Иселеници Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/iselenici-region Thu, 25 May 2017 18:02:47 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Велика Британија – земјата на минатото и на иднината (1) http://mn.mk/iselenici-region/13288-Velika-Britanija-–-zemjata-na-minatoto-i-na-idninata-1 http://mn.mk/iselenici-region/13288-Velika-Britanija-–-zemjata-na-minatoto-i-na-idninata-1 velika-britanija-180Голем е предизвикот да се патува за Велика Британија, земјата на Обединетото Кралство, која често пати многу автори од многу причини ја нарекуваат „средиште на светот“. Нашето патување (авторот на овие редови и неговиот син Александар Николовски) започна во еден зимски ден кога Македонија беше покриена со снег и кога од патници на аеродромот во Скопје вриеше како во кошница. Тоа беше повеќе од причини што густата магла надвисна над Скопје, а особено над Аеродромот  „Александар Велики“ за што многу летови за различни дестинации беа откажани.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 24 May 2017 01:03:00 +0000
„Камбана“ од Лозана - значајно списание на Македонците во Европа (4) http://mn.mk/iselenici-region/13287-Kambana-od-Lozana---znacajno-spisanie-na-Makedoncite-vo-Evropa-4 http://mn.mk/iselenici-region/13287-Kambana-od-Lozana---znacajno-spisanie-na-Makedoncite-vo-Evropa-4 lozana4-180Едно од најзначајните и најиздржаните списание со патриотска содржина беше, секако списанието „Камбана“. Првиот број на „Камбана“, кое беше независно македонско списание за книжевност и општествени прашања се појави 1966 година како тримесечник (за јануари, февруари и март), во Лозана, Швајцарија. Се печатеше на македонски јазик со кирилица на 66 страници на формат 21 х 29 см., со годишна претплата од 15 швајцарски франци, или 3 УCA долари, а само воведната статија е и на француски јазик. На насловната страница под името има камбана на која пишува „Илинден 1903". He e назначено кој го уредува списанието и покрај тоа што на некои текстови се јавуваат автори под име В. Јакимовски, Б. Стрезовсгш и други.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 24 May 2017 01:02:00 +0000
СЕ БАРА ДВОЈАЗИЧНОСТ ВО АЛБАНИЈА: Во општините со 20 отсто Македонци официјален јазик да биде и македонскиот http://mn.mk/iselenici-region/13286-SE-BARA-DVOJAZICNOST-VO-ALBANIJA-Vo-opstinite-so-20-otsto-Makedonci-oficijalen-jazik-da-bide-i-makedonskiot http://mn.mk/iselenici-region/13286-SE-BARA-DVOJAZICNOST-VO-ALBANIJA-Vo-opstinite-so-20-otsto-Makedonci-oficijalen-jazik-da-bide-i-makedonskiot golobrdo-180Федералната унија на европските националности усвои резолуција за правата на Македонците во Албанија со која се предлага во сите општини каде живеат повеќе од 20 отсто Македонци, покрај албанскиот, официјален да биде и македонскиот јазик

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 24 May 2017 01:01:00 +0000
Промоција на делото „Македонски иселенички меридијани“ од Славе Катин во Торонто http://mn.mk/iselenici-region/13278-Promocija-na-deloto-Makedonski-iselenicki-meridijani-od-Slave-Katin--vo-Toronto http://mn.mk/iselenici-region/13278-Promocija-na-deloto-Makedonski-iselenicki-meridijani-od-Slave-Katin--vo-Toronto 1

