-ima-podobar-prijatel-od-svojata-tatkovina 2.0.0

Лоза е списание на македонската емиграција во Бугарија, што се појавил во 1892 година во Софија како орган на Младата македонска книжевна дружина.

Списанието „Лоза“ се појавува откако во Солун пропаднал уште еден обид на Македонците за создавање на свој културен центар. Дел од соработниците на солунското списание „Книжици за прочит“ се преориентирале во кругот на „Лоза“. Меѓу нив се: Ѓорче Петров, Антон Поп Стоилов, Ефтим Спространов и други. Меѓу соработниците на „Лоза“ се и: Коста Шахов, Георги Баласчев, Петар Поп Арсов и други.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Tue, 30 Jun 2020 23:00:00 +0000
Грција дава наредба до сите Македонци-1924 г. http://www.mn.mk/istorija/17423-Grcija-dava-naredba-do-site-Makedonci-1924-g http://www.mn.mk/istorija/17423-Grcija-dava-naredba-do-site-Makedonci-1924-g gragjanskata-vojna-vo-grcija

Веднаш после напуштањето на Франција од Беломорска Македонија во 1924 г. Целосната контрола ја добива Грција дава наредба до сите Македонци: Да прекинат сите дејности и соработки со ВМРО и Егзархијата. И да почнат да зборат Грчки јазик.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Tue, 23 Jun 2020 23:00:00 +0000
Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлески (59) http://www.mn.mk/istorija/18596-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovleski-59 http://www.mn.mk/istorija/18596-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovleski-59 9.9

Маноил Мане Јаковлевски кој учествува во основањето на ВМРО ДПМНЕ и во ширење на партиската мрежа во земјата и странство, со право го сметаат за енциклопедија на партијата. Огромниот број на документи од тој период па до денес само го потврдуваат неговиот голем допринос во развојот не само на партијата, а со тоа и на заживување на повеќепартискиот живот и на демократските процеси во земјата.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Tue, 23 Jun 2020 23:00:00 +0000
МИХАЈЛО (МАЈКЛ) ПУПИН И НЕГОВИТЕ МАКЕДОНСКИ КОРЕНИ ВО ВЕВЧАНИ http://www.mn.mk/istorija/18555-MIHAJLO-MAJKL-PUPIN-I-NEGOVITE-MAKEDONSKI-KORENI-VO-VEVCANI http://www.mn.mk/istorija/18555-MIHAJLO-MAJKL-PUPIN-I-NEGOVITE-MAKEDONSKI-KORENI-VO-VEVCANI 1mih1

Ние Македонците во етничка Македонија и насекаде по свeтот, заедно со нашите соседни нации и држави, треба да бидеме горди што бројни факти од досегашните историски, научни, културолошки, археолошки и иселенички наоди и вистини потврдиле, дека на голем број личности со балканско, европско и светско значење, корените  им се и од Македонија.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 17 Jun 2020 06:26:52 +0000