Иселеници Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/iselenici-region Thu, 24 Sep 2020 08:50:05 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk БОГАТО МИНАТО И СЕГАШНОСТ НА ДРЕВНАТА МАКЕДОНСКА ЗЕМЈА (3) http://mn.mk/iselenici-region/18897-BOGATO-MINATO-I-SEGASNOST-NA-DREVNATA--MAKEDONSKA-ZEMJA-3 http://mn.mk/iselenici-region/18897-BOGATO-MINATO-I-SEGASNOST-NA-DREVNATA--MAKEDONSKA-ZEMJA-3 4.0.6

Во 2020 година се навршија 55 години од осветувањето на првата македонска православна црква “Свети Климент Охридски“ во Канада, стожерот на најголемиот број активности што Македонците ги развиваат во Торонто и пошироко и претставува мотив повеќе за изразување на љубовта и почитта кон родната земја Македонија

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 23 Sep 2020 08:18:56 +0000
МОНОГРАФИЈАТА „ЈАНОВСКИ“ - ДЕЛ ОД МАКЕДОНСКАТА ИСЕЛЕНИЧКА ИСТОРИЈА (1) http://mn.mk/iselenici-region/18896-MONOGRAFIJATA-JANOVSKI----DEL-OD-MAKEDONSKATA-ISELENICKA-ISTORIJA-1 http://mn.mk/iselenici-region/18896-MONOGRAFIJATA-JANOVSKI----DEL-OD-MAKEDONSKATA-ISELENICKA-ISTORIJA-1 4.0.3

Монографијата „Јановски“ е дело за познатото семејство од Канада, чиј дедовски корени се од селото Велушина, Битолско. Таа е издание на книгоиздателството „Македонска искра“ од Скопје, отпечатена во 2002, на 226 страници, на македонски и англиски, чиј автор е публицистот Славе Николовски-Катин. Монографијата е документ за потеклото, животот и судбината на семејството Јановци, во Мзкедонија и во Канада. Таа опфаќа три генерации: постарага (родителите), среднага (браќата) и најмладата (нивиите потомци).

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 23 Sep 2020 08:06:35 +0000
ФОРМИРАЊЕТО НА ЦРКВАТА „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ВО ТОРОНТО (2) http://mn.mk/iselenici-region/18879-FORMIRANjETO-NA-CRKVATA-SVETI-KLIMENT-OHRIDSKI-VO-TORONTO-2 http://mn.mk/iselenici-region/18879-FORMIRANjETO-NA-CRKVATA-SVETI-KLIMENT-OHRIDSKI-VO-TORONTO-2  3.6.4 

По повод 30-годишниот јубилеј на првата македонска православна црква “Свети Климент Охридски“ е отпечатеноделото „Македонски вознес”, чиј автори се Славе Николовски-Катин и Фиданка Танаскова, Тоа е едно од значајните изданија на Македонската православна црква „Свети Климент Охридски“, од Торонто, отпечатено во 1994, на 232 страници,на македонски и англиски јазик

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 16 Sep 2020 06:40:19 +0000
ТВ СОНЦЕ – ПОПУЛАРЕН МАКЕДОНСКИОТ НАЦИОНАЛЕН САТЕЛИТСКИ МЕДИУМ http://mn.mk/iselenici-region/18878-TV-SONCE-–-POPULAREN-MAKEDONSKIOT-NACIONALEN-SATELITSKI-MEDIUM http://mn.mk/iselenici-region/18878-TV-SONCE-–-POPULAREN-MAKEDONSKIOT-NACIONALEN-SATELITSKI-MEDIUM 3.6.1

Телевизија „Сонце“, како национална сателитска телевизија, за првпат започна со  емитување  на  сопствена  програма во Македонија и во светот на 12.11.2008 година. Нејзин основач е господинот Ѓорѓија Џорџ Атанасоски, кој ги финансира изградбата и развојот на телевизијата.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 16 Sep 2020 06:23:24 +0000
БЛАГОДАРНИЦА ЗА ИСЕЛЕНИКОТ САВО КОСТАДИНОВСКИ ОД АГЕНЦИЈАТА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО http://mn.mk/iselenici-region/18867-BLAGODARNICA-ZA-ISELENIKOT-SAVO-KOSTADINOVSKI-OD-AGENCIJATA-ZA-ISELENISTVO http://mn.mk/iselenici-region/18867-BLAGODARNICA-ZA-ISELENIKOT-SAVO-KOSTADINOVSKI-OD-AGENCIJATA-ZA-ISELENISTVO 3.5.7

Публицистичките постигнувања на  писателот и поетот Саво Костадиновски од поодамна се познати на иселеничката и на јавноста во Република Македонија, како и на германската читателска публика. Тој како Македонец во Германија е познат и признат не само во Келн каде што скоро 5 децении живее и твори, туку и пошироко во Германија.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 09 Sep 2020 08:36:47 +0000
МПЦ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ВО ТОРОНТО –ДУХОВЕН ЦЕНТАР НА МАКЕДОНЦИТЕ ОД ЕТНИЧКА МАКЕДОНИЈА (1) http://mn.mk/iselenici-region/18864-MPC-SV-KLIMENT-OHRIDSKI-VO-TORONTO-–DUHOVEN-CENTAR-NA-MAKEDONCITE-OD-ETNICKA-MAKEDONIJA-1 http://mn.mk/iselenici-region/18864-MPC-SV-KLIMENT-OHRIDSKI-VO-TORONTO-–DUHOVEN-CENTAR-NA-MAKEDONCITE-OD-ETNICKA-MAKEDONIJA-1 3.5.1

