Култура и туризам Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/kultura Sun, 19 Aug 2018 07:15:32 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Брајчинските иселенички средби http://mn.mk/kultura/14979-Brajcinskite--iselenicki-sredbi http://mn.mk/kultura/14979-Brajcinskite--iselenicki-sredbi brajcinoСе одржаа 23-те „Брајчинските иселенички средби“

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Култура и туризам Wed, 15 Aug 2018 06:58:20 +0000
Панонски легенди се вид црковна литература http://mn.mk/kultura/14959-Panonski-legendi-se-vid-crkovna-literatura http://mn.mk/kultura/14959-Panonski-legendi-se-vid-crkovna-literatura Panonski-legendi-180Панонски легенди се вид црковна литература, што се создавала во периодот на средниот век кај сите христијански народи. Тие претставуваат едно од најстарите дела на оригиналната словенска книжевност. Уметничките достоинства на Панонските легенди се состојат во мајсторската композиција, убаво насликаните ликови на личностите што се опишуваат, особено на браќата Кирил и Методиј.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 15 Aug 2018 01:02:00 +0000
Манастирот „Св. Мала Богородица“ во Сливница – Преспа (4) http://mn.mk/kultura/14958-Manastirot-Sv-Mala-Bogorodica-vo-Slivnica-–-Prespa-4 http://mn.mk/kultura/14958-Manastirot-Sv-Mala-Bogorodica-vo-Slivnica-–-Prespa-4 manastir-sv-bogorodica-slivnica-4-1-180Зa да се сфати големото значење што Богородица го има за развојот на христијанството, нужно е хронолошки да се проследи нејзиниот развоен култ, бидејќи зачуваната традиција покажува какви се развојните патокази има. Имено, со следењето на култот стануваат забележливи и повеќестраните креации поврзани со нејзината личност.

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Култура и туризам Wed, 15 Aug 2018 01:01:00 +0000
Житие на Константина (Панонски легенди) http://mn.mk/kultura/14934-Zitie-na-Konstantina-Panonski-legendi http://mn.mk/kultura/14934-Zitie-na-Konstantina-Panonski-legendi Kiril Metodij-180... Во градот Солун имаше еден маж од благороден род и богат, по име Лав, којшто заземаше чин на друнгариј потстратег. Тој беше правоверен и праведен, исполнувајќи ги во потполност сите божји заповеди, како некогаш Јов. Живеејќи со својата жена, изродија седум деца. Седмото, најмалото дете, беше Константин Филозоф, наш учител и наставник. Кога го роди мајка му, и го предала на доилката да го дои, но детето не сакало да фати туѓа цицка, освен мајкината, сè додека не било надоено. А тоа било Божја промисла - детето изгледано со чисто мајкино млеко, да биде добар никулец од добар корен. Потоа, овие добри родители во согласност живееја четириесет години водржувајќи се, како брат и сестра, само за Господа и никако не го престапија овој завет, сè додека не ги раздели смртта. Кога дојде време таткото да оди на Суд, мајката плачеше над детето, велејќи: „За ништо не се грижам, само за ова дете, како ќе се изгледа“. А тој и` рече: „Верувај ми, жено, се надевам на Бога дека тој ќе му испрати татко и таков воспитувач што ги поучува сите христијани“.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 08 Aug 2018 01:03:00 +0000
Манастирот „Св. Мала Богородица“ во Сливница – Преспа (3) http://mn.mk/kultura/14932-Manastirot-Sv-Mala-Bogorodica-vo-Slivnica-–-Prespa-3 http://mn.mk/kultura/14932-Manastirot-Sv-Mala-Bogorodica-vo-Slivnica-–-Prespa-3 prespa3-1-180Селото Сливница е повеќевековно христијанско село во Преспа и е надалеку прочуено по манастирот „Света Мала Богородица“, кој се наоѓа на неколку километри источно од селото во планината, изграден во почетокот на XVII век. Патрониот ден на манастирот е на 21 септември кога се збираат верници од сите преспански села, Битолско и пошироко од многу места во Македонија.

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Култура и туризам Wed, 08 Aug 2018 01:01:00 +0000
Националниот парк Галичица http://mn.mk/kultura/14933-Nacionalniot-park-Galicica http://mn.mk/kultura/14933-Nacionalniot-park-Galicica galicica180Националниот парк Галичица се наоѓа на истоимената планина која припаѓа на Шарско-Пиндскиот планински систем. За национален парк е прогласен македонскиот дел од планината во 1958 година поради особените природни убавини и исклучително богатата и ендемична флора и фауна.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 08 Aug 2018 01:01:00 +0000
Марково Кале е феудална крепост 1 км југозападно од познатиот Марков Манастир http://mn.mk/kultura/14895-Markovo-Kale-e-feudalna-krepost-1-km-jugozapadno-od-poznatiot-Markov-Manastir http://mn.mk/kultura/14895-Markovo-Kale-e-feudalna-krepost-1-km-jugozapadno-od-poznatiot-Markov-Manastir markovo kale

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Култура и туризам Wed, 01 Aug 2018 17:15:07 +0000
Манастирот „Св. Мала Богородица“ во Сливница – Преспа (2) http://mn.mk/kultura/14894-Manastirot-Sv-Mala-Bogorodica-vo-Slivnica-–-Prespa-2 http://mn.mk/kultura/14894-Manastirot-Sv-Mala-Bogorodica-vo-Slivnica-–-Prespa-2 aМанастирот „Св. Мала Богородица“ во Сливница – Преспа (2)

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Култура и туризам Wed, 01 Aug 2018 17:07:12 +0000
Најважното прашање во вашиот живот http://mn.mk/kultura/14865-Najvaznoto-prasanje-vo-vasiot-zivot http://mn.mk/kultura/14865-Najvaznoto-prasanje-vo-vasiot-zivot najvazhnoto-prashanje-vo-vashiot-zhivot-m-180Сите сакаат да се чувствуваат добро. Секој сака да живее безгрижен, среќен и лесен живот, да се вљуби, да има неверојатна врска и сексуален живот, да изгледа совршено, да заработува пари, да биди популарен и почитуван и луѓето да ви се воодушевуваат, до тој степен што луѓето ќе почнат да се одделуваат како Црвеното Море, штом вие влезите во просторијата. Секој би го сакал тоа, толку е едноставно и лесно е да се сака тоа.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 25 Jul 2018 01:20:51 +0000
Виргинскиот Манастир св. Ѓорѓи сеуште мистерија http://mn.mk/kultura/14864-Virginskiot-Manastir-sv-Gorgi-seuste-misterija http://mn.mk/kultura/14864-Virginskiot-Manastir-sv-Gorgi-seuste-misterija virginskiot-manastir-180Денес е прифатено мислењето дека познатиот манастир се наоѓал токму на Виргинов рид, кај денешната Саат-кула. Таквото тврдење се поткрепува со неколку споредбени анализи базирани врз старите документи. На просторот под скопската Саат-кула сè уште постојат остатоци од ѕид чии археолошки анализи покажуваат дека најверојатно станува збор за делови од многу стара градба.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 25 Jul 2018 01:16:31 +0000