Култура и туризам Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/kultura Thu, 29 Jun 2017 02:05:33 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Во работилницата на мајстор Петре, Јанко првин работеше помошник http://mn.mk/kultura/13398-Vo-rabotilnicata-na-majstor-Petre-Janko-prvin-rabotese-pomosnik http://mn.mk/kultura/13398-Vo-rabotilnicata-na-majstor-Petre-Janko-prvin-rabotese-pomosnik SavoKostadinovski-180Во работилницата на мајстор Петре, Јанко првин работеше помошни работи –потсредуваше, прередуваше, придржуваше, заделкуваше, застружуваше, потсекуваше, потоа ги засекуваше и ги дотеруваше летвите и штиците откако ќе му ги обележеше мајсторот и за неколку месеци стана вистински мајстор. Покрај мајстор Петре научи да прави столчиња, врати, прозорци, колевки, дури и ситна дрвена покуќнина. Имаше среќа што се погоди кај мајстор добар и по душа и по знаетот. Мајстор Петре имаше дребни деца, женска челад – две убави момичиња и немаше причина да си го прикрива знаетот. Јанко беше толку убаво прифатен што собичката зад работилницата мајсторот му ја отстапи за живеење.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 28 Jun 2017 01:01:00 +0000
Поп Наум – Мали оџа - Преданија http://mn.mk/kultura/13399-Pop-Naum-–-Mali-odza---Predanija http://mn.mk/kultura/13399-Pop-Naum-–-Mali-odza---Predanija ikoniПостојат повеќе преданија за Наум (Ноум) Попов, наречен Мали Оџа. Сепак до денес тоа е неразјаснета личност, како духовник, полиглот, остроумен и прониклив човек, но и човек со трагична судбина, жртва за сопственото село. Едно од многуте преданија за него е и следното.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 28 Jun 2017 01:00:00 +0000
Ново дело на дипломатот Константин Дораковски http://mn.mk/kultura/13379-Novo-delo-na-diplomatot-Konstantin-Dorakovski http://mn.mk/kultura/13379-Novo-delo-na-diplomatot-Konstantin-Dorakovski susulemenko-180Неодамна од печат излезе книга со драмски текстови под наслов „Шушулеменко“ од дипломатот Константин Дораковски. Тоа е дело на првиот македонски дипломат во Канада (в.д. генерален конзул на Република Македонија во Торонто, 1997-2001, како и прв македонски дипломат во Канбера, Австралија (2003-2006), а потоа повтороно  во Канада како министер советник во Амбасадата на РМ во Отава (2010-2013).

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 21 Jun 2017 01:51:48 +0000
Саво Костадиновски http://mn.mk/kultura/13378-Savo-Kostadinovski http://mn.mk/kultura/13378-Savo-Kostadinovski SavoKostadinovski-180– Ова е нешто друго, Евдокијо! Јанко не оди преку мориња – рече Костадин.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 21 Jun 2017 01:01:00 +0000
Такви пишувани абери ретко пристигнуваа во Ботуше и кога ќе се случеше тоа – сето село дознаваше http://mn.mk/kultura/13357-Takvi-pisuvani-aberi-retko-pristignuvaa-vo-Botuse-i-koga-ke-se-slucese-toa-–-seto-selo-doznavase http://mn.mk/kultura/13357-Takvi-pisuvani-aberi-retko-pristignuvaa-vo-Botuse-i-koga-ke-se-slucese-toa-–-seto-selo-doznavase Zivot-za-Botuse predna-korica-180Откако поминаа неколку недели од враќањето од Америка и откако се принавикна на утрата, на денот и на ноќта во Ботуше, еден ден во селото за Костадина пристигна „книга“, како што го викаа писмото. Такви пишувани абери ретко пристигнуваа во Ботуше и кога ќе се случеше тоа – сето село дознаваше.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 14 Jun 2017 06:38:33 +0000
Обид за создавање на еднинствен црковно - просветен центар за Македонија http://mn.mk/kultura/13356-Obid-za-sozdavanje-na-edninstven-crkovno---prosveten-centar-za-Makedonija http://mn.mk/kultura/13356-Obid-za-sozdavanje-na-edninstven-crkovno---prosveten-centar-za-Makedonija bugarska-egzarhija-180Обидот за создавање на еднинствен црковно - просветен центар за Македонија бил направен од страна на Солунското граѓанство со цел зеднички да настапат пред Бугарската егзархија и да ги претстват своите потреби и проблеми но и да се спротистават на се` поголемото бугарско влијание во Македонија.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 14 Jun 2017 06:32:30 +0000
Борба на македонскиот народ против Цариградската патријаршија http://mn.mk/kultura/13355-Borba-na-makedonskiot-narod-protiv-Carigradskata-patrijarsija http://mn.mk/kultura/13355-Borba-na-makedonskiot-narod-protiv-Carigradskata-patrijarsija Byzantine eagle-180Борбата против Цариградската патријаршија започнала во средината на 19 век, таа била водена од страна на населението во Македонија со цел да се отстрани црковната власт на Цариградска патријаршија која со себе го носела погрчувањето. Во текот на овие борби едно од главните барања било да се обнови некогашната Охридска архиепископија, а македонските епархии да подпаднат под нејзина јуриздикција, оваа борба во себе носела и национален карактер, бидејќи македонското граѓанство се стремело во македонски општини, наставата да се изведува на македонски народен јазик, а во црквите да се отстрани грчкиот јазик и да се замени со црковно - словенски.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 14 Jun 2017 06:25:37 +0000
Св. Никола (с. Љубанци, скопско) http://mn.mk/kultura/13335-Sv-Nikola-s-Ljubanci-skopsko http://mn.mk/kultura/13335-Sv-Nikola-s-Ljubanci-skopsko ljubanci1-180Во Република Македонија низ целата нејзина  територија, во средиштето на најубавите природни реткости и богатства, сместени се македонските цркви и манастири. На овие  простори, во близина на градовите, селските населби и високо по планините се наоѓаат прекрасни живи манастири (создадени од градителите пред повеќе векови), и денес се вистински духовни и вредни културни светилници околу кои се  повеќе се собира народ во потрага по исконските духовни и културни вредности.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 07 Jun 2017 14:00:11 +0000
Преданија за Кузман Капидан http://mn.mk/kultura/13334-Predanija-za-Kuzman-Kapidan http://mn.mk/kultura/13334-Predanija-za-Kuzman-Kapidan kuzman-kapidan-180Кузман Капидан бил родом од Дебрца. (Во Охрид повеќето веруваат дека Кузман бил родом од Старово или Поградец. Стефо Размо, стар чоек кој многу добро ги помни опишаните настани, не уверува дек Кузман бил дебрчанин, од некое село од Дебрца.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 07 Jun 2017 13:35:32 +0000
САВО КОСТАДИНОВСКИ http://mn.mk/kultura/13333-SAVO--KOSTADINOVSKI http://mn.mk/kultura/13333-SAVO--KOSTADINOVSKI SavoKostadinovski-180Најхрабрите мажи, и не само тие, туку сите на кои преку глава им било слугувањето за Турците и кои од нив виделе голема мака се подготвуваа за голема борба. Не се трпеше повеќе тиранијата, кога човек не може глава да дигне, па и Костадин кој веќе знаеше што е борба против аскер и качаци, се снабди со пушка.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 07 Jun 2017 13:33:00 +0000