Досиеа и Архив Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/dosiea Sat, 21 Sep 2019 19:15:28 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Македонскиот Клуб Гоце Делчев организира хуманитарна акција http://mn.mk/dosiea/17202-Makedonskiot-Klub-Goce-Delcev-organizira-humanitarna-akcija http://mn.mk/dosiea/17202-Makedonskiot-Klub-Goce-Delcev-organizira-humanitarna-akcija Picture

Македонскиот Клуб Гоце Делчев-Берлин организира хуманитарна акција

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 18 Sep 2019 00:00:00 +0000
За слободна, богата и за живот пријатна Македонија http://mn.mk/dosiea/17164-Za-slobodna-bogata-i-za-zivot-prijatna-Makedonija http://mn.mk/dosiea/17164-Za-slobodna-bogata-i-za-zivot-prijatna-Makedonija 4

За слободна, богата и за живот пријатна Македонија

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 11 Sep 2019 00:00:00 +0000
УДБА И МАКЕДОНСКИТЕ ПАТРИОТИ http://mn.mk/dosiea/17079-UDBA-I-MAKEDONSKITE-PATRIOTI http://mn.mk/dosiea/17079-UDBA-I-MAKEDONSKITE-PATRIOTI 4.јануари 1980   -мане молба за патуванјеУДБА И МАКЕДОНСКИТЕ ПАТРИОТИ

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 21 Aug 2019 00:00:00 +0000
Драган Богдановски-Протестно писмо до Тодор Живков-1975 г. http://mn.mk/dosiea/17027-Dragan-Bogdanovski-Protestno-pismo-do-Todor-Zivkov-1975-g http://mn.mk/dosiea/17027-Dragan-Bogdanovski-Protestno-pismo-do-Todor-Zivkov-1975-g 1

Драган Богдановски-Протестно писмо до Тодор Живков

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 14 Aug 2019 00:00:00 +0000
Драган Богдановски-Кога Бугарите зборуваа вистина http://mn.mk/dosiea/16970-Dragan-Bogdanovski-Koga-Bugarite-zboruvaa-vistina http://mn.mk/dosiea/16970-Dragan-Bogdanovski-Koga-Bugarite-zboruvaa-vistina 19990041 10214480634756814 402327852724185849 n

драган Богдановски-Кога Бугарите зборуваа вистина

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 07 Aug 2019 00:00:00 +0000
Документи: Како Заев ќе докажува дека сме од 1945 година http://mn.mk/dosiea/17006-Dokumenti-Kako-Zaev-ke-dokazuva-deka-sme-od-1945-godina http://mn.mk/dosiea/17006-Dokumenti-Kako-Zaev-ke-dokazuva-deka-sme-od-1945-godina 67343535 10220304870151311 8646295334701498368 n

Проблем.

Кирил, роден на првиот ден од јануари 1902 година,од село Цапари, замислете во "State of Macedonia", напишал дека е Македонец, од татко му Спиро. Замислете исто така Македонец, и мајка му, дури и таа Македонка! Татко му веројатно бил роден пред 1870 година.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 31 Jul 2019 07:22:47 +0000
Уцените на УДБА-Кире Мојсовски http://mn.mk/dosiea/16944-Ucenite-na-UDBA-Kire-Mojsovski http://mn.mk/dosiea/16944-Ucenite-na-UDBA-Kire-Mojsovski 67219696 157309052059360 7795487275713822720 n

Уцените на УДБА-Кире Мојсовски

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 31 Jul 2019 00:00:00 +0000
ДООМ-Меморандум http://mn.mk/dosiea/16898-DOOM-Memorandum http://mn.mk/dosiea/16898-DOOM-Memorandum 19990041 10214480634756814 402327852724185849 nДООМ-Меморандум

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 24 Jul 2019 00:00:00 +0000
Меморандум-До Константин Караманов-Караманлис http://mn.mk/dosiea/16892-Memorandum-Do-Konstantin-Karamanov-Karamanlis http://mn.mk/dosiea/16892-Memorandum-Do-Konstantin-Karamanov-Karamanlis Karamanlis 2

Меморандум-До Константин Караманов-Караманлис

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 17 Jul 2019 00:00:00 +0000
Тројки http://mn.mk/dosiea/16862-Trojki http://mn.mk/dosiea/16862-Trojki Тројки

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 10 Jul 2019 00:00:00 +0000