Култура и туризам Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/kultura Sat, 23 Jun 2018 15:37:19 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Светилишта во Струга: Црквата Света Петка http://mn.mk/kultura/14720-Svetilista-vo-Struga-Crkvata-Sveta-Petka http://mn.mk/kultura/14720-Svetilista-vo-Struga-Crkvata-Sveta-Petka sv-petka-struga-180Култното место Света Петка е познато од дамнина. Тоа беше само обележано, но стружани редовно таму палеа свеќи, се молеа и патрониот празник редовно го обележуваа со соодветен ритуал.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 20 Jun 2018 01:14:11 +0000
Стефан Душан се однесувал со големо внимание и почитување кон Охридската архиепископија http://mn.mk/kultura/14719-Stefan-Dusan-se-odnesuval-so-golemo-vnimanie-i-pocituvanje-kon-Ohridskata-arhiepiskopija http://mn.mk/kultura/14719-Stefan-Dusan-se-odnesuval-so-golemo-vnimanie-i-pocituvanje-kon-Ohridskata-arhiepiskopija car-dusan-180По обновувањето на Бугарското царство во 1185 година, од Охридската архиепископија се издвоиле епископиите од Бугарија, формирајќи ја Трновската патријаршија. Во 1218 година покрај Трновската патријаршија, се издвоила и Рашката епископија, така што се формирала Српската архиепископија. Од 1230 до 1280 година Охридската архиепископија изгубила голем дел од својата територија, која подоцна повторно ги повратила.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 20 Jun 2018 01:10:22 +0000
Манастирот „Света Богородица“ во Јанковец http://mn.mk/kultura/14718-Manastirot-Sveta-Bogorodica-vo-Jankovec http://mn.mk/kultura/14718-Manastirot-Sveta-Bogorodica-vo-Jankovec manastir-jankovec-1-180Манастирот "Успение на Пресвета Богородица", кој се наоѓа на западната страна од селото претставува еден од позначајните верски објекти, не само за Јанковец, туку и за Преспа и Македонија. Тој бил изграден во 18-от век, во чиј комплекс постои манастирска црква, за која не е исклучена можноста некогаш да била парохиска црква

