Среда, 16 Август 2017    Печати
Изјава на Римскиот папа Никола I (858-867)

NicholasIПренесувајќи го официјалниот  став на Римокатоличката  црква во поглед на приматот на христијанските цркви во Источната и Западната екумена уште во далечната 859 година Римскиот  папа Никола И изјавил:

„Римската курија за вистински цркви ги смета оние  што  беа основани од апостоли, како што се - македонската,  римската,  антиохиската  и александриската црква.

И покрај тоа што црковните големодостојници  на  цариградската и  ерусалимската црква се  нарекуваат патријарси, сепак, тие  немаат  такво значење, бидејќи не се уредени од апостоли ”.

(Латински извори за блгарската историа,
ИИ, БАН, Софиз, 1960, 109, 110, 11 и 172).