Историја Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/istorija Tue, 21 Jan 2020 19:30:33 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлески (39) http://mn.mk/istorija/17760-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovleski-39 http://mn.mk/istorija/17760-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovleski-39 1 4

Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлески (39)

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 15 Jan 2020 00:00:00 +0000
Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлески (38) http://mn.mk/istorija/17715-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovleski-38 http://mn.mk/istorija/17715-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovleski-38 1 4

Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлески (38)

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 08 Jan 2020 00:00:00 +0000
Кралеви на Античка Македонија http://mn.mk/istorija/17725-Kralevi-na-Anticka-Makedonija http://mn.mk/istorija/17725-Kralevi-na-Anticka-Makedonija anticki kralevi

Аминта III (или II), син на Архидеј и дедо на Александар Македонски, бил крал на Античка Македонија од 393 п.н.е. (или 389) до 369 п.н.е.

Аминта дошол на тронот по десет години проблеми со наследството по убиството на Архелај I. Но тој имал многу непријатели во самата Македонија; во 393 п.н.е. бил истеран од страна на Аргеј II и Илирците, но следната година си го повратил кралството со помош на Тесалија.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 08 Jan 2020 00:00:00 +0000
КРВАВ БОЖИЌ ИЛИ МАКЕДОНСКАТА КРВАВА КОЛЕДА http://mn.mk/istorija/17727-KRVAV-BOZIK-ILI-MAKEDONSKATA-KRVAVA-KOLEDA http://mn.mk/istorija/17727-KRVAV-BOZIK-ILI-MAKEDONSKATA-KRVAVA-KOLEDA krvav bozik

7 јануари 1945 година, првиот ден на Божиќ, по список составен од Лазар Колишевски во Вардарска Македонија се убиени без суд и пресуда 1200 луѓе. На 26 декември 1944 година, неколку дена пред Божиќ 1945 година во касарните во Скопје и Штип се побуниле неколку илјади војници и над 100 офицери.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 08 Jan 2020 00:00:00 +0000
ДРАГАН ОД ОХРИД ЕДЕН ОД ЕКИПАЖОТ НА ЕКСПЕДИЦИЈАТА НА КРИСТОФЕР КОЛУМБО http://mn.mk/istorija/17699-DRAGAN-OD-OHRID-EDEN-OD-EKIPAZOT-NA-EKSPEDICIJATA-NA-KRISTOFER-KOLUMBO http://mn.mk/istorija/17699-DRAGAN-OD-OHRID-EDEN-OD-EKIPAZOT-NA-EKSPEDICIJATA-NA-KRISTOFER-KOLUMBO Kolumbo

МАКЕДОНЕЦОТ ДРАГАН ОД ОХРИД ЕДЕН ОД ЕКИПАЖОТ НА ЕКСПЕДИЦИЈАТА НА КРИСТОФЕР КОЛУМБО

Вечерта на 3 август, 1492, Колумбо отпловил од Палос со три бродови, „Св. Марија“, „Ниња“, и „Пинта“.По 29 денови без да видат копно, на 7 октомври, 1492 (запишано во бродскиот дневник), посадата приметила птици како летаат накај запад и веднаш го променила правецот за да ги следат птиците накај копното.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 01 Jan 2020 11:23:53 +0000
Како систематски биле уништувани ракописите на македонски јазик низ вековите http://mn.mk/istorija/17698-Kako-sistematski-bile-unistuvani-rakopisite-na-makedonski-jazik-niz-vekovite http://mn.mk/istorija/17698-Kako-sistematski-bile-unistuvani-rakopisite-na-makedonski-jazik-niz-vekovite rakopisi makedonski

Пишува: Блаже МИНЕВСКИ

Македонија континуирано се ограбува. За жал, тоа одамна не е вест, зашто не се случува само денес или вчера, туку со векови. Според д-р Илија Велев од Институтот за литература во Скопје, кој долги години го истражува македонското книжевно наследство низ вековите, огромен број наши скапоцени ракописни книги сега се во најрепрезентативните збирки на најугледните европски музеи, библиотеки и други културни институции.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 01 Jan 2020 10:57:41 +0000
Доктор ги изгубил своите корени http://mn.mk/istorija/17697-Doktor-gi-izgubil-svoite-koreni http://mn.mk/istorija/17697-Doktor-gi-izgubil-svoite-koreni doktor

Почитуван Докторе, како што знаеш, историјата ја пишувале победниците, но колку и да се труделе да ја преиначат вистината, секогаш зад себе оставале траги на местото на злосторството. Оттогаш многу време поминало и многу води протекле. Сведоците одамна изумреле, дел од трагите се уништени или избледени, а дел од доказите скриени во тајните архиви или длабоко во утробата на земјата. Одвреме, навреме, поедини сведоштва ќе се појават и даваат нова светлина на минатото. Го пополнуваат мозаикот и ни ја откриваат вистината за историското минато.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 01 Jan 2020 10:40:29 +0000
Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлески (37) http://mn.mk/istorija/17685-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovleski-37 http://mn.mk/istorija/17685-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovleski-37 1 4

Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлески (37)

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 01 Jan 2020 00:00:00 +0000
Најстарите траги на живот во Овчеполската котлина http://mn.mk/istorija/17671-Najstarite-tragi-na-zivot-vo-Ovcepolskata-kotlina- http://mn.mk/istorija/17671-Najstarite-tragi-na-zivot-vo-Ovcepolskata-kotlina- ovcepolska kotlina

Најстарите траги на живот во Овчеполската котлина се од периодот на неолитот. Археолошки истражувања потврдуваат, дека на овие простори се развила една от наjстарите неолитни култури на балканскиот полуостров, неолитната култура Амзабегово. Таа е составена од неколку локалитета Барутница до с. Амзабегово, Руг Баир до с. Горобинци, Алин дол до с. Немањици и др.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 25 Dec 2019 11:18:51 +0000
Македонија ѝ дала на Бугарија: 8 министри, 20 дипломати, 70 пратеници, 10 митрополити… http://mn.mk/istorija/17670-Makedonija-ѝ-dala-na-Bugarija-8-ministri-20-diplomati-70-pratenici-10-mitropoliti… http://mn.mk/istorija/17670-Makedonija-ѝ-dala-na-Bugarija-8-ministri-20-diplomati-70-pratenici-10-mitropoliti… mkbg1

А. Савински, поранешен руски ополномоштен министер, во своите мемоари истакнува:
Македонците се бујно, подвижно племе, многу поенергично и повитално отколку Бугарите и секогаш имале надмоќ над нив.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 25 Dec 2019 11:06:30 +0000