Култура и туризам Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/kultura Wed, 13 Dec 2017 05:15:27 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Музеј на Старата скопска чаршија http://mn.mk/kultura/13933-Muzej-na-Starata-skopska-carsija http://mn.mk/kultura/13933-Muzej-na-Starata-skopska-carsija Suli han-180Музејот на Старата скопска чаршија е сместен во рамките на Сули ан. Основан е како придружна институција на Музејот на град Скопје во мај 1983 година, со задача да ја прикаже историјата, културната вредност и занаетите во чаршијата. Дејноста на музејот е сложена и се состои од систематска научноистражувачка и прибирачка работа, обработка на музејски збирки и создавање на информативни средства за тие збирки, прикажување на збирките преку постојани и повремени изложби и објави, како и заштита и чување на музејски предмети.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 13 Dec 2017 02:02:00 +0000
Исхрана на древните Mакедонци – Податоци од Хомер во Илијада и Одисеја http://mn.mk/kultura/13932-Ishrana-na-drevnite-Makedonci-–-Podatoci-od-Homer-vo-Ilijada-i-Odiseja http://mn.mk/kultura/13932-Ishrana-na-drevnite-Makedonci-–-Podatoci-od-Homer-vo-Ilijada-i-Odiseja ishranata-na-drevnite-makedonci-2-1-180Ако се раскажува на делови од тоа што го опишува Хомер, секој ќе помисли дека тоа е раскажување за денешните простори во Македонија, за билките, животните, обичаите, исхраната и за луѓето, исти онакви какви што биле некогаш. Хомер уште пред 3 000 години го овековечил сегашното секојдневие. Затоа се навраќам на Хомер како главен извор за исхраната.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 13 Dec 2017 02:01:00 +0000
Како се изнесуваше македонското културно наследство за време на Првата светска војна – што се е изнесено од Македонија и Моравско во периодот 1915 – 1916 г. (7) http://mn.mk/kultura/13912-Kako-se-iznesuvase-makedonskoto-kulturno-nasledstvo-za-vreme-na-Prvata-svetska-vojna-–-sto-se-e-izneseno-od-Makedonija-i-Moravsko-vo-periodot-1915-–-1916-g-7 http://mn.mk/kultura/13912-Kako-se-iznesuvase-makedonskoto-kulturno-nasledstvo-za-vreme-na-Prvata-svetska-vojna-–-sto-se-e-izneseno-od-Makedonija-i-Moravsko-vo-periodot-1915-–-1916-g-7 bg 1916 291-180

По влегувањето на Бугарија во Првата светска војна, во периодот од 1915 до 1916 година, со цел да му се даде бугарски карактер на македонската земја, етнографот на Втората бугарска армија Антон Поп Стоилов посетил повеќе градови во Македонија, од каде изнел повеќе вредни историски споменици за минатото во Македонија. Овие историски споменици на македонското културно наследство биле однесени во Софија и предадени на бугарските музеи и Народната библиотека на Бугарија.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 06 Dec 2017 02:02:00 +0000
Од романот на Саво Костадиновски http://mn.mk/kultura/13911-Od-romanot-na-Savo-Kostadinovski http://mn.mk/kultura/13911-Od-romanot-na-Savo-Kostadinovski SavoKostadinovski-180Секое лето, додека студирав во Келн, по три месеци работев. Работев за да студирам. Студирав и печалбарев.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 06 Dec 2017 02:00:00 +0000
Стенчевска тврдина http://mn.mk/kultura/13889-Stencevska-tvrdina http://mn.mk/kultura/13889-Stencevska-tvrdina stencevska-tvrdina-1-180Стенчевска тврдина е археолошки локалитет кој се наоѓа над селото Стенче, во подножјето на Сува Гора, на ридот Градиште, на надморска височина од 730 метри. Според проценките на археолозите локалитетот е стар 8.000 години.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 29 Nov 2017 02:03:00 +0000
Елен скок http://mn.mk/kultura/13888-Elen-skok http://mn.mk/kultura/13888-Elen-skok elen-skok-180Ако од месноста Бошков Мост (порано ова месноста се викаше Сечен Камен) каде што Мала Река се влева во Голема Река, во Радика, се сврти лево, набргу, само по пет-шестотини метри ќе ве пречека едно пријатно изненадување за очите. Зад првата поголема кривина, по една куса нагорнина од левата страна каде што тече Мала Река се појавува Елен Скок. Така се вика мостот изграден пред многу векови на патот што ги поврзувал населените места од Дебарската и Полошката Котлина, а минувал низ Галичник, Маврово и продолжувал натаму кон Гостивар. Од повеќето интересни прикажувања за овој мост селектираме само две.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 29 Nov 2017 02:02:00 +0000
Македонски чеда http://mn.mk/kultura/13887-Makedonski-ceda http://mn.mk/kultura/13887-Makedonski-ceda makedonski-cuda-180Ти не си чудо, ти си светлина на светот
Ти си дрво со длабоки корени
Многупати некој ги крше твоите гранки 
Мава и во коренот,
Но ти сепак имаш некоја сила, 
Не се даваш сосем да те уништат
На твоите гранки, лисја се веат, 
шепотат и дење и ноќе
Ги будат и другите цветови и тревки
Ја будат целата природа.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 29 Nov 2017 02:01:00 +0000
Тешкото, неговите корени, рожбата http://mn.mk/kultura/13890-Teskoto-negovite-koreni-rozbata http://mn.mk/kultura/13890-Teskoto-negovite-koreni-rozbata igraorci-lazaropoleСо голема мака се заработувале пари во туѓина. Суровиот и тежок печалбарски живот ги правел печалбарите издржливи, снаодливи и духовно бистри. Такво им е и орото. Во почетокот тешко, многу тешко, потоа издржливо. Снаодливо и атрактивно во средината.  И брзо, фуриозно, но затоа духовно богато на крајот.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 29 Nov 2017 02:00:00 +0000
Како се изнесуваше македонското културно наследство за време на Првата светска војна – Дојран и Тиквешко (6) http://mn.mk/kultura/13875-Kako-se-iznesuvase-makedonskoto-kulturno-nasledstvo-za-vreme-na-Prvata-svetska-vojna-–-Dojran-i-Tikvesko-6 http://mn.mk/kultura/13875-Kako-se-iznesuvase-makedonskoto-kulturno-nasledstvo-za-vreme-na-Prvata-svetska-vojna-–-Dojran-i-Tikvesko-6 bg 1916 291-180

Етнографот на Втората бугарска армија Антон Поп Стоилов по влегувањето на Бугарија во Првата светска посетил повеќе градови во покрај посетата на македонските градови Крива Паланка, Скопје и Велес, во текот на почетокот на 1916 година тој гу посетил Дојран.  Кавадарци, Неготино, с. Ваташа, с. Моклош и неговиот манастирот "Св. Никола" и Дренова. И од овие места тој ќе изнесе пронајдените вредни историски споменици за минатото во Македонија и ќе ги однесе во Софија, каде македонското културно наследство ќе го даде на бугарските музеи и Народната библиотека на Бугарија. 

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 22 Nov 2017 02:02:00 +0000
Минував низ мојата татковина http://mn.mk/kultura/13874-Minuvav-niz-mojata-tatkovina http://mn.mk/kultura/13874-Minuvav-niz-mojata-tatkovina SavoKostadinovski-180Секое лето, додека студирав во Келн, по три месеци работев. Работев за да студирам. Студирав и печалбарев.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 22 Nov 2017 02:01:00 +0000