Иселеници Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/iselenici-region Tue, 22 Oct 2019 17:00:40 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk КРЕАТИВНОСТА МИ ЈА ПОЛНИ ДУШАТА http://mn.mk/iselenici-region/17347-KREATIVNOSTA-MI-JA-POLNI-DUSATA http://mn.mk/iselenici-region/17347-KREATIVNOSTA-MI-JA-POLNI-DUSATA Intervju so Lara 1Разговор со Лара Мабеи која ја игра главната улога во „Баба бегалка“

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 16 Oct 2019 09:37:06 +0000
КОРЕНИТЕ НА СЕМЕЈСТВОТО ВИДИНОВСКИ ОД КАНАДА (16) http://mn.mk/iselenici-region/17344-KORENITE-NA-SEMEJSTVOTO-VIDINOVSKI-OD-KANADA-16 http://mn.mk/iselenici-region/17344-KORENITE-NA-SEMEJSTVOTO-VIDINOVSKI-OD-KANADA-16 GS1

СПАСУВАЊЕТО НА ВОЈВОДАТА ТОДОР ВИДИНОВ ОД КРСТОАР ВО ЧЕТАТА НА ЃОРЃИ СУГАРЕВ

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 16 Oct 2019 08:22:10 +0000
ИСЕЛЕНИЧКАТА ФОНДАЦИЈА „АТАНАС БЛИЗНАКОВ“ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ (1) http://mn.mk/iselenici-region/17343-ISELENICKATA-FONDACIJA-ATANAS-BLIZNAKOV-NA-UNIVERZITETOT-SV-KIRIL-I-METODIJ-VO-SKOPJE-1 http://mn.mk/iselenici-region/17343-ISELENICKATA-FONDACIJA-ATANAS-BLIZNAKOV-NA-UNIVERZITETOT-SV-KIRIL-I-METODIJ-VO-SKOPJE-1 atanb1

ДОАЃАЊЕТО НА АТАНАС И СЛАВКА БЛИЗНАКОВИ ВО СЛОБОДНА МАКЕДОНИЈА 

Орелски крилја как да си метнех

На наши места ја да си идам

И в други стр‘ни да си прелетнех

Да видам Стамбол, Кукуш да видам

Да видам дали сонцето и тамо

Мрачно изгревјат, како и ваму

Константин Миладинов

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 16 Oct 2019 08:12:11 +0000
ДЕБАТА ЗА ПРЕСПАНСКИОТ ПРЕДАВНИЧКИ ДОГОВОР http://mn.mk/iselenici-region/17341-DEBATA-ZA-PRESPANSKIOT-PREDAVNICKI-DOGOVOR http://mn.mk/iselenici-region/17341-DEBATA-ZA-PRESPANSKIOT-PREDAVNICKI-DOGOVOR mak11

Во Сиднеј дебата за македонското прашање во Техничкиот универзитет (UTS)

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 16 Oct 2019 08:03:35 +0000
Адем Хоџа лидер на партијата „Единствена горанска партија“од Гора нов пратеник во Косовскот парламент http://mn.mk/iselenici-region/17318-Adem-Hodza-lider-na-partijata-Edinstvena-goranska-partijaod-Gora-nov-pratenik-vo-Kosovskot-parlament http://mn.mk/iselenici-region/17318-Adem-Hodza-lider-na-partijata-Edinstvena-goranska-partijaod-Gora-nov-pratenik-vo-Kosovskot-parlament

Екслузивно: Адем Хоџа лидер на партијата „Единствена горанска партија“од Гора нов пратеник во Косовскот парламент

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Thu, 10 Oct 2019 14:42:53 +0000
Во Сиднеј нова театарска продукција- разговор со Душан Ристевски http://mn.mk/iselenici-region/17310-Vo-Sidnej-nova-teatarska-produkcija--razgovor-so-Dusan-Ristevski http://mn.mk/iselenici-region/17310-Vo-Sidnej-nova-teatarska-produkcija--razgovor-so-Dusan-Ristevski IT1

БАБА БЕГАЛКА – GRANDMA ELOPES

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 09 Oct 2019 00:00:00 +0000
Бошко Рајчовски - Пелистерски и неговата семејна монографија (18) http://mn.mk/iselenici-region/17311-Bosko-Rajcovski---Pelisterski-i-negovata-semejna-monografija-18 http://mn.mk/iselenici-region/17311-Bosko-Rajcovski---Pelisterski-i-negovata-semejna-monografija-18 boskor1

„МАКЕДОНСКИ ИСЕЛЕНИЧКИ МЕРИДИЈАНИ“ - САД

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 09 Oct 2019 00:00:00 +0000
КОРЕНИТЕ НА СЕМЕЈСТВОТО ВИДИНОВСКИ ОД КАНАДА (15) http://mn.mk/iselenici-region/17312-KORENITE-NA-SEMEJSTVOTO-VIDINOVSKI-OD-KANADA-15 http://mn.mk/iselenici-region/17312-KORENITE-NA-SEMEJSTVOTO-VIDINOVSKI-OD-KANADA-15 gph1

УЧИТЕЛОТ И РЕВОЛУЦИОНЕР ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ – КРСТОАРЕЦ (II ДЕЛ)

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 09 Oct 2019 00:00:00 +0000
Ја негуваме македонската древна традиција- Натпревар по рецитирање во НЈВ http://mn.mk/iselenici-region/17278-Ja-neguvame-makedonskata-drevna-tradicija--Natprevar-po-recitiranje-vo-NJV- http://mn.mk/iselenici-region/17278-Ja-neguvame-makedonskata-drevna-tradicija--Natprevar-po-recitiranje-vo-NJV- r4

Во организација на Македонскиот просветно училишен одбор на НЈВ, во Сиднеј по дванаесети пат се одржа Натпреварот по рецитирање на македонски јазик за учениците од основните училишта. И оваа година, традиционално, домаќин беше Основното училиште во Карлтон.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 02 Oct 2019 00:00:00 +0000
Владо Пашариковски – првиот претседател на МПЦ „Света Богородица“ во Детроит (17) http://mn.mk/iselenici-region/17280-Vlado-Pasarikovski-–-prviot-pretsedatel-na-MPC-Sveta-Bogorodica-vo-Detroit-17 http://mn.mk/iselenici-region/17280-Vlado-Pasarikovski-–-prviot-pretsedatel-na-MPC-Sveta-Bogorodica-vo-Detroit-17 vladopas1

„МАКЕДОНСКИ ИСЕЛЕНИЧКИ МЕРИДИЈАНИ“ - САД

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 02 Oct 2019 00:00:00 +0000