Иселеници Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/iselenici-region Sat, 23 Jun 2018 15:37:18 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Атанас Близнаков – најголемиот донатор од македонското иселеништво (15) http://mn.mk/iselenici-region/14722-Atanas-Bliznakov-–-najgolemiot-donator-od-makedonskoto-iselenistvo-15 http://mn.mk/iselenici-region/14722-Atanas-Bliznakov-–-najgolemiot-donator-od-makedonskoto-iselenistvo-15 ab15-1-180

Атанас Близнаков пројавил голема активност во една од значајните асоцијации на Македонците од Гери, Индијана, Македонското заемно – спомагателно друштво ,,Александар Велики”. Иницијативата за формирање на вакво друштво постоела меѓу Македонците уште од поодамна, а еден од иницијаторите бил Атанас Близнаков.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 20 Jun 2018 01:01:00 +0000
Учество на иселеници - поети, уметници и артисти во Република Македонија (40) http://mn.mk/iselenici-region/14723-Ucestvo-na-iselenici---poeti-umetnici-i-artisti-vo-Republika-Makedonija-40 http://mn.mk/iselenici-region/14723-Ucestvo-na-iselenici---poeti-umetnici-i-artisti-vo-Republika-Makedonija-40 ilinden40-1-180

Република Македонија е поборник за воспоставување, одржување, проширување и потикнување на соработката и врските со иселениците и нивните потомци во дијаспората со тоа што помагала, помага и во иднина треба да помага во негувањето на националната свест, јазик, култура, религија и друго. Притоа, посебна нагласка е ставена  на  големиот празник на македонскиот народ – Илинден, кој досега е прославуван во сите македонски заедници во целиот свет.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 20 Jun 2018 01:00:00 +0000
КУД „Илинден" од Сиднеј, Австралија и КУД „Ѓердан" од Виндзор, Канада на турнеја низ Македонија (39) http://mn.mk/iselenici-region/14692-KUD-Ilinden"-od-Sidnej-Avstralija-i-KUD-Gerdan"-od-Vindzor-Kanada-na-turneja-niz-Makedonija-39 http://mn.mk/iselenici-region/14692-KUD-Ilinden"-od-Sidnej-Avstralija-i-KUD-Gerdan"-od-Vindzor-Kanada-na-turneja-niz-Makedonija-39 ilinden39-1-180

На свеченостите, што по повод 80-годишнината од Илинденското востание и Крушевската Република, беа одржани во Република Македонија, учествуваа и КУД „Илинден" од Сиднеј, Австралија и КУД „Ѓердан" од Виндзор, Канада. Двете културно-уметнички друштва беа гости на Матицата на иселениците од Македонија во периодот од 18 јули до 3 август во  1983 година..

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 13 Jun 2018 01:01:00 +0000
Атанас Близнаков – најголемиот донатор од македонското иселеништво (14) http://mn.mk/iselenici-region/14691-Atanas-Bliznakov-–-najgolemiot-donator-od-makedonskoto-iselenistvo-14 http://mn.mk/iselenici-region/14691-Atanas-Bliznakov-–-najgolemiot-donator-od-makedonskoto-iselenistvo-14 ab14-1-180

За време на Втората светска војна, МАНС, заедно со прогресивните европски, балкански и други организации во САД, ги имал насочено своите сили кон активно помагање на антифашистичката борба. Во текот на тие немирни времиња, по иницијатива на МАНС, во сите длеови на САД, каде што постоеле македонски прогресивни групи, биле основани месни комитети за помагање на антифашистичката борба.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 13 Jun 2018 01:00:00 +0000
Учество на КУД „Илинден" од Сиднеј, Австралија и КУД „Ѓердан" од Виндзор, Канада во Македонија (38) http://mn.mk/iselenici-region/14663-Ucestvo-na-KUD-Ilinden"-od-Sidnej-Avstralija-i-KUD-Gerdan"-od-Vindzor-Kanada-vo-Makedonija-38 http://mn.mk/iselenici-region/14663-Ucestvo-na-KUD-Ilinden"-od-Sidnej-Avstralija-i-KUD-Gerdan"-od-Vindzor-Kanada-vo-Makedonija-38 ilinden38-1-180

На свеченостите, што по повод 80-годишнината од Илинденското востание и Крушевската Република, беа одржани во Република Македонија, учествуваа и КУД „Илинден" од Сиднеј, Австралија и КУД „Ѓердан" од Виндзор, Канада. Двете културно-уметнички друштва беа гости на Матицата на иселениците од Македонија во периодот од 18 јули до 3 август во  1983 година..

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 06 Jun 2018 01:04:00 +0000
Атанас Близнаков – најголемиот донатор од македонското иселеништво (13) http://mn.mk/iselenici-region/14662-Atanas-Bliznakov-–-najgolemiot-donator-od-makedonskoto-iselenistvo-13 http://mn.mk/iselenici-region/14662-Atanas-Bliznakov-–-najgolemiot-donator-od-makedonskoto-iselenistvo-13 ab-13-1-180

Македонскиот народен сојуз во САД, се вели во политичката платформа, ќе се бори за ,,ослободување и обединување на Македонија во една независна народна република, која, како рамноправен член, ќе се вклучи во идната балканска федерација на слободни балкански народи”.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 06 Jun 2018 01:03:00 +0000
Почина академик Антоније Шкокљев-Дончо – бранителот на Античка Македонија http://mn.mk/iselenici-region/14661-Pocina-akademik-Antonije-Skokljev-Donco-–-branitelot-na-Anticka-Makedonija http://mn.mk/iselenici-region/14661-Pocina-akademik-Antonije-Skokljev-Donco-–-branitelot-na-Anticka-Makedonija antonije-skokliev-180Академикот проф. д-р Антоније Шкокљев - Дончо е еден од доблесните Македонци кој својот живот го посветил на науката, на здравјето на луѓето, на напредокот на новите генерации во областа на медицинските науки, на палео­лингвистиката и на древните корени на народите на Балканот, со особена нагласка на Античка Македонија, како и на македонскиот народ и Македонија.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 06 Jun 2018 01:01:00 +0000
40 години МАКЕДОНСКИ ПРОСВЕТНО УЧИЛИШЕН ОДБОР НА НЈВ http://mn.mk/iselenici-region/14624-40-godini-MAKEDONSKI-PROSVETNO-UCILISEN-ODBOR-NA-NJV http://mn.mk/iselenici-region/14624-40-godini-MAKEDONSKI-PROSVETNO-UCILISEN-ODBOR-NA-NJV mpuo180Во неделата на 27–ми мај, 2018 година, со најголеми почести се одржа чествување на славните Браќа Свети Кирил и Свети Методи.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 30 May 2018 01:02:00 +0000
Зар не паѓа дожд од Бога на сите подеднакво? http://mn.mk/iselenici-region/14623-Zar-ne-paga-dozd-od-Boga-na-site-podednakvo http://mn.mk/iselenici-region/14623-Zar-ne-paga-dozd-od-Boga-na-site-podednakvo Izvestaj-Saem-na-kniga-2018-7-180"Зар не паѓа дожд од Бога на сите подеднакво?

Или сонцето не свети за сите, исто така?

Зар не го дишеме воздухот сите еднакво?

Како тогаш не се срамите да признаете само три јазика, а за сите други народи и племиња сакате да бидат слепи и глуви? Дали Господ го сметате толку бессилен тоа да не може да го даде, или завидлив, па тоа да не го сака?

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 30 May 2018 01:01:00 +0000
Атанас Близнаков – најголемиот донатор од македонското иселеништво (12) http://mn.mk/iselenici-region/14625-Atanas-Bliznakov-–-najgolemiot-donator-od-makedonskoto-iselenistvo-12 http://mn.mk/iselenici-region/14625-Atanas-Bliznakov-–-najgolemiot-donator-od-makedonskoto-iselenistvo-12 ab12-1-180Македонските иселеници во САД почнале да се собираат, да другаруваат и да се организираат од времето на своето масовно доаѓање во Северна Америка, каде што во новата средина ја донеле и својата култура, традиции и обичаи.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Иселеници и Регион Wed, 30 May 2018 01:00:00 +0000