Историја Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/istorija Tue, 09 Mar 2021 06:40:02 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Родољуб Славин „намерност или грешка“: Македонската емиграција може да придонесе за афирмирањето на републиката во сите сфери http://mn.mk/istorija/7467-Rodoljub-Slavin-namernost-ili-greska--Makedonskata-emigracija-moze-da--pridonese-za-afirmiranjeto-na-republikata-vo-site-sferi http://mn.mk/istorija/7467-Rodoljub-Slavin-namernost-ili-greska--Makedonskata-emigracija-moze-da--pridonese-za-afirmiranjeto-na-republikata-vo-site-sferi emigracija„...Дека пророштвото на Солунски има далековидство никако не можеш да му откажеш на овој славен стар ветеран, но за жал Македонија раѓала и сорта на Лигушевци и сорта на послушници и се освестуваме тогаш кога времето е веќе изгубено, дека не е уште касно. Зошто сево ова?

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 03 Mar 2021 00:00:00 +0000
ДОЗВОЛА ЃОРЃИЈА ПУЛЕВСКИ ДА СОБЕРЕ ЧЕТА БОРЦИ И ДА СЕ БОРИ НА СТРАНАТА НА РУСКАТА АРМИЈА ВО РУСКО-ТУРСКАТА ВОЈНА http://mn.mk/istorija/19425-DOZVOLA-GORGIJA-PULEVSKI-DA-SOBERE--CETA-BORCI-I-DA-SE-BORI-NA-STRANATA-NA-RUSKATA-ARMIJA-VO-RUSKO-TURSKATA-VOJNA http://mn.mk/istorija/19425-DOZVOLA-GORGIJA-PULEVSKI-DA-SOBERE--CETA-BORCI-I-DA-SE-BORI-NA-STRANATA-NA-RUSKATA-ARMIJA-VO-RUSKO-TURSKATA-VOJNA 255px-Georgi Pulevski
 
ДОЗВОЛА ЃОРЃИЈА ПУЛЕВСКИ ДА СОБЕРЕ  ЧЕТА БОРЦИ И ДА СЕ БОРИ НА СТРАНАТА НА РУСКАТА АРМИЈА ВО РУСКО-ТУРСКАТА ВОЈНА
 
( 31 август 1877 год.)
 
]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 03 Mar 2021 00:00:00 +0000
Иселување на македонците во прекуокеанските земји http://mn.mk/istorija/8798-Iseluvanje-na-makedoncite-vo-prekuokeanskite-zemji http://mn.mk/istorija/8798-Iseluvanje-na-makedoncite-vo-prekuokeanskite-zemji iselenici-usa-240Треба да се спомене и фактот дека меѓу двете светски војни од Егејска Македонија поради големата тортура врз македонскиот народ се појави иселување и во прекуокеанските земји.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 24 Feb 2021 00:00:00 +0000
Контроверзите околу националниот идентитет во XIX век и потоа http://mn.mk/istorija/8799-Kontroverzite-okolu-nacionalniot-identitet-vo-XIX-vek-i-potoa http://mn.mk/istorija/8799-Kontroverzite-okolu-nacionalniot-identitet-vo-XIX-vek-i-potoa kontroverziite-okolu-nacionalniot-identitet-240“Eдвам се ослободихме от Грците, сега пак шопје ли да станеме!!!”

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 24 Feb 2021 00:00:00 +0000
Стрoгo сe зaбранува употребата на МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК http://mn.mk/istorija/8817-Strogo-se-zabranuva-upotrebata-na-MAKEDONSKIOT-JAZIK http://mn.mk/istorija/8817-Strogo-se-zabranuva-upotrebata-na-MAKEDONSKIOT-JAZIK strogo-se-zabranuva-upotreba-na-makedonski-jazik-240Уште една ВИСТИНА за неправдите и угнетувањата врз МАКЕДОНЦИТЕ од страна на Грција!

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 24 Feb 2021 00:00:00 +0000
Никому да не му се дозвоили да премине од Албанија во Румелија http://mn.mk/istorija/8599-Nikomu-da-ne-mu-se-dozvoili-da-premine-od-Albanija-vo-Rumelija http://mn.mk/istorija/8599-Nikomu-da-ne-mu-se-dozvoili-da-premine-od-Albanija-vo-Rumelija fermanФЕРМАН НА ТУРСКИОТ СУЛТАН СО КОЈ ЗАБРАНУВА ПРЕМИНУВАЊЕ НА ЛИЦА БЕЗ ИСПРАВИ ОД АЛБАНИЈА ВО РУМЕЛИЈА (МАКЕДОНИЈА)

(Крај на јули 1800 година)

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 17 Feb 2021 00:00:00 +0000
Пред 4000 години п.н.е. веќе го мереле времето http://mn.mk/istorija/8600-Pred-4000-godini-pne-veke-go-merele-vremeto http://mn.mk/istorija/8600-Pred-4000-godini-pne-veke-go-merele-vremeto kokino-240Мегалитската опсерваторија Кокино се наоѓа во североисточниот дел на Мекедонија, во близина на границата со Србија (попрецизно: географска ширина 42° 15' 47'', географска должина 21° 57' 32''). Таа се наоѓа во атарот на селото Кокино, на границата со селото Арбанашко. Целиот регион денес е ретко населен, така што во десетината околни села живеат помалку од 1.000 жители.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 17 Feb 2021 00:00:00 +0000
Извадок од книгата на полскиот автор Бартоломеј Папроцки, од 1599 година http://mn.mk/istorija/8622-Izvadok-od-knigata-na-polskiot-avtor-Bartolomej-Paprocki-od-1599-godina http://mn.mk/istorija/8622-Izvadok-od-knigata-na-polskiot-avtor-Bartolomej-Paprocki-od-1599-godina Izvadok-od-knigata-na-polskiot-avtor-240Извадок и превод од латински на руски

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 17 Feb 2021 00:00:00 +0000
Еге - Древнaта македонска престолнина http://mn.mk/istorija/8623-Ege---Drevnata-makedonska-prestolnina http://mn.mk/istorija/8623-Ege---Drevnata-makedonska-prestolnina ege240Еге бил еден од значајните и поголеми градови во времето на ДРЕВНА Македонија.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 17 Feb 2021 00:00:00 +0000
Голи Оток - Хрватски остров во Јадранско Море http://mn.mk/istorija/11380-Goli-Otok---Hrvatski-ostrov-vo-Jadransko-More http://mn.mk/istorija/11380-Goli-Otok---Hrvatski-ostrov-vo-Jadransko-More goli-otok-180Има површина од околу 4,7 км² и е лоциран источно од полуостровот Истра во Велебитскиот канал, помеѓу островите Раб, Св. Гргур и Првиќ. Островот не е погоден за живот и сè до најново време не бил ненаселен.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 10 Feb 2021 00:00:00 +0000