Култура и туризам Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/kultura Sun, 12 Jul 2020 00:40:17 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Настанување на селото Лазорополе и потеклото на неговите жители http://mn.mk/kultura/7760-Nastanuvanje-na-seloto-Lazoropole-i-potekloto-na-negovite-ziteli http://mn.mk/kultura/7760-Nastanuvanje-na-seloto-Lazoropole-i-potekloto-na-negovite-ziteli lazaropoleЛазорополе за прв пат се споменува во Кодиката (книгата на дарители) на манастирот Слепче, во втората половина на 15 век. Ова подоцнежно споменување на селото, за разлика од другите соседни мијачки села, зборува за тоа дека селото е од понов датум.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Tue, 07 Jul 2020 23:00:00 +0000
СУДБИНАТА НА ПРВИТЕ УЧИЛИШТА НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ВО ПОДВИС И ЉУБОЈНО http://mn.mk/kultura/18645-SUDBINATA-NA-PRVITE-UCILISTA-NA-MAKEDONSKI-JAZIK-VO-PODVIS-I-LjUBOJNO http://mn.mk/kultura/18645-SUDBINATA-NA-PRVITE-UCILISTA-NA-MAKEDONSKI-JAZIK-VO-PODVIS-I-LjUBOJNO 1ucilistaНие Македонците треба да се гордеме со Македонија – библиската земја на убавини, на мистерии и опстојувања, каде што нашите претци преживеале војни, глад, освојувачи, империи, а притоа ја зачувале волшебноста на својата татковина. Во исто време ние Македонците треба да се запрашаме  за некои работи што не сме ги направиле за идните македонски генерации

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Tue, 07 Jul 2020 23:00:00 +0000
ДЕЛЕГАЦИЈА ОД МАКЕДОНИЈА ПРЕД ГРОБОТ НА СВЕТИ КИРИЛ ВО РИМ - ДЕЛ I (12) http://mn.mk/kultura/18654-DELEGACIJA-OD-MAKEDONIJA-PRED-GROBOT-NA-SVETI-KIRIL-VO-RIM---DEL-I-12 http://mn.mk/kultura/18654-DELEGACIJA-OD-MAKEDONIJA-PRED-GROBOT-NA-SVETI-KIRIL-VO-RIM---DEL-I-12 2.1.0

ПОКЛОНЕНИЈА ПРЕД ГРОБОТ НА СВЕТИ КИРИЛ ВО РИМ   

На приемот, Неговата Светост папата на црковната и државната делегација на Македонија и на македонскиот народ им упати една порака со следната содржина:

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Tue, 07 Jul 2020 23:00:00 +0000
ОД АНТИОХИЈА – ГЛАВНИОТ ГРАД НА СИРИЈА ДО ИМЕТО АСКЕНАЗ – ВНУКОТ НА ЈАФЕМ (5) http://mn.mk/kultura/18655-OD-ANTIOHIJA-–-GLAVNIOT-GRAD-NA-SIRIJA-DO-IMETO-ASKENAZ-–-VNUKOT-NA-JAFEM-5 http://mn.mk/kultura/18655-OD-ANTIOHIJA-–-GLAVNIOT-GRAD-NA-SIRIJA-DO-IMETO-ASKENAZ-–-VNUKOT-NA-JAFEM-5 2.1.3

Во ова продолжение за читателите на  порталот „Македонска нација“ ќе ги претставиме имињата, зборовите, изразите, називите,  термините... кои се во „Библискиот речник“: од Антиохија– главниот град на Сириа, до Аскеназ – внукот на Јафет

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Tue, 07 Jul 2020 23:00:00 +0000
НАРОД, ЛУЃЕ БЕЗ ИСТОРИЈА http://mn.mk/kultura/18618-NAROD-LUGE-BEZ-ISTORIJA http://mn.mk/kultura/18618-NAROD-LUGE-BEZ-ISTORIJA 1marijaМарија Емилија Кукубајска

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Tue, 30 Jun 2020 23:00:00 +0000
ВТОРО ПОКЛОНЕНИЕ ВО ВЕЧНИОТ ГРАД РИМ ВО 1970 ГОДИНА (11) http://mn.mk/kultura/18619-VTORO-POKLONENIE-VO-VECNIOT-GRAD-RIM--VO-1970-GODINA-11 http://mn.mk/kultura/18619-VTORO-POKLONENIE-VO-VECNIOT-GRAD-RIM--VO-1970-GODINA-11 1.8.7

ПОКЛОНЕНИЈА ПРЕД ГРОБОТ НА СВЕТИ КИРИЛ ВО РИМ

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Tue, 30 Jun 2020 23:00:00 +0000
ОД ГОЛЕМИОТ АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ ДО ТЕРМИНОТ ГОРАТА АНТИЛИВАН ВО ЛИБАН (4) http://mn.mk/kultura/18622-OD-GOLEMIOT-ALEKSANDAR-MAKEDONSKI-DO-TERMINOT-GORATA-ANTILIVAN-VO-LIBAN-4 http://mn.mk/kultura/18622-OD-GOLEMIOT-ALEKSANDAR-MAKEDONSKI-DO-TERMINOT-GORATA-ANTILIVAN-VO-LIBAN-4 1.9.0

Во ова продолжение за читателите на порталот „Македонска нација“ ќе ги претставиме имињата, зборовите, изразите, називите,  термините... кои се во „Библискиот речник“: од Александар Македонски, оснивачот на царството на античките Македонци до Антиливан– гората што се протега паралелно со Либан

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Tue, 30 Jun 2020 23:00:00 +0000
ПОДДРЖЕТЕ ЈА НАЈНОВАТА ПРЕРОДБЕНИЧКА ДЕЈНОСТ СРЕДЕ МАКЕДОНЦИТЕ ВО ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ ОД МАКЕДОНИЈА! http://mn.mk/kultura/18584-PODDRZETE-JA-NAJNOVATA-PRERODBENICKA-DEJNOST-SREDE-MAKEDONCITE-VO-EGEJSKIOT-DEL-OD-MAKEDONIJA- http://mn.mk/kultura/18584-PODDRZETE-JA-NAJNOVATA-PRERODBENICKA-DEJNOST-SREDE-MAKEDONCITE-VO-EGEJSKIOT-DEL-OD-MAKEDONIJA- 1 donski5

ПОДДРЖЕТЕ ЈА НАЈНОВАТА ПРЕРОДБЕНИЧКА ДЕЈНОСТ СРЕДЕ МАКЕДОНЦИТЕ ВО ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ ОД МАКЕДОНИЈА! 

]]>
donski@mn.mk (Александар Донски) Култура и туризам Tue, 23 Jun 2020 23:00:00 +0000
ПРВО ПОКЛОНЕНИЕ ВО ВЕЧНИОТ ГРАД РИМ – ДЕЛ II (10) http://mn.mk/kultura/18594-PRVO-POKLONENIE-VO-VECNIOT-GRAD-RIM-–--DEL-II-10 http://mn.mk/kultura/18594-PRVO-POKLONENIE-VO-VECNIOT-GRAD-RIM-–--DEL-II-10 1.7.6

ПОКЛОНЕНИЈА ПРЕД ГРОБОТ НА СВЕТИ КИРИЛ ВО РИМ 

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Tue, 23 Jun 2020 23:00:00 +0000
ОД ВНУКОТ НА ИРОД АГРИПА - ДО ТЕРМИНОТ АЛЕГОРИСКОТО ОБЈАСНУВАЊЕ НА БИБЛИЈАТА (3) http://mn.mk/kultura/18595-OD-VNUKOT-NA-IROD-AGRIPA----DO-TERMINOT-ALEGORISKOTO-OBJASNUVANjE-NA-BIBLIJATA-3 http://mn.mk/kultura/18595-OD-VNUKOT-NA-IROD-AGRIPA----DO-TERMINOT-ALEGORISKOTO-OBJASNUVANjE-NA-BIBLIJATA-3 1.7.9

Во ова продолжение за читателите на  порталот „Македонска нација“ ќе ги претставиме имињата, зборовите, изразите, називите,  лексикографски термините... кои се во „Библискиот речник“: од Агрипа - Ирод Агрипа Први, внукот на Ирод, до Алегориското објаснување на Библијата 

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Tue, 23 Jun 2020 23:00:00 +0000