Среда, 23 Август 2017    Печати
АНТИЧКИ ХЕЛЕНИ ИЛИ ГРЦИ

ancient-greekBО ПОТРАГА НА НАШАТА МАКЕДОНСКА ИСТОРИЈА ТРЕБА ДА СЕ РАЗЈАСНАТ НЕКОИ БИТНИ РАБОТИ.

Да се разбереме една многу важна работа АНТИЧКИ ХЕЛЕНИ ИЛИ ГРЦИ или држава НЕМА .

ИМЕТО ''Грци'' - GRECI  - на народите или ЕКС ГРАДОВИТЕ ДРЖАВИ под преминот Термобили  им го даваат Римјаните ПОСЛЕ БИТКАТА НА МЕСТОТО ГРЕКО. ЗНАЧИ НИВНОТО ИМЕ ИМ БИЛО НАМЕТНАТО ОД СТРАНА НА РИМЈАНИТЕ.
Греко било едно мало место населено со крадци и измамници. Греко на нивниот јазик значи крадец и измамник.

КОГА СЕ ФОРМИРАЛО ПРВОТО ГРЧКО КРАЛСТВО ЗА ПРВ ПАТ ВО ИСТОРИЈАТА 1829 под водство на кралот Ото од Вителсбах, принц од Баварија роден во Салзбург нa 1 Јуни 1815, a умрел во Бамберг нa 26 Јули 1867.

Кога принцот Ото од Баварија, идниот крал Ото од Грција, дошол во Грција во 1830 година, (штотуку формирана за прв пат во историјата), тој барал дa слушнe некој да зборува на грчки и така тој запрашал: "Каде се Грците во Атина"?

Неговата придружба се загледа и некој одговори: "Нема Грци во Атина, но тоа нема да биде проблем, бидејќи ова албанско население секогаш ќе биде верено на вашата монархија".

Захариас Папантониу, "Кралот Ото".

ГРЦИТЕ ПАК СИ ГО МЕНУВААТ ИМЕТО ВО ХЕЛЛАС ИЛИ ЕЛЛАС... Кога сфатиле што значи нивното име.

НИКОГАШ ПРЕД 1829 НЕМАЛО ХЕЛЕНИ ИЛИ ГРЦИ ИЛИ ХЕЛЕНСКА ИЛИ ГРЧКА ДРЖАВА.

Попознати градови држави од времето на 4 век п.н.е кои биле во контакт со Македонците се : 
- Теба чии основачи биле Феникијците; 
- Атина кој прво бил пелазгиски град, но потоа бил освоен од пирати од Јонија, земја во Мала Азија (СОНАРОДНИЦИ НА АТИЊАНИТЕ) и нормално тие зборувале различен јазик од Пелазгите, потоа Пелазгите од таа зона биле претопени.
- Спарта кој бил оформен од воени ветерани и вечен ривал на Атина и како робови имале Пелазги што работеле на полињата за нив.

Другите биле Пелазги како што се Коринт, додека Етолија, Акаранија, Mолосиja и Тесалија биле монархии  и не биле градови држави. Hивните корени се од пелазгиско потекло.

ПЕЛАЗГИ НЕ СЕ НИШТО ДРУГО ОСВЕН БЕЛЦИ – БЕЛИ, „белиот народ“, ПЕЛА - БЕЛА - ПЕЛАСКИ – ПEЛАЗГИ.

ЗНАЧИ:  ПЕЛАЗГИ ИЛИ ПЕЛАСКИ (PELAZGIANS) БИЛО БЕЛОТО ДОМОРОДНО НАСЕЛЕНИЕ ОД ЈУЖНИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНСКИОТ ПОЛУОСТРОВ КОЈ ПОДОЦНА Е ПРЕИМЕНУВАН КАКО ''БАЛКАНСКИ ПОЛУОСТРОВ'' КАКО И НЕГОВОТО ДОМОРОДНО НАСЕЛЕНИЕ ШТО ПОВЕЌЕ ПАТИ БИЛО ПРОБАНО ДА СЕ ПРЕИМЕНУВА И АСИМИЛИРА НИЗ ВЕКОВИТЕ ПA И CE` ДО ДЕН ДЕНЕШЕН.

Историја на Македонија