Култура и туризам Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/kultura Wed, 21 Aug 2019 14:50:40 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk СВЕТИ МАЧЕНИК СПАСЕ РАДОВИШКИ http://mn.mk/kultura/17082-SVETI-MACENIK-SPASE-RADOVISKI http://mn.mk/kultura/17082-SVETI-MACENIK-SPASE-RADOVISKI Marko KitevskiПроф.Др. Марко Китевски

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 21 Aug 2019 00:00:00 +0000
ВО ОХРИД ПРОМОВИРАНО ДЕЛОТО „MACEDONIANS IN THE WORLD“ (МАКЕДОНЦИТЕ ВО СВЕТОТ) ОД СЛАВЕ КАТИН http://mn.mk/kultura/17083-VO-OHRID-PROMOVIRANO-DELOTO-MACEDONIANS-IN-THE-WORLD-MAKEDONCITE-VO-SVETOT-OD-SLAVE-KATIN http://mn.mk/kultura/17083-VO-OHRID-PROMOVIRANO-DELOTO-MACEDONIANS-IN-THE-WORLD-MAKEDONCITE-VO-SVETOT-OD-SLAVE-KATIN lav

ВО ОХРИД ПРОМОВИРАНО ДЕЛОТО „MACEDONIANS IN THE WORLD“ (МАКЕДОНЦИТЕ ВО СВЕТОТ) ОД СЛАВЕ КАТИН

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 21 Aug 2019 00:00:00 +0000
ВО ДОЛНА ПРЕСПА КАКО ДОМА (10) http://mn.mk/kultura/17088-VO-DOLNA-PRESPA-KAKO-DOMA-10 http://mn.mk/kultura/17088-VO-DOLNA-PRESPA-KAKO-DOMA-10 dhfb1

ИЛИНДЕНСКИТЕ ИСЕЛЕНИЧКИ СРЕДБИ ВО ЉУБОЈНО

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 21 Aug 2019 00:00:00 +0000
ИЗРАЕЛ - ВЕТЕНАТА БИБЛИСКА ЗЕМЈА (4) http://mn.mk/kultura/17090-IZRAEL---VETENATA-BIBLISKA-ZEMJA-4 http://mn.mk/kultura/17090-IZRAEL---VETENATA-BIBLISKA-ZEMJA-4 kfls1

ДЕЛ ОД ИСТОРИСКИОТ РАЗВОЈ НА ИЗРАЕЛ

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 21 Aug 2019 00:00:00 +0000
Триумфални порти (арки) во Битола http://mn.mk/kultura/16973-Triumfalni-porti-arki-vo-Bitola http://mn.mk/kultura/16973-Triumfalni-porti-arki-vo-Bitola

Триумфални порти (арки) во БитолТриумфални порти (арки) во Битола

]]> maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 14 Aug 2019 00:00:00 +0000 ВО ДОЛНА ПРЕСПА КАКО ДОМА (9) http://mn.mk/kultura/17053-VO-DOLNA-PRESPA-KAKO-DOMA-9 http://mn.mk/kultura/17053-VO-DOLNA-PRESPA-KAKO-DOMA-9 bfh1

ЉУБОЈНО – ВО МИНАТОТО БЕШЕ НИ СЕЛО НИ ГРАД

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 14 Aug 2019 00:00:00 +0000
ИЗРАЕЛ - ВЕТЕНАТА БИБЛИСКА ЗЕМЈА (3) http://mn.mk/kultura/17054-IZRAEL---VETENATA-BIBLISKA-ZEMJA-3 http://mn.mk/kultura/17054-IZRAEL---VETENATA-BIBLISKA-ZEMJA-3 svkf1

ЕВРЕИТЕ - ЕДНА ОД НАЈСТАРИТЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 14 Aug 2019 00:00:00 +0000
46-ТИ „ЉУБАНСКИ ИЛИНДЕНСКИ ИСЕЛЕНИЧКИСРЕДБИ“ http://mn.mk/kultura/17015-46-TI-LjUBANSKI-ILINDENSKI-ISELENICKISREDBI http://mn.mk/kultura/17015-46-TI-LjUBANSKI-ILINDENSKI-ISELENICKISREDBI IZVESTAJ

46-ТИ „ЉУБАНСКИ ИЛИНДЕНСКИ ИСЕЛЕНИЧКИСРЕДБИ“

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 07 Aug 2019 00:00:00 +0000
ГОРЕШНИЦИ - ЧУРУЦИ http://mn.mk/kultura/17032-GORESNICI---CURUCI http://mn.mk/kultura/17032-GORESNICI---CURUCI Marko KitevskiПроф.Др. Марко Китевски

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 07 Aug 2019 00:00:00 +0000
ВО ДОЛНА ПРЕСПА КАКО ДОМА (8) http://mn.mk/kultura/17039-VO-DOLNA-PRESPA-KAKO-DOMA-8 http://mn.mk/kultura/17039-VO-DOLNA-PRESPA-KAKO-DOMA-8 ajdd1

ЉУБОЈНО – ЦЕНТАРОТ НА ДОЛНА ПРЕСПА

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 07 Aug 2019 00:00:00 +0000