Историја Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/istorija Wed, 13 Dec 2017 05:15:27 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Трлиски инцидент http://mn.mk/istorija/13940-Trliski-incident http://mn.mk/istorija/13940-Trliski-incident Alexander Protogerov and Todor Alexandrov 1912-1918-180По Првата светска војна, соочени со фактот дека големите сили ја санкционираа поделбата на Македонија од Букурешт 1913 година, македонското револуционерно движење во борбата за создавање на македонска држава прави напори да се обедини и бара поддршка од Советскиот сојуз. По долги преговори на преставниците на ВМРО, Македонската федеративна организација и Коминтерната на 6 мај 1924 година во Виена бил потпишан Мајскиот манифест од Александар Протогеров, Петар Чаулев и Тодор Александров.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 13 Dec 2017 02:03:00 +0000
Во 1912 г. Турците бараат Македонија да стане кнежество со Солун како престолница http://mn.mk/istorija/13939-Vo-1912-g-Turcite-baraat-Makedonija-da-stane-knezestvo-so-Solun-kako-prestolnica http://mn.mk/istorija/13939-Vo-1912-g-Turcite-baraat-Makedonija-da-stane-knezestvo-so-Solun-kako-prestolnica pregovori-vo-london-180„Македонија да стане кнежество со Солун како престолница, под суверенство на султанот, меѓутоа кнезот би го бирале сојузничките држави, а султанот би го потврдувал. Кнезот треба да биди од протестанска вера од некоја неутрална држава.“ – е предлог на турската делегација на Лондонската мировна конференција во декември 1912 година.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 13 Dec 2017 02:02:00 +0000
Декларација на Конвенцијата за Македонија - 13.09.1995 http://mn.mk/istorija/13938-Deklaracija-na-Konvencijata-za-Makedonija---13091995 http://mn.mk/istorija/13938-Deklaracija-na-Konvencijata-za-Makedonija---13091995 На Конвенцијата за Македонија одржана на 13 септември 1995 година, вонпарламентарните политички партии и невладини организации од Република Македонија ја обнародуваат следната декларација...

