Иселеници Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/iselenici-region Fri, 06 Dec 2019 23:35:34 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Културното здружение “Македонец” од Марина, Егејска Македонија традиционално организира Божиќна прослава http://mn.mk/iselenici-region/17545-Kulturnoto-zdruzenie-Makedonec-od-Marina-Egejska-Makedonija-tradicionalno-organizira-Bozikna-proslava http://mn.mk/iselenici-region/17545-Kulturnoto-zdruzenie-Makedonec-od-Marina-Egejska-Makedonija-tradicionalno-organizira-Bozikna-proslava

Културното здружение Македонец од Марина, Егејска Македонија на 25 декември 2019 година, среда, ја организира традиционалната Божиќна прослава. Прославата ќе се одржи во ресторанот Μегаро на 25 декември од 21.00 часот.

]]> maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 04 Dec 2019 00:00:00 +0000 Доаѓа време да се разоткрие грчкиот фашизам http://mn.mk/iselenici-region/17546-Doaga-vreme-da-se-razotkrie-grckiot-fasizam http://mn.mk/iselenici-region/17546-Doaga-vreme-da-se-razotkrie-grckiot-fasizam

Хрватка објасни зошто Грција бара Македонија да си го смени името

]]> maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 04 Dec 2019 00:00:00 +0000 РАДА ВИДИНОВСКА ОД ТОРОНТО И НЕЈЗИНАТА ПОСВЕТЕНОСТ НА ПОЕЗИЈАТА (5) http://mn.mk/iselenici-region/17560-RADA-VIDINOVSKA-OD-TORONTO-I-NEJZINATA--POSVETENOST-NA-POEZIJATA-5- http://mn.mk/iselenici-region/17560-RADA-VIDINOVSKA-OD-TORONTO-I-NEJZINATA--POSVETENOST-NA-POEZIJATA-5- vilizi1

ВИДНИ ЛИЧНОСТИ ОД ЖИВОЈНО

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 04 Dec 2019 00:00:00 +0000
ИСЕЛЕНИЧКАТА ФОНДАЦИЈА „АТАНАС БЛИЗНАКОВ“ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ (8) http://mn.mk/iselenici-region/17561-ISELENICKATA-FONDACIJA-ATANAS-BLIZNAKOV-NA-UNIVERZITETOT-SV-KIRIL-I-METODIJ-VO-SKOPJE-8 http://mn.mk/iselenici-region/17561-ISELENICKATA-FONDACIJA-ATANAS-BLIZNAKOV-NA-UNIVERZITETOT-SV-KIRIL-I-METODIJ-VO-SKOPJE-8 buda1

ПОСТОЈАНИ ЧЛЕНОВИ НА ФОНДАЦИЈАТА

„АТАНАС БЛИЗНАКОВ”

Постојат два вида среќа.

Среќата на телото

и среќата на духот.

Среќата на духот е поголема

помеѓу овие два типа на среќа.

Буда 

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 04 Dec 2019 00:00:00 +0000
НА ГОСТИ ВО НЕЈПЛС http://mn.mk/iselenici-region/17512-NA-GOSTI-VO-NEJPLS http://mn.mk/iselenici-region/17512-NA-GOSTI-VO-NEJPLS kala 1ОД ПАТУВАЊЕТО ПО ФЛОРИДА

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 27 Nov 2019 00:00:00 +0000
РАДА ВИДИНОВСКА ОД ТОРОНТО И НЕЈЗИНАТА ПОСВЕТЕНОСТ НА ПОЕЗИЈАТА (4) http://mn.mk/iselenici-region/17524-RADA-VIDINOVSKA-OD-TORONTO-I-NEJZINATA--POSVETENOST-NA-POEZIJATA-4 http://mn.mk/iselenici-region/17524-RADA-VIDINOVSKA-OD-TORONTO-I-NEJZINATA--POSVETENOST-NA-POEZIJATA-4 kulturaz1

КУЛТУРНИ ЗНАМЕНИТОСТИ ВОЖИВОЈНО 

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 27 Nov 2019 00:00:00 +0000
ИСЕЛЕНИЧКАТА ФОНДАЦИЈА „АТАНАС БЛИЗНАКОВ“ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ (7) http://mn.mk/iselenici-region/17525-ISELENICKATA-FONDACIJA-ATANAS-BLIZNAKOV-NA-UNIVERZITETOT-SV-KIRIL-I-METODIJ-VO-SKOPJE-7 http://mn.mk/iselenici-region/17525-ISELENICKATA-FONDACIJA-ATANAS-BLIZNAKOV-NA-UNIVERZITETOT-SV-KIRIL-I-METODIJ-VO-SKOPJE-7 atanbliz1

НАЈЗАСЛУЖНИ ЧЛЕНОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕТО НА ФОНДАЦИЈАТА „АТАНАС БЛИЗНАКОВ”

Едно име имаме

Во душата го носиме

За тебе живот даваме

О, Македонијо

Народна песна

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 27 Nov 2019 00:00:00 +0000
ПОЧИНА ПАТРИОТОТ СЕРГИЈА СЕКУЛОСКИ http://mn.mk/iselenici-region/17495-POCINA-PATRIOTOT-SERGIJA-SEKULOSKI http://mn.mk/iselenici-region/17495-POCINA-PATRIOTOT-SERGIJA-SEKULOSKI sergijas1

По подолго боледување на 15.11.2019 година прекрати да чука благородното срце на нашиот сонародник Сергија Секулоски, кој е роден е на 7.10.1933 година во село Волино, Охридско, Македонија, а се доселил во Грингила, Австралија на 17.9.1966 година.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 20 Nov 2019 00:00:00 +0000
РАДА ВИДИНОВСКА ОД ТОРОНТО И НЕЈЗИНАТА ПОСВЕТЕНОСТ НА ПОЕЗИЈАТА (3) http://mn.mk/iselenici-region/17496-RADA-VIDINOVSKA-OD-TORONTO-I-NEJZINATA--POSVETENOST-NA-POEZIJATA-3- http://mn.mk/iselenici-region/17496-RADA-VIDINOVSKA-OD-TORONTO-I-NEJZINATA--POSVETENOST-NA-POEZIJATA-3- zivoj1

ОБРАЗОВНИТЕ И КУЛТУРНИТЕ ПРОЦЕСИ ВО СЕЛОТО ЖИВОЈНО

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 20 Nov 2019 00:00:00 +0000
ИСЕЛЕНИЧКАТА ФОНДАЦИЈА „АТАНАС БЛИЗНАКОВ“ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ (6) http://mn.mk/iselenici-region/17497-ISELENICKATA-FONDACIJA-ATANAS-BLIZNAKOV-NA-UNIVERZITETOT-SV-KIRIL-I-METODIJ-VO-SKOPJE-6 http://mn.mk/iselenici-region/17497-ISELENICKATA-FONDACIJA-ATANAS-BLIZNAKOV-NA-UNIVERZITETOT-SV-KIRIL-I-METODIJ-VO-SKOPJE-6 A11

ДЕЛ ОД ПРАВИЛАТА НА ФОНДАЦИЈАТА „АТАНАС БЛИЗНАКОВ”

“Да  живееш, значи да се бориш-

робот за слобода, а слободниот

за совршенство”

Јане Сандански

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Иселеници и Регион Wed, 20 Nov 2019 00:00:00 +0000