Промоција на делото „Македонски иселенички меридијани“ од Славе Катин во Торонто

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Иселеници и Регион Wed, 17 May 2017 21:00:38 +0000
Донаторско претставување на монографијата „Атанас Близнаков“ од Славе Катин во Торонто, Канада http://mn.mk/iselenici-region/13262-Donatorsko-pretstavuvanje-na-monografijata-Atanas-Bliznakov-od-Slave-Katin-vo-Toronto-Kanada http://mn.mk/iselenici-region/13262-Donatorsko-pretstavuvanje-na-monografijata-Atanas-Bliznakov-od-Slave-Katin-vo-Toronto-Kanada atanas-bliznakov-180По повод 40. годишнината од формирањето на фондацијата „Aтанас Близнаков“, на 11-ти мај 2017 година, се одржа донаторска промоција на јубилејното издание  на монографијата за македонскиот национален деец, иселеник и повратник од САД, Атанас Близнаков, дело на Славе Катин, кое е на македонски и англиски јазик, а коe е издание на Ректоратот на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ од Скопје. Делото беше претставено пред голем број македонски иселеници од сите делови на Македонија, а во рамките на активностите на катедралната Македонската православна црква “Свети Климент Охридски” и Клубот на пензионерите „Гоце Делчев“ од Торонто, Канада.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 17 May 2017 11:58:15 +0000
Во метрополата на германската вистина – Берлин (4) http://mn.mk/iselenici-region/13263-Vo-metropolata-na-germanskata-vistina-–-Berlin-4 http://mn.mk/iselenici-region/13263-Vo-metropolata-na-germanskata-vistina-–-Berlin-4 berlin4-1-180Речиси секој дојденец во Хамбург, од повеќе причини, задолжително ја посетува железничката станица. Таа е, буквално, подземна железничка станица сместена во строгиот центар на градот и е поврзана со сите делови од градот, со најголем покрив од сите же­лез­нич­­­­ки станици во Германија, којшто е долг 140 метри, широк 120 метри, а висок 35 метри. Под таа железна конструкција има бројни ресторани, киосци, продавници, во кои врие како во кошница, поради нивното работно време.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 17 May 2017 01:02:00 +0000
„Македонска мисла“ (1964) од Брисел – списание за култура (3) http://mn.mk/iselenici-region/13261-Makedonska-misla-1964--od-Brisel-–-spisanie-za-kultura-3 http://mn.mk/iselenici-region/13261-Makedonska-misla-1964--od-Brisel-–-spisanie-za-kultura-3 brisel3-1-180Улогата на средствата за јавно информирање кај Македонците во поранешните европски држави, денес Европска Унија, беше незаменлива во продолжувањето на културните традиции на македонските доселеници во новиот свет. Тие настојуваа и настојуваат целосно да го запознаат читателот со македонскиот јазик, културата, историјата, фолклорот, обичаите и со други карактеристики донесени од стариот крај.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 17 May 2017 01:01:00 +0000
Во Сиднеј незаборавна драмска изведба http://mn.mk/iselenici-region/13244-Vo-Sidnej-nezaboravna-dramska-izvedba http://mn.mk/iselenici-region/13244-Vo-Sidnej-nezaboravna-dramska-izvedba neocekuvana-zabava-2-180Минатата недела, на 7-ми мај, во просториите од Шопфронт театарот во Карлтон (предградие на Сиднеј) по четврт пат беше прикажана драмската изведба „Неочекувана забава“ од авторот Стефо Нанцу.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 10 May 2017 01:27:46 +0000
Во Хамбург - градот на големиот Јоханес Брамс (3) http://mn.mk/iselenici-region/13253-Vo-Hamburg---gradot-na-golemiot-Johanes-Brams-3 http://mn.mk/iselenici-region/13253-Vo-Hamburg---gradot-na-golemiot-Johanes-Brams-3 hamburg1-180Повеќе од 800 години Франкфурт е еден од нај­значајните интернационални саемски градови. За­тоа, и мудриот Германец најнапред започнал да го гради големиот аеродром, чија пристанишна згра­да може да прими и послужи десетици милиони патници го­дишно. Потоа, во таа метропола е изградена нај­го­­­ле­мата спортска сала, во која се одржуваат бројни ев­­ропски и светски спортски и други манифестации, се извишуваат разни зданија од уметноста, театарот, науката и други институции што £ даваат посебен белег и зна­­­че­ње на оваа германска и европска метропола.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 10 May 2017 01:04:00 +0000
„Македонија“ (1957) – прв весник на политичката емиграција во Европа (2) http://mn.mk/iselenici-region/13243-Makedonija-1957-–-prv-vesnik-na-politickata-emigracija-vo-Evropa-2 http://mn.mk/iselenici-region/13243-Makedonija-1957-–-prv-vesnik-na-politickata-emigracija-vo-Evropa-2 makedonija-zname-180Појавата на македонскиот иселенички печат во македонската дијаспората, а со тоа и во Европа е израз на долготрајната макотрпна борба на македонските доселеници (без разлика од кој дел на Македонија дошле), за афирмација на својот национален идентитет и на дедовската земја Македонија.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 10 May 2017 01:00:00 +0000