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 13 Dec 2017 02:01:00 +0000
Научно патување на етнографот А. Стоилов во Источна Македонија http://mn.mk/istorija/13926-Naucno-patuvanje-na-etnografot-A-Stoilov-vo-Istocna-Makedonija http://mn.mk/istorija/13926-Naucno-patuvanje-na-etnografot-A-Stoilov-vo-Istocna-Makedonija Anton Popstoilov-180По влегувањето на Бугарија на страната на Централниот сојуз во војна во есента 1915 година, Бугарската армија брзо зафтила делови од Македонија кои биле под српска и грчка управа по Букурешкиот мир од 1913 година. Со бугарската армија патувале научници од разни профили кои требаа да извршат научни истражувања за да го докажат бугарскиот карактер на новоосвоените земји.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 06 Dec 2017 02:34:39 +0000
Меѓународна реакција по повод масакрот во Загоричани во 1905 http://mn.mk/istorija/13925-Megunarodna-reakcija-po-povod-masakrot-vo-Zagoricani-vo-1905 http://mn.mk/istorija/13925-Megunarodna-reakcija-po-povod-masakrot-vo-Zagoricani-vo-1905 zagoricani-180На 25 март (7 април нов.стил) 1905 година околу 300 грчките андарти го запалиле селото Загоричани и го масакрирале цивилното македонско население. Во колежот извршен на црковниот празник Благовештение (Благовец) биле убиени 62 жители (жени, деца, старци), а многумина биле ранети. Веднаш по добиената информација за масакрот во Загоричани, во селото го посетил жандармерискиот офицер Козма Елилио Манера, а четири дена потоа пристигнала и комисија која бил составена од битолски конзули, италијански и турски офицери. Тие потоа ќе оишат ужасот кој зад себе го оставиле грките андарти.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 06 Dec 2017 02:32:23 +0000
Андартските масакри во Неволјани и Горно Караџово http://mn.mk/istorija/13924-Andartskite-masakri-vo-Nevoljani-i-Gorno-Karadzovo http://mn.mk/istorija/13924-Andartskite-masakri-vo-Nevoljani-i-Gorno-Karadzovo kaudis-240По Илинденското востание 1903 година, Елиномакедонскиот комитет во Атина во согласност со грчката влада во 1904 година започнува со испраќање на вооружени чети во Македонија.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 06 Dec 2017 02:30:52 +0000
И печалбарите имаат свој карневал - Белградска „Политика“ 1938 г. http://mn.mk/istorija/13923-I-pecalbarite-imaat-svoj-karneval---Belgradska-Politika-1938-g http://mn.mk/istorija/13923-I-pecalbarite-imaat-svoj-karneval---Belgradska-Politika-1938-g dosie-politika-180„Секоја година на денот на Св. Василије печалбарите од селата Вевчани и Октиси кај Струга, приредуваат карневал под ведро небо. На ширината, на сред село, се собира народот за да ги гледа маскираните и костимирани учесници, василичари, меѓу кои има и деца, а тука се селаните кои се смејат на лакрдиите на своите маскирани сограѓани...“ – пишува белградска „Политика“ во 1938 година.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 06 Dec 2017 02:26:04 +0000
За погребот на Александар Трети Македонски постојат многу историски записи http://mn.mk/istorija/13895-Za-pogrebot-na-Aleksandar-Treti-Makedonski-postojat-mnogu-istoriski-zapisi http://mn.mk/istorija/13895-Za-pogrebot-na-Aleksandar-Treti-Makedonski-postojat-mnogu-istoriski-zapisi amp-180За погребот на Александар Трети Македонски постојат многу историски записи. Еден од најрелевантните е на историчарот Диодор Сикулски. Во "Портал", гласник на Македонски духовни конаци, е пренесен токму преводот на неговиот напис за погребната кола на Александар

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 29 Nov 2017 02:03:00 +0000
Ние не бараме покровители, а уште помалку господари http://mn.mk/istorija/13894-Nie-ne-barame-pokroviteli-a-uste-pomalku-gospodari http://mn.mk/istorija/13894-Nie-ne-barame-pokroviteli-a-uste-pomalku-gospodari goce-delcevПојавата на Внатрешната организација од Македонија и нејзината се поинтензивна антиегзархиска политика, како и зајакнувањето на српската и грчката пропаганда, влијаело врз политиката на бугарската влада спрема Отоманската империја кон крајот на XIX век. Настојувајќи да добие што повеќе привилегии, берати за владици во Кукушката, Струмичката, Мелничката, Битолската  и   Дебарската епархија, од есента 1894 година, бугарската влада започнала со комбинирани притисоци врз империјата. Во поголемите градови во Бугарија се организирале митинзи на кои се барало применување на чл. 23 од Берлинскиот договор. Исто така, бугарската влада го шири своето влијание и врз македонските емигрантски друштва од Бугарија и Романија, кои се обединуваат на Конгресот во месец март 1895 година и го формираат „Македонскиот комитет“. Нивната цел е врз основа на истиот член 23 од Берлинскиот договор, со помош на бугарскиот државнополитички и институционален апарат да извојуваат автономија на Македонија и Одринско.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 29 Nov 2017 02:02:00 +0000
Македонија меѓу комунизмот и фашизмот http://mn.mk/istorija/13893-Makedonija-megu-komunizmot-i-fasizmot http://mn.mk/istorija/13893-Makedonija-megu-komunizmot-i-fasizmot dragan-120За младата македонска демократија денеска слободно може да се каже дека е составувана од два политички блока, од левиот и од десниот блок. Левиот блок го сочинуваат четирите партии од комунистичко потекло (од некогашниот Сојуз на комунистите на Македонија), а тоа се...

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 29 Nov 2017 02:01:00 +0000