Култура и туризам Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/kultura Sat, 07 Dec 2019 00:10:12 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk ВОВЕДЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА (ПРЕЧИСТА) 4. XII/21 XI http://mn.mk/kultura/17543-VOVEDENIE-NA-PRESVETA-BOGORODICA-PRECISTA-4-XII21-XI http://mn.mk/kultura/17543-VOVEDENIE-NA-PRESVETA-BOGORODICA-PRECISTA-4-XII21-XI 1375896391 uspinye-9

ВОВЕДЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА (ПРЕЧИСТА) 4. XII/21 XI

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 04 Dec 2019 00:00:00 +0000
ФИКТИВНАТА „СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“ http://mn.mk/kultura/17552-FIKTIVNATA-SEVERNA-MAKEDONIJA http://mn.mk/kultura/17552-FIKTIVNATA-SEVERNA-MAKEDONIJA donФИКТИВНАТА „СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 04 Dec 2019 00:00:00 +0000
ИЗРАЕЛ - ВЕТЕНАТА БИБЛИСКА ЗЕМЈА (19) http://mn.mk/kultura/17558-IZRAEL---VETENATA-BIBLISKA-ZEMJA-19 http://mn.mk/kultura/17558-IZRAEL---VETENATA-BIBLISKA-ZEMJA-19 nazaret1

НАЗАРЕТ – МЕСТОТО НА ДЕТСТВОТО НА ИСУС ХРИСТОС

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 04 Dec 2019 00:00:00 +0000
ЛИЧНОСТИ ОД ПРЕСПА: ГОГА ПЕЧЕНКОВСКИ ОД ПЕРОВО – ЧУВАР НА ГОРНА ПРЕСПА (13) http://mn.mk/kultura/17559-LICNOSTI-OD-PRESPA-GOGA-PECENKOVSKI-OD-PEROVO-–-CUVAR-NA-GORNA-PRESPA--13 http://mn.mk/kultura/17559-LICNOSTI-OD-PRESPA-GOGA-PECENKOVSKI-OD-PEROVO-–-CUVAR-NA-GORNA-PRESPA--13 goga1

ДЕЛ ОД ВИСТИНАТА ЗА ПРЕСПА ВО ПУБЛИКАЦИЈАТА „МАКЕДОНСКИ ИСЕЛЕНИЧКИ МЕРИДИЈАНИ“

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 04 Dec 2019 00:00:00 +0000
Мијачко, односно галичко племе и Галичник http://mn.mk/kultura/17516-Mijacko-odnosno-galicko-pleme-i-Galicnik http://mn.mk/kultura/17516-Mijacko-odnosno-galicko-pleme-i-Galicnik Galicnik

Мије сме едно племе од многу и многу племиња во Македонија од Шар до Солун и Елембој (Олимп), до Пирин Планина и Рила.

Од коде сме дојдени, кога, и зашчо не се знојет.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 27 Nov 2019 00:00:00 +0000
Обичаи и верувања од Скопје http://mn.mk/kultura/17518-Obicai-i-veruvanja-od-Skopje http://mn.mk/kultura/17518-Obicai-i-veruvanja-od-Skopje zacnuvanje

За човекот


Зачнување.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 27 Nov 2019 00:00:00 +0000
ИЗРАЕЛ - ВЕТЕНАТА БИБЛИСКА ЗЕМЈА (18) http://mn.mk/kultura/17520-IZRAEL---VETENATA-BIBLISKA-ZEMJA-18 http://mn.mk/kultura/17520-IZRAEL---VETENATA-BIBLISKA-ZEMJA-18 imperija1

ЗАВИСНОСТА ОД ИМПЕРИЈАЛИЗМОТ И ХОЛОКАУСТОТ

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 27 Nov 2019 00:00:00 +0000
ЛИЧНОСТИ ОД ПРЕСПА: НОВИНАРОТ КИРЕ ЈОНОВСКИ ОД ПРЕТОР – ГОЛЕМ АФИРМАТОР НА ПРЕСПА (12) http://mn.mk/kultura/17522-LICNOSTI-OD-PRESPA-NOVINAROT-KIRE-JONOVSKI-OD-PRETOR-–-GOLEM-AFIRMATOR-NA-PRESPA-12 http://mn.mk/kultura/17522-LICNOSTI-OD-PRESPA-NOVINAROT-KIRE-JONOVSKI-OD-PRETOR-–-GOLEM-AFIRMATOR-NA-PRESPA-12 kirej1

ДЕЛ ОД ВИСТИНАТА ЗА ПРЕСПА ВО ПУБЛИКАЦИЈАТА „МАКЕДОНСКИ ИСЕЛЕНИЧКИ МЕРИДИЈАНИ“

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 27 Nov 2019 00:00:00 +0000
ИЗРАЕЛ - ВЕТЕНАТА БИБЛИСКА ЗЕМЈА (17) http://mn.mk/kultura/17485-IZRAEL---VETENATA-BIBLISKA-ZEMJA-17 http://mn.mk/kultura/17485-IZRAEL---VETENATA-BIBLISKA-ZEMJA-17 EIH1

ЕВРЕИТЕ, ИЗРАЕЛ И ХОЛОКАУСТОТ

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 20 Nov 2019 00:00:00 +0000
ЛИЧНОСТИ ОД ПРЕСПА: ПАНДЕ КОЛЕМИШЕВСКИ ОД РЕСЕН –АФИРМАТОР НА МАКЕДОНСКОТО НОВИНАРСТВО (11) http://mn.mk/kultura/17493-LICNOSTI-OD-PRESPA--PANDE-KOLEMISEVSKI-OD-RESEN-–AFIRMATOR-NA-MAKEDONSKOTO-NOVINARSTVO-11 http://mn.mk/kultura/17493-LICNOSTI-OD-PRESPA--PANDE-KOLEMISEVSKI-OD-RESEN-–AFIRMATOR-NA-MAKEDONSKOTO-NOVINARSTVO-11 PK1

ДЕЛ ОД ВИСТИНАТА ЗА ПРЕСПА ВО ПУБЛИКАЦИЈАТА „МАКЕДОНСКИ ИСЕЛЕНИЧКИ МЕРИДИЈАНИ“

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Wed, 20 Nov 2019 00:00:00 +0000