Вторник, 23 Јуни 2020    Печати
Средба со Ветерани на ВМРО-ДПМНЕ,Ѓорче Петров-23 јуни 2020 г.

1 gjorce 1

На 15 јули сплотени како 1990 година за да го тргнеме ова зло од Македонија додека не е прекасно, да ја про­дол­жи­ме иде­о­ло­ги­ја­та ко­ја ја спо­де­лу­вав­ме 1990 година.                      

1 gjorce 2

1 gjorce 3

1 gjorce 4

1 gjorce 5

1 gjorce 6

1 gjorce 7

1 gjorce 8

1 gjorce 9

1 gjorce 10

 

1 gjorce 12

1 gjorce 13

1 gjorce 14

1 gjorce 15

1 gjorce 16