Досиеа и Архив Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/dosiea Wed, 22 May 2019 22:40:29 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Зоран Петрески технички секретар на ВМРО-ДПМНЕ до Мане http://mn.mk/dosiea/16579-Zoran-Petreski-tehnicki-sekretar-na-VMRO-DPMNE-do-Mane http://mn.mk/dosiea/16579-Zoran-Petreski-tehnicki-sekretar-na-VMRO-DPMNE-do-Mane Зоран Петрески технички секретар на ВМРО-ДПМНЕ до Мане

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Tue, 21 May 2019 23:15:00 +0000
Вести од татковината, глас на ВМРО-ДПМНЕ-1994г. http://mn.mk/dosiea/16522-Vesti-od-tatkovinata-glas-na-VMRO-DPMNE-1994g http://mn.mk/dosiea/16522-Vesti-od-tatkovinata-glas-na-VMRO-DPMNE-1994g vmro1Вести од татковината, глас на ВМРО-ДПМНЕ-1994г.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Tue, 14 May 2019 23:15:00 +0000
Бара да му биде испратена помош од земјава http://mn.mk/dosiea/16497-Bara-da-mu-bide-ispratena-pomos-od-zemjava http://mn.mk/dosiea/16497-Bara-da-mu-bide-ispratena-pomos-od-zemjava Бара да му биде испратена помош од земјава

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 08 May 2019 00:00:00 +0000
Вчера на 8.8.1977 година кај мене боравеа ТОМЕ ЈАНЕВСКИ од Гослар и МАНЕ ЈАКОВЛЕСКИ од Берлин http://mn.mk/dosiea/16459-Vcera--na-881977---godina--kaj---mene---boravea--TOME--JANEVSKI--od--Goslar--i--MANE--JAKOVLESKI--od--Berlin http://mn.mk/dosiea/16459-Vcera--na-881977---godina--kaj---mene---boravea--TOME--JANEVSKI--od--Goslar--i--MANE--JAKOVLESKI--od--Berlin РСВР на СРМ СДБ-II сектор

Отчукано во 3примероци

9.8.1977 год,

С к о п ј е

Примено на 10.8.1977

И3 В Е Ш Т А Ј"

година по телефон од СРГ-

извести следното:

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 01 May 2019 00:00:00 +0000
Драган Богдановски-безбедносно-интересен http://mn.mk/dosiea/16419-Dragan-Bogdanovski-bezbednosno-interesen http://mn.mk/dosiea/16419-Dragan-Bogdanovski-bezbednosno-interesen Драган Богдановски-безбедносно-интересен

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 24 Apr 2019 00:00:00 +0000
Припремање напад на амбасадата во источен Берлин http://mn.mk/dosiea/16382-Pripremanje-napad-na-ambasadata-vo-istocen-Berlin http://mn.mk/dosiea/16382-Pripremanje-napad-na-ambasadata-vo-istocen-Berlin Припремање напад на амбасадата во источен Берлин

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 17 Apr 2019 00:00:00 +0000
Известување за промена на знамето http://mn.mk/dosiea/16356-Izvestuvanje-za-promena-na-znameto http://mn.mk/dosiea/16356-Izvestuvanje-za-promena-na-znameto Известување за промена на знамето

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 10 Apr 2019 00:00:00 +0000
ЛУДА ЗАБАВА НА „ЕВРО-МАК-ПОП ВЕЧЕР - 97“-Берлин http://mn.mk/dosiea/16307-LUDA-ZABAVA-NA-EVRO-MAK-POP-VECER---97-Berlin http://mn.mk/dosiea/16307-LUDA-ZABAVA-NA-EVRO-MAK-POP-VECER---97-Berlin Berlin 1

ЛУДА ЗАБАВА НА „ЕВРО-МАК-ПОП ВЕЧЕР - 97“-Берлин

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Досиеа Wed, 27 Mar 2019 00:00:00 +0000
Како е распарчувана Македонија http://mn.mk/dosiea/16266-Kako-e-rasparcuvana-Makedonija http://mn.mk/dosiea/16266-Kako-e-rasparcuvana-Makedonija Како е распарчувана Македонија

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 20 Mar 2019 00:00:00 +0000
Кафеана Пивница „Велика Македонија“- Белград 1990 година http://mn.mk/dosiea/16222-Kafeana-Pivnica-Velika-Makedonija--Belgrad-1990-godina http://mn.mk/dosiea/16222-Kafeana-Pivnica-Velika-Makedonija--Belgrad-1990-godina 1900 во белград kafana голема македонија 1

Кафеана Пивница „Велика Македонија“- Белград 1990 година

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 13 Mar 2019 00:00:00 +0000