Култура и туризам Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/kultura Tue, 07 Apr 2020 23:50:35 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk ОСТАНИ ДОМА - ЗА ТЕБЕ, ЗА НАС http://mn.mk/kultura/18205-OSTANI-DOMA----ZA-TEBE-ZA-NAS http://mn.mk/kultura/18205-OSTANI-DOMA----ZA-TEBE-ZA-NAS 85ОСТАНИ ДОМА -  ЗА ТЕБЕ, ЗА НАС

ЗА ТАТКОВИНАТА, ЗА ЧОВЕШТВОТО

Мини-есеј: Марија Емилија Кукубајска,САД

Македонската народна песна Си заљубив едно моме

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 01 Apr 2020 09:00:42 +0000
СЕ СЛУЧУВА ПРЕСВРТ, ВЕЧНИОТ „СОН“ http://mn.mk/kultura/18196-SE-SLUCUVA-PRESVRT-VECNIOT-SON http://mn.mk/kultura/18196-SE-SLUCUVA-PRESVRT-VECNIOT-SON 71

Бранко Сотировски

Појавата на Корона вирусот најава е на новиот светски поредок. Република Македонија ја чека светла иднина. Светот ќе се врати кон потиснуваните македонски вредности. Пресвртот започнува со македонскиот Танец - Танго, со Вера во Преродба, Реинкарнација. Вера за враќање на светот кон вистинскиот Бог Сонце Илија, Планета Македониа и синовите Илион и Македон (бог Р'с - Ристо и обожествениот Господ Ис - Исус). Ова е моментот за обединување на Македонците, разпрскани низ светот, со матичната земја Македонија. Во Република Македонија Македонците се обединуваат кон по  големиот и по патриотскиот водач, за враќање во нормалните македонски текови.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 01 Apr 2020 00:00:00 +0000
ДЕЛ ОД ИСТОРИЈАТА НА ЕВРЕИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА (36) http://mn.mk/kultura/18198-DEL-OD-ISTORIJATA-NA-EVREITE-VO-MAKEDONIJA-36 http://mn.mk/kultura/18198-DEL-OD-ISTORIJATA-NA-EVREITE-VO-MAKEDONIJA-36 83

ЕВРЕЈСКО - МАКЕДОНСКА СУДБИНА

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 01 Apr 2020 00:00:00 +0000
Д-р Димитар Керамичиев – еден од значајните претседатели на Матицата на иселениците од Македонија (2) http://mn.mk/kultura/18199-D-r-Dimitar-Keramiciev-–-eden-od-znacajnite-pretsedateli-na-Maticata-na-iselenicite-od-Makedonija-2 http://mn.mk/kultura/18199-D-r-Dimitar-Keramiciev-–-eden-od-znacajnite-pretsedateli-na-Maticata-na-iselenicite-od-Makedonija-2 87

ДЕЛ ОД ВИСТИНАТА ЗА МАКЕДОНЦИ ОД ЕГЕЈСКА И ПИРИНСКА МАКЕДОНИЈА ВО ПУБЛИКАЦИЈАТА „МАКЕДОНСКИ ИСЕЛЕНИЧКИ МЕРИДИЈАНИ“

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 01 Apr 2020 00:00:00 +0000
Се додека има ОМРАЗА ВО СРЦАТА, ЗАВИСТ ВО МИСЛАТА, ЗЛОБА ВО ДУШАТА… Се дотогаш ќе се тресе ЗЕМЈАТА… http://mn.mk/kultura/18160-Se-dodeka-ima-OMRAZA-VO-SRCATA-ZAVIST-VO-MISLATA-ZLOBA-VO-DUSATA…-Se-dotogas-ke-se-trese-ZEMJATA… http://mn.mk/kultura/18160-Se-dodeka-ima-OMRAZA-VO-SRCATA-ZAVIST-VO-MISLATA-ZLOBA-VO-DUSATA…-Se-dotogas-ke-se-trese-ZEMJATA… n1n

Се додека има ОМРАЗА ВО СРЦАТА,

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 25 Mar 2020 00:00:00 +0000
ДЕЛ ОД ИСТОРИЈАТА НА ЕВРЕИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА (35) http://mn.mk/kultura/18164-DEL-OD-ISTORIJATA-NA-EVREITE-VO-MAKEDONIJA-35 http://mn.mk/kultura/18164-DEL-OD-ISTORIJATA-NA-EVREITE-VO-MAKEDONIJA-35 70

СТО ГОДИНИНИ НА МАКЕДОНСКО-ИЗРАЕЛСКИТЕ ОДНОСИ

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 25 Mar 2020 00:00:00 +0000
Христо Андоновски – уредник на списанието „Македонија“ и голем афирматор на етничка Македонија (1) http://mn.mk/kultura/18165-Hristo-Andonovski-–-urednik-na-spisanieto-Makedonija-i-golem-afirmator-na-etnicka-Makedonija-1 http://mn.mk/kultura/18165-Hristo-Andonovski-–-urednik-na-spisanieto-Makedonija-i-golem-afirmator-na-etnicka-Makedonija-1 69

ДЕЛ ОД ВИСТИНАТА ЗА МАКЕДОНЦИ ОД ЕГЕЈСКА И ПИРИНСКА МАКЕДОНИЈА ВО ПУБЛИКАЦИЈАТА „МАКЕДОНСКИ ИСЕЛЕНИЧКИ МЕРИДИЈАНИ“

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 25 Mar 2020 00:00:00 +0000
ДЕЛ ОД ИСТОРИЈАТА НА ЕВРЕИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА (34) http://mn.mk/kultura/18127-DEL-OD-ISTORIJATA-NA-EVREITE-VO-MAKEDONIJA-34 http://mn.mk/kultura/18127-DEL-OD-ISTORIJATA-NA-EVREITE-VO-MAKEDONIJA-34 47

ЕВРЕЈСКИОТ МЕМОРИЈАЛЕН ЦЕНТАР НА МАКЕДОНИЈА

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 18 Mar 2020 00:00:00 +0000
Благој Механџиски – бизнисмен и донатор (12) http://mn.mk/kultura/18128-Blagoj-Mehandziski-–-biznismen-i-donator-12 http://mn.mk/kultura/18128-Blagoj-Mehandziski-–-biznismen-i-donator-12 49

ДЕЛ ОД ВИСТИНАТА ЗА ЛИЧНОСТИ ОД МАКЕДОНИЈА ВО ПУБЛИКАЦИЈАТА „МАКЕДОНСКИ ИСЕЛЕНИЧКИ МЕРИДИЈАНИ“ 

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 18 Mar 2020 00:00:00 +0000
ДЕЛ ОД ИСТОРИЈАТА НА ЕВРЕИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА (33) http://mn.mk/kultura/18090-DEL-OD-ISTORIJATA-NA-EVREITE-VO-MAKEDONIJA-33 http://mn.mk/kultura/18090-DEL-OD-ISTORIJATA-NA-EVREITE-VO-MAKEDONIJA-33 Flag-Pins-Macedonia-Israel

БЛИСКОСТА НА ИЗРАЕЛ И МАКЕДОНИЈА

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 11 Mar 2020 00:00:00 +0000