Прославувањето 55 години од постоењето на првата македонска православна црква “Свети Климент Охридски“ во Канада, стожерот на најголемиот број активности што Македонците ги развиваат во Торонто и пошироко  претставува мотив повеќе за изразување на љубовта и почитта кон родната земја Македонија

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 09 Sep 2020 07:49:01 +0000
МАКЕДОНСКОТО СОНЦЕ Е СИМБОЛОТ НА ЖИВОТОТ И РАБОТАТА НА БИЗНИСМЕНОТ ЃОРЃИЈА – ЏОРЏ АТАНАСОСКИ – ДЕЛ II http://mn.mk/iselenici-region/18861-MAKEDONSKOTO-SONCE-E-SIMBOLOT-NA-ZIVOTOT-I-RABOTATA-NA-BIZNISMENOT-GORGIJA-–-DzORDz-ATANASOSKI-–-DEL-II http://mn.mk/iselenici-region/18861-MAKEDONSKOTO-SONCE-E-SIMBOLOT-NA-ZIVOTOT-I-RABOTATA-NA-BIZNISMENOT-GORGIJA-–-DzORDz-ATANASOSKI-–-DEL-II 3.4.1

Со излегувањето на неделникот „Македонско сонце“ се отворија нови видици во информативната дејност во Република Македонија. Неговиот прв број, всушност, беше празник за новинарството во Македонија. Затоа, по повод излегувањето на првиот број и промоцијата на „Македонско сонце“ до читателите и до целата македонска јавност во Републиката и македонската дијаспора, се обрати претседателот на Светскиот македонски конгрес за Северна Америка Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски, како основач и сопственик на гласилото. Тој зборуваше за мисијата и целите на „Македонско сонце“, при што, меѓу другото истакна:

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 09 Sep 2020 06:49:51 +0000
МАКЕДОНСКОТО СОНЦЕ Е СИМБОЛОТ НА ЖИВОТОТ И РАБОТАТА НА БИЗНИСМЕНОТ ЃОРЃИЈА – ЏОРЏ АТАНАСОСКИ - ДЕЛ I (15) http://mn.mk/iselenici-region/18847-MAKEDONSKOTO-SONCE-E-SIMBOLOT-NA-ZIVOTOT-I-RABOTATA-NA-BIZNISMENOT--GORGIJA-–-DzORDz-ATANASOSKI---DEL-I-15- http://mn.mk/iselenici-region/18847-MAKEDONSKOTO-SONCE-E-SIMBOLOT-NA-ZIVOTOT-I-RABOTATA-NA-BIZNISMENOT--GORGIJA-–-DzORDz-ATANASOSKI---DEL-I-15- 1djo

Само Сонцето е постаро од Македонија, вели Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски. Затоа, симболот на античките Македонци, на Филип и на Александар, чии потомци сме ние Македонците, од Кутлеш (Палатица), беше симбол на официјалното знаме на Република Македонија од осамостојувањето на 8 септември (гроздобер) 1991 година. За жал, под притисок на грчките шовинисти и едногодишната блокада од Грција, шеснаесетзрачното знаме е променето на 5 октомври (листопад) 1995 година. Новото знаме на Република Македонија е осумзрачно сонце, кое значи „ново сонце на слободата“.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Tue, 01 Sep 2020 23:00:00 +0000
ТЕКСТ НА ГОЈКО ПОД НАСЛОВ „ЖАЛНА И ТАЖНА МАКЕДОНИЈО“ - ОБЈАВЕН ВО „НОВА МАКЕДОНИЈА“ (27) http://mn.mk/iselenici-region/18848-TEKST-NA-GOJKO-POD-NASLOV-ZALNA-I-TAZNA-MAKEDONIJO---OBJAVEN-VO-NOVA-MAKEDONIJA-27- http://mn.mk/iselenici-region/18848-TEKST-NA-GOJKO-POD-NASLOV-ZALNA-I-TAZNA-MAKEDONIJO---OBJAVEN-VO-NOVA-MAKEDONIJA-27- 1goj

85 ГОДИНИ ОД ЖИВОТОТ И ДЕЛОТО НА ГОЈКО ЈАКОВЛЕСКИ, АЛИАС ГОЦЕ МАКЕДОНСКИ

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Tue, 01 Sep 2020 23:00:00 +0000
ПОЛИТИЧКИТЕ АКТИВНОСТИ НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ (14) http://mn.mk/iselenici-region/18821-POLITICKITE-AKTIVNOSTI-NA-MAKEDONCITE-VO-SOEDINETITE-AMERIKANSKI-DRZAVI-14 http://mn.mk/iselenici-region/18821-POLITICKITE-AKTIVNOSTI-NA-MAKEDONCITE-VO-SOEDINETITE-AMERIKANSKI-DRZAVI-14 2katВо организација на Иницијативниот комитет за обединување на Македонците од Чикаго 18 мај (косар), 2002 година во  овој  град  се  одржа  конференција на која биле поканети претставници на сите македонски организации во Северна Америка. Свесни за тешката положба во која се наоѓа Македонија, организаторите на хуманитарната организација од Чикаго по успешното собирање на помош од 25.000 американски долари за семејствата на загинатите во воениот   конфликт од 2001 година  во Македонија решија дека во интерес на сите Македонци, крајно време е да се обединат сите сили за да се помогне во излегувањето од тешката криза во која се  наоѓа нашата татковина, криза за која се одговорни сегашните партии на власт како и поранешната владејачка гарнитура.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Tue, 25 Aug 2020 23:00:00 +0000