Досиеа и Архив Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/dosiea Tue, 21 Jan 2020 19:50:04 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Претседател на Република Македонија: одлука за помилување http://mn.mk/dosiea/17743-Pretsedatel-na-Republika-Makedonija-odluka-za-pomiluvanje http://mn.mk/dosiea/17743-Pretsedatel-na-Republika-Makedonija-odluka-za-pomiluvanje 78542807 2500750356862735 2242749823671336960 n

Претседател на Република Македонија: одлука за помилување

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 15 Jan 2020 00:00:00 +0000
До МААК Конеевативна парија-1996 г. http://mn.mk/dosiea/17717-Do-MAAK-Koneevativna-parija-1996-g http://mn.mk/dosiea/17717-Do-MAAK-Koneevativna-parija-1996-g Maak-

До МААК-Конзервативна партија-1996 г.

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Досиеа Wed, 08 Jan 2020 00:00:00 +0000
Македонскиот народ покажа оти право на самоопределение не се добива, ами се извојува http://mn.mk/dosiea/17684-Makedonskiot-narod-pokaza-oti-pravo-na-samoopredelenie-ne-se-dobiva-ami-se-izvojuva http://mn.mk/dosiea/17684-Makedonskiot-narod-pokaza-oti-pravo-na-samoopredelenie-ne-se-dobiva-ami-se-izvojuva 80647112 455004605185075 3268973383638843392 n

Македонскиот народ покажа оти право на самоопределение не се добива, ами се извојува

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 01 Jan 2020 00:00:00 +0000
Знај чедо мое, битката помеѓу јазиците не трае ден или два http://mn.mk/dosiea/17649-Znaj-cedo-moe-bitkata-pomegu-jazicite-ne-trae-den-ili-dva http://mn.mk/dosiea/17649-Znaj-cedo-moe-bitkata-pomegu-jazicite-ne-trae-den-ili-dva 80099750 2762900533793832 3968377716524187648 n

Знај чедо мое, битката помеѓу јазиците не трае ден или два

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 25 Dec 2019 00:00:00 +0000
Резултати од пописот на населението во Пиринска Македонија-30 декември 1946 година http://mn.mk/dosiea/17614-Rezultati-od-popisot-na-naselenieto-vo-Pirinska-Makedonija-30-dekemvri-1946-godina http://mn.mk/dosiea/17614-Rezultati-od-popisot-na-naselenieto-vo-Pirinska-Makedonija-30-dekemvri-1946-godina popisbugarija original

Резултати од пописот на населението во Пиринска Македонија-30 декември 1946 година

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 18 Dec 2019 00:00:00 +0000
Древниот Македонски јазик бил сосема различен од грчкиот http://mn.mk/dosiea/17573-Drevniot-Makedonski-jazik-bil-sosema-razlicen-od-grckiot http://mn.mk/dosiea/17573-Drevniot-Makedonski-jazik-bil-sosema-razlicen-od-grckiot Aegean Macedonia

Превземено од Aegean Macedonia  Егејска Македонија

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 11 Dec 2019 00:00:00 +0000
Соопштение на ВМРО-ДПМНЕ-1992 г. http://mn.mk/dosiea/17537-Soopstenie-na-VMRO-DPMNE-1992-g http://mn.mk/dosiea/17537-Soopstenie-na-VMRO-DPMNE-1992-g PictureСоопштение на ВМРО-ДПМНЕ-1992 г.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 04 Dec 2019 00:00:00 +0000
Информирање за негови запазувања за делувањето МНЕ во Западен Берлин http://mn.mk/dosiea/17504-Informiranje-za-negovi-zapazuvanja-za-deluvanjeto-MNE-vo-Zapaden-Berlin http://mn.mk/dosiea/17504-Informiranje-za-negovi-zapazuvanja-za-deluvanjeto-MNE-vo-Zapaden-Berlin Информирање за негови запазувања за делувањето МНЕ во Западен Берлин

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 27 Nov 2019 00:00:00 +0000
Конвенција за Македонија http://mn.mk/dosiea/17481-Konvencija-za-Makedonija http://mn.mk/dosiea/17481-Konvencija-za-Makedonija 81 1

Конвенција за Македонија

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 20 Nov 2019 00:00:00 +0000
УДБА- Испостава Гевгелија http://mn.mk/dosiea/17450-UDBA--Ispostava-Gevgelija http://mn.mk/dosiea/17450-UDBA--Ispostava-Gevgelija 30.10.83

УДБА- Испостава Гевгелија

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 13 Nov 2019 00:00:00 +0000