Фељтон Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. https://www.mn.mk/feljton Tue, 07 Apr 2020 22:02:11 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk БАЛКАНОТ И МАКЕДОНИЈА (14) https://www.mn.mk/feljton/18204-BALKANOT-I-MAKEDONIJA-14 https://www.mn.mk/feljton/18204-BALKANOT-I-MAKEDONIJA-14 108

VI ДРЕВНА МАКЕДОНИЈА ВО ПРАИСОТИРСКИОТ ЕГЕЈ (ДЕЛ IV)

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Фељтон Wed, 01 Apr 2020 00:00:00 +0000
БАЛКАНОТ И МАКЕДОНИЈА (13) https://www.mn.mk/feljton/18169-BALKANOT-I-MAKEDONIJA-13 https://www.mn.mk/feljton/18169-BALKANOT-I-MAKEDONIJA-13 80

VI ДРЕВНА МАКЕДОНИЈА ВО ПРАИСОТИРСКИОТ ЕГЕЈ (ДЕЛ III)

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Фељтон Wed, 25 Mar 2020 00:00:00 +0000
БАЛКАНОТ И МАКЕДОНИЈА (12) https://www.mn.mk/feljton/18132-BALKANOT-I-MAKEDONIJA