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 20 Jun 2018 01:07:14 +0000
Манастирот „Света Мала Богородица“ во Сливница http://mn.mk/kultura/14688-Manastirot-Sveta-Mala-Bogorodica-vo-Slivnica http://mn.mk/kultura/14688-Manastirot-Sveta-Mala-Bogorodica-vo-Slivnica slivnica-180Бидејќи манастирот „Света Мала Богородица“ изобилува со богати фрески, икони, резби, архитектура, интересни случувања и друго, во последните години тој е предизвик за бројни научници, патеписци и други заинтересирани кои посветуваат големо внимание на науката, литературата и воопшто на црковното и културното живеење на Долна Преспа и пошироко на Македонија.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 13 Jun 2018 01:56:16 +0000
Манасирот Света Богородица Калишка http://mn.mk/kultura/14687-Manasirot-Sveta-Bogorodica-Kaliska http://mn.mk/kultura/14687-Manasirot-Sveta-Bogorodica-Kaliska reportaza122-Kalista-1-180Манастирот Света Богородица – Калишка се наоѓа на западниот брег на Охридското Езеро веднаш после селото Калишта. Тој има голем имот од езерото се до ридот над него. Поголемата површина му е одземена за хотелот Изгрев и други објекти, како и за други намени. Во негова сопственост е хотелот Бисер. Овој манастир е ствропихијален.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 13 Jun 2018 01:54:19 +0000
Со смртта на Василиј II престанала и толерантната политика према македонските архиепископи на Охридската архиепископија http://mn.mk/kultura/14686-So-smrtta-na-Vasilij-II-prestanala-i-tolerantnata-politika-prema-makedonskite-arhiepiskopi-na-Ohridskata-arhiepiskopija http://mn.mk/kultura/14686-So-smrtta-na-Vasilij-II-prestanala-i-tolerantnata-politika-prema-makedonskite-arhiepiskopi-na-Ohridskata-arhiepiskopija Basilios II-180Во 1018 година Македонија одново подпаднала под власта на Византија, која на територијата на Самуиловата држава формира тема Бугарија. Меѓутоа, Византискиот цар Василиј II, иако ги срушил обележјата на македонската држава за да народот не се сеќава на славните времиња, не ја уништил црквата во поранешната Самуилова држава. Тој ја свел Охридската патријаршија само на ранг на архиепископија со седиште во Охрид.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 13 Jun 2018 01:49:22 +0000
Mанастирот Свети Климент на Беличка планина http://mn.mk/kultura/14685-Manastirot-Sveti-Kliment-na-Belicka-planina http://mn.mk/kultura/14685-Manastirot-Sveti-Kliment-na-Belicka-planina gorna-belica-crkva-240Култот на Свети Климент Охридски во Струга и Струшко е многу присутен. Во самиот град Струга има три топоними со неговото име:  Името на реката Климентица,  маалата Климентова Маала, Светиклиментово блато (Климентово блато), сврзувањето на потопениот манастир Света Богородица со неговата дејност, па при навлегувањето на реката Сатеска во Струшката котлина, оддесно, селото Климештани, но најмногу со манастирот Свети Климент на Беличка Планина. Сето тоа старите стружани го сврзуваа со епископската дејност на Свети Климент. Тие велеа дека Свети Климент работел во оваа епархија, односно во Беличката епархија. Тоа што се вели Величка е грешка, т.е. е замената буквата б со в.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 13 Jun 2018 01:47:25 +0000
Црквата „Свети Ахил Лариски“ во Долна Преспа http://mn.mk/kultura/14660-Crkvata-Sveti-Ahil-Lariski-vo-Dolna-Prespa http://mn.mk/kultura/14660-Crkvata-Sveti-Ahil-Lariski-vo-Dolna-Prespa ahil-larinski-180Не се знае кога е роден свети Ахил, но се знае дека починал во 330 година во Лариса, во Тесалија. Царот Самуил сакал во својата црква да има мошти на истакнат светител од првите векови на христијанството чиј култ бил раширен на поширок простор. Кога Самоил ја освоил Тесалија, тој наредил моштите на свети Ахил да бидат пренесени на истоимениот остров во Преспа.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 06 Jun 2018 01:02:00 +0000
МПЦ – ОА мора да остане црква на македонскиот народ! http://mn.mk/kultura/14659-MPC-–-OA-mora-da-ostane-crkva-na-makedonskiot-narod http://mn.mk/kultura/14659-MPC-–-OA-mora-da-ostane-crkva-na-makedonskiot-narod mpc-oa-180Во Македонија секојдневно се појавуваат информации за бришење на македонското име и идентитет. Некои се вистинити, некои лажни, некои пробен балон на актуелната власт за да се види реакцијата на македонскиот народ во контекст на спорот со името со Грција. Меѓу последните беше информацијата во која се вели дека Светиот синод на нашата света македонска православна црква побарал од Вселенската патријаршија да се откаже од македонска само за да биде призната автокефалноста на Охридската архиепископија. Очигледно е дека ова преставува уште една манипулација на оваа ненародна и нелегална власт предводена од Заев со македонскиот народ. Меѓутоа, оваа власт со прифаќањето на Тиранската платформа и Законот за употреба на јазиците, потоа Договорот со Бугарија, како и со уништувањето на се што има предзнак  македонско, создавде чуство дека ја турка земјата во прегратките на Албанија и Бугарија. Историјата на Охридската архиепископија ја покажува која е крајната цел со евентуалното бришење на МПЦ, од целосното име МПЦ-ОА.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Култура и туризам Wed, 06 Jun 2018 01:01:00 +0000
Вселенската Патријаршија ја презема одговорноста за прашањето за Охридската Архиепископија http://mn.mk/kultura/14643-Vselenskata-Patrijarsija-ja-prezema-odgovornosta-za-prasanjeto-za-Ohridskata-Arhiepiskopija http://mn.mk/kultura/14643-Vselenskata-Patrijarsija-ja-prezema-odgovornosta-za-prasanjeto-za-Ohridskata-Arhiepiskopija alt

Вселенската Патријаршија ја презема одговорноста за прашањето за Охридската Архиепископија

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Култура и туризам Thu, 31 May 2018 05:53:34 +0000