Историја Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/istorija Wed, 21 Aug 2019 13:25:43 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Реканско Галички војводи http://mn.mk/istorija/17028-Rekansko-Galicki-vojvodi http://mn.mk/istorija/17028-Rekansko-Galicki-vojvodi Ivan Dukov Goleshevo IMAROИван Дуков Пендаровски

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 21 Aug 2019 00:00:00 +0000
МАКЕДОНСКОТО НАЦИОНАЛНО САМОСОЗНАНИЕ ВО ИЛИНДЕНСКИОТ ПЕРИОД (2). http://mn.mk/istorija/17080-MAKEDONSKOTO-NACIONALNO-SAMOSOZNANIE-VO-ILINDENSKIOT-PERIOD-2 http://mn.mk/istorija/17080-MAKEDONSKOTO-NACIONALNO-SAMOSOZNANIE-VO-ILINDENSKIOT-PERIOD-2 Donski111Александар ДОНСИ

]]>
donski@mn.mk (Александар Донски) Историја Wed, 21 Aug 2019 00:00:00 +0000
Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлевски (18) http://mn.mk/istorija/17081-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovlevski-18 http://mn.mk/istorija/17081-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovlevski-18 a 2

Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлевски (18)

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 21 Aug 2019 00:00:00 +0000
Кичево, 116 години од битката на „Ѓурѓејца“, 4-ти август 1903 година http://mn.mk/istorija/17022-Kicevo-116-godini-od-bitkata-na-Gurgejca-4-ti-avgust-1903-godina http://mn.mk/istorija/17022-Kicevo-116-godini-od-bitkata-na-Gurgejca-4-ti-avgust-1903-godina Кичево, 116 години од битката на „Ѓурѓејца“, 4-ти август 1903 година
]]> maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 14 Aug 2019 00:00:00 +0000 Даме Груев, основачот на ВМРО, бил масон http://mn.mk/istorija/17029-Dame-Gruev-osnovacot-na-VMRO-bil-mason http://mn.mk/istorija/17029-Dame-Gruev-osnovacot-na-VMRO-bil-mason DameДаме Груев, основачот на ВМРО, бил масон

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 14 Aug 2019 00:00:00 +0000
Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлевски (17) http://mn.mk/istorija/17050-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovlevski-17 http://mn.mk/istorija/17050-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovlevski-17 a 2

Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлевски (17)

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 14 Aug 2019 00:00:00 +0000
МАКЕДОНСКОТО НАЦИОНАЛНО САМОСОЗНАНИЕ ВО ИЛИНДЕНСКИОТ ПЕРИОД (1 дел) http://mn.mk/istorija/17062-MAKEDONSKOTO-NACIONALNO-SAMOSOZNANIE-VO-ILINDENSKIOT-PERIOD-1-del http://mn.mk/istorija/17062-MAKEDONSKOTO-NACIONALNO-SAMOSOZNANIE-VO-ILINDENSKIOT-PERIOD-1-del Donski 2Александар ДОНСКИ

]]>
donski@mn.mk (Александар Донски) Историја Wed, 14 Aug 2019 00:00:00 +0000
За СПЦ би било навреда да ја моли македонската вл http://mn.mk/istorija/16974-Za-SPC-bi-bilo-navreda-da-ja-moli-makedonskata-vl http://mn.mk/istorija/16974-Za-SPC-bi-bilo-navreda-da-ja-moli-makedonskata-vl 2a

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 07 Aug 2019 00:00:00 +0000
Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлевски (16) http://mn.mk/istorija/17019-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovlevski-16 http://mn.mk/istorija/17019-Makedonija-mojot-kopnez-–-Manojil-Mane-Jakovlevski-16 a 2

Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлевски (16)

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 07 Aug 2019 00:00:00 +0000
На 8 август е празникот Света Петка – летна http://mn.mk/istorija/17021-Na-8-avgust-e-praznikot-Sveta-Petka-–-letna http://mn.mk/istorija/17021-Na-8-avgust-e-praznikot-Sveta-Petka-–-letna

svpetka

На 8 август е празникот Света Петка – летна. Тоа е всушност празник на света Петка – Римјанка.
8 VIII/26 VII. СВЕТА ПРЕПОДОБНА МАЧЕНИЦА ПАРАСКЕВА – СВЕТА ПЕТКА - ЛЕТНА

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 07 Aug 2019 00:00:00 +0000