Историја Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/istorija Sat, 23 Jun 2018 15:37:19 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Поздрав до Член 7 од предложениот „договор“ со Грција http://mn.mk/istorija/14733-Pozdrav-do-Clen-7-od-predlozeniot-dogovor-so-Grcija http://mn.mk/istorija/14733-Pozdrav-do-Clen-7-od-predlozeniot-dogovor-so-Grcija diodor1-180Диодор од Сицилија (Хеленски-ГРЧКИ историчар што живеел во првиот век п.н.е.)

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 20 Jun 2018 01:26:12 +0000
Јас, Десни Комин, и подарив на мајката на боговите дете по име Калокерон, на возраст од 12 години, родум Македонец http://mn.mk/istorija/14732-Jas-Desni-Komin-i-podariv-na-majkata-na-bogovite-dete-po-ime-Kalokeron-na-vozrast-od-12-godini-rodum-Makedonec http://mn.mk/istorija/14732-Jas-Desni-Komin-i-podariv-na-majkata-na-bogovite-dete-po-ime-Kalokeron-na-vozrast-od-12-godini-rodum-Makedonec makedonci-180Македонците отсекогаш имале чувство за етничка припадност

„Јас, Десни Комин, и подарив на мајката на боговите дете по име Калокерон, на возраст од 12 години, родум Македонец“.

Оваа надгробна плоча потекнува од 252 година по Христа кога одамна бил угасен сјајот на некогашната славна Македонска империја.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 20 Jun 2018 01:23:55 +0000
Македонија не им припаѓа ни на Бугарите, ни на Грците, ни на Србите, таа им припаѓа на Македонците! http://mn.mk/istorija/14699-Makedonija-ne-im-pripaga-ni-na-Bugarite-ni-na-Grcite-ni-na-Srbite-taa-im-pripaga-na-Makedoncite http://mn.mk/istorija/14699-Makedonija-ne-im-pripaga-ni-na-Bugarite-ni-na-Grcite-ni-na-Srbite-taa-im-pripaga-na-Makedoncite sloboda-ili-smrt-180„Ние се обрнуваме до сите Македонци, без разлика на вера и раса, и ги колнеме да ги заборават своите стари омрази, инспирирани однадвор, и личните расправии за да се здружиме и да создадеме цврста јатка за единството и независноста на нашата земја. Македонија не им припаѓа ни на Бугарите, ни на Грците, ни на Србите, таа им припаѓа на Македонците. Македонија на Македонците!“ – се вели во Апелот за единство на Македонците во Швајцарија од 1918 горина

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 13 Jun 2018 01:45:25 +0000
Јас, Десни Комин, и подарив на мајката на боговите дете по име Калокерон, на возраст од 12 години, родум Македонец http://mn.mk/istorija/14698-Jas-Desni-Komin-i-podariv-na-majkata-na-bogovite-dete-po-ime-Kalokeron-na-vozrast-od-12-godini-rodum-Makedonec http://mn.mk/istorija/14698-Jas-Desni-Komin-i-podariv-na-majkata-na-bogovite-dete-po-ime-Kalokeron-na-vozrast-od-12-godini-rodum-Makedonec spomenici-180Македонците отсекогаш имале чувство за етничка припадност

„Јас, Десни Комин, и подарив на мајката на боговите дете по име Калокерон, на возраст од 12 години, родум Македонец“.

Оваа надгробна плоча потекнува од 252 година по Христа кога одамна бил угасен сјајот на некогашната славна Македонска империја.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 13 Jun 2018 01:43:25 +0000
МАКЕДОНИЈА ДА НИ СЛУЖИ КАКО ЗЛАТНА РЕЗЕРВА ВО НАШИТЕ ПОЛИТИЧКИ КОМБИНАЦИИ НА ИСТОКОТ http://mn.mk/istorija/14697-MAKEDONIJA-DA-NI-SLUZI--KAKO-ZLATNA-REZERVA-VO-NASITE-POLITICKI-KOMBINACII-NA-ISTOKOT http://mn.mk/istorija/14697-MAKEDONIJA-DA-NI-SLUZI--KAKO-ZLATNA-REZERVA-VO-NASITE-POLITICKI-KOMBINACII-NA-ISTOKOT Berliner kongress-180" Македонското прашање на Берлинскиот конгрес, остана нерешено поради повеќе причини. Меѓутоа, тоа нам не може да ни послужи за постигнување неа одредени цели. После повлекувањето на руската војска од Бугарија, лесно може да дојде до промена на бугарската приврзаност спрема нас,особено затоа што веќе се јавува таква тенденција. Ако Кнежевството Бугарија остане  до крајот со нас, тогаш може да се работи  на припојување на Македонија кон него. Меѓутоа, постои и друга алтернатива - Македонија да се припои кон Србија, доколку таа ја напушти својата проавстриска политика. Македонија треба да ни послужи како златна резерва за нашите политички комбинации во врска со нашата источна политика".

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 13 Jun 2018 01:33:57 +0000
Неколку факти од светско значење на кои што изворот е од Македонија http://mn.mk/istorija/14693-Nekolku-fakti-od-svetsko-znacenje-na-koi-sto-izvorot-e-od-Makedonija http://mn.mk/istorija/14693-Nekolku-fakti-od-svetsko-znacenje-na-koi-sto-izvorot-e-od-Makedonija mak-sonce-180Историските и археолошки наоди потврдиле неколку факти од светско значење на кои што изворот е од Македонија. Во продолжение ќе наведам само неколку:

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 13 Jun 2018 01:22:33 +0000
Нехуманиот однос на грчките власти кон македонското прашање http://mn.mk/istorija/14668-Nehumaniot-odnos-na-grckite-vlasti-kon-makedonskoto-prasanje http://mn.mk/istorija/14668-Nehumaniot-odnos-na-grckite-vlasti-kon-makedonskoto-prasanje Greater Macedonia-180Ризоспастис (Ριζοσπάστης; Радикал) е официјален орган на Грчката комунистичка партија (КПГ). Тој е дневен весник кој за првпат излегува во Солун во 1916 год. и со периодични забрани тој се печати до ден денешен.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 06 Jun 2018 01:02:00 +0000
Македонците никогаш не се миреа со наметнатата положба по мировните договори во Лондон и Букурешт (1913) http://mn.mk/istorija/14667-Makedoncite-nikogas-ne-se-mirea-so-nametnatata-polozba-po-mirovnite-dogovori-vo-London-i-Bukurest-1913 http://mn.mk/istorija/14667-Makedoncite-nikogas-ne-se-mirea-so-nametnatata-polozba-po-mirovnite-dogovori-vo-London-i-Bukurest-1913 Peace-conference-paris-180На седницата од 25 март 1919 година Генералниот совет на македонските друштва во Швајцарија се обрнал со телеграма до Мировната конференција во Париз, во која ги изложува барањата на Македонците и енергично протестира против евентуалното проектирано раздробување, кое би било само едно ново издание на фаталната грешка што ја изврши Букурешкиот мировен договор (1913) на кој македонското население беше третирано како стадо.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 06 Jun 2018 01:00:00 +0000
АЛЕКСАНДАР УБИВА ШЕСТ ИЛЈАДИ ГРЦИ ВО ТЕБА http://mn.mk/istorija/14628-ALEKSANDAR-UBIVA-SEST-ILJADI-GRCI-VO-TEBA http://mn.mk/istorija/14628-ALEKSANDAR-UBIVA-SEST-ILJADI-GRCI-VO-TEBA aleksandar-teba-180Македонците немале никакви етнички и биолошки врски со Грците

Еден од најголемите докази дека Македонците немале никакви етнички и биолошки врски со Грците, дава токму големиот грчки мислител од тоа време Демостен. Тој ги нарекува Македонците ”варвари”, за Филип Втори вели дека не само што не бил Грк,туку немал ништо заедничко со Грците. За Демостен, Филип бил само ”обично шугаво суштество од Македонија”, кој ја опишува како земја од која ”не можеш да доведеш ниту еден роб кој вреди за нешто”. Во чест на Демостен е изграден споменик во Атина на чија плоча стои запишано: ”само доколку твојата сила беше еднаква на твојата мудрост, никогаш Елада не ќе беше управувана од Македонци”.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 30 May 2018 01:04:00 +0000
Кавкаска теорија за потеклото на Албанците! http://mn.mk/istorija/14629-Kavkaska-teorija-za-potekloto-na-Albancite http://mn.mk/istorija/14629-Kavkaska-teorija-za-potekloto-na-Albancite aghuank-180За време на походот на Александар Македонски во Азија, еден владетел на Кавкаска Албанија излегол пред него и му подарил едно големо и опасно куче, денес познато како кавказски овчар. Тоа е првата забележана средба на Македонците со Кавкаските Албанци.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 30 May 2018 01:03:00 +0000