Историја Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/istorija Sun, 19 Aug 2018 07:15:30 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk До 1860 година не само овде во Србија туку и меЃу самите Бугари не било познато дека во Македонија има Словени! http://mn.mk/istorija/14966-Do-1860-godina-ne-samo-ovde-vo-Srbija-tuku-i-meGu-samite-Bugari-ne-bilo-poznato-deka-vo-Makedonija-ima-Sloveni http://mn.mk/istorija/14966-Do-1860-godina-ne-samo-ovde-vo-Srbija-tuku-i-meGu-samite-Bugari-ne-bilo-poznato-deka-vo-Makedonija-ima-Sloveni Stefan Verkovic-180“...До 1860 година не само овде во Србија туку и меѓу самите Бугари не било познато дека во Македонија има Словени!

Така се изразил покојниот Гарашанин (министер за надворешни работи на кралството Србија, н.б.) во 1861 година во Цариград  пред видниот бугарски патриот д-р Чомаков, кога бил таму по налог на блаженопочившиот кнез Михаил по некаква државна работа. Тоа пак го разбрал одвај тогаш кога јас ги објавив женските песни на македонските Словени каде се наоѓа нешто и за статистиката на оваа земја...

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 15 Aug 2018 01:03:00 +0000
„Реформи“ за борбата во Македонија http://mn.mk/istorija/14964-Reformi-za-borbata-vo-Makedonija http://mn.mk/istorija/14964-Reformi-za-borbata-vo-Makedonija goce-delcev-so-serskata-cheta-180Борбата во Македонија предизвика такво воодушевување во срцата на многумина младичи во странство, што некои од нив решиле да ги остават и коските за слободата на херојските Македонци. Такви борци се јавиле од Чешка, од Одеса и други места. Дури и еден потпоручник од српската армија, родум Македонец, ја напуштил војската и влегол во редовите на македонските востаници. Јавуваат од Италија дека некои од италијанските гарибалдинци се готвеле да се борат за слободата на Македонија.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 15 Aug 2018 01:01:00 +0000
Писмо од братот на Мара Бунева, Борис Бунев, од 1945 г http://mn.mk/istorija/14965-Pismo-od-bratot-na-Mara-Buneva-Boris-Bunev-od-1945-g http://mn.mk/istorija/14965-Pismo-od-bratot-na-Mara-Buneva-Boris-Bunev-od-1945-g Boris Bunev-180Во текот на септември 1941 година, заедно со семеjството, сопругата и синот, се преселив во Скопjе, при што од Софиjа jа пренесов сета покуќнина.

Немаjќи сопствен дом, бидеjќи моите родители живеат во Тетово, од чиновникот за државни имоти ми беше определено да живеам во куќата на ул. 248 бр. 6, во коjа jа сместив сопствената покуќнина. Поради настаните на 8-ми септември 1944 г., го напуштив Скопjе без да jа изнесам покуќнината и заминав за Софиjа. Причините поради кои jа напуштив татковината Македониjа, ќе ги изнесам подолу.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 15 Aug 2018 01:00:00 +0000
Штом сме македонски војводи, за македонскиот народ треба да работиме http://mn.mk/istorija/14946-Stom-sme-makedonski-vojvodi-za-makedonskiot-narod-treba-da-rabotime http://mn.mk/istorija/14946-Stom-sme-makedonski-vojvodi-za-makedonskiot-narod-treba-da-rabotime yxlofvhgqnumodjh-180Нов предизвик за Македонската револуционерна организација по Илинденското востание 1903 година, била српската и грчката вооружена интервенција во Македонија, кои се обидуваат со силата на оружјето да го постигнат тоа  што со црковната и просветна пропаганда не успеале.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 08 Aug 2018 01:33:25 +0000
Мара Бунева мечтеела активно да работи за ослободување на поробена Македонија http://mn.mk/istorija/14945-Mara-Buneva-mecteela-aktivno-da-raboti-za-osloboduvanje-na-porobena-Makedonija http://mn.mk/istorija/14945-Mara-Buneva-mecteela-aktivno-da-raboti-za-osloboduvanje-na-porobena-Makedonija Mara Buneva-180Родена е 1901 година во градот под Шара – Тетово, од мајка Ана и татко Никола. Татко &  уште во турско време завршил основно  училиште во Тетово и шест класа во скопската педагошка гимназија. Повремено учителствувал, но главно занимање му била трговијата. Бил околиски раководител на ВМРО, а во време на Првата светска војна бил назначен за кмет. Мара завршила основно образование и прогимназија во Тетово, а средно образование во Скопје. Пред крајот на војната, Нико Бунев со ќерката Мара заминал за Бугарија.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 08 Aug 2018 01:31:34 +0000
„Тешкото“ на Ченто на Шаторов камен http://mn.mk/istorija/14944-Teskoto-na-Cento-na-Satorov-kamen http://mn.mk/istorija/14944-Teskoto-na-Cento-na-Satorov-kamen Teshkoto na Shatorov kamen-180„Се тресе“ Шаторов камен од тупотот на Методија Андонов Ченто и другарите. Кај локацијата за традиција и оро, со свирката на Кемче на планината Селечка се организирале излети. Тој бил организатор на демонстрациите во борба за националните права, а во 1940 година бил и затворен по говорот на Шаторов камен. Фотографот ги „фатил“ на тешкото оро со „дружината“ со паларии и гологлави, под будното око на љубопитните деца и други „сеирџии“. 

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 08 Aug 2018 01:29:12 +0000
Чекаме ноќ за да го заземеме Крушево http://mn.mk/istorija/14908-Cekame-nok-za-da-go-zazememe-Krusevo http://mn.mk/istorija/14908-Cekame-nok-za-da-go-zazememe-Krusevo imagesЧекаме ноќ за да го заземеме Крушево

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Историја Wed, 01 Aug 2018 19:45:25 +0000
Повик за Илинденското востание http://mn.mk/istorija/14907-Povik-za-Ilindenskoto-vostanie http://mn.mk/istorija/14907-Povik-za-Ilindenskoto-vostanie povikПовик за Илинденското востание

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Историја Wed, 01 Aug 2018 19:39:52 +0000
Македонска револуционерна организација (МРО) http://mn.mk/istorija/14906-Makedonska-revolucionerna-organizacija-MRO http://mn.mk/istorija/14906-Makedonska-revolucionerna-organizacija-MRO delo5

Слобода или смрт

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Историја Wed, 01 Aug 2018 19:29:39 +0000
По Илинденската епопеја http://mn.mk/istorija/14905-Po-Ilindenskata-epopeja http://mn.mk/istorija/14905-Po-Ilindenskata-epopeja Ilinden2

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Историја Wed, 01 Aug 2018 19:17:05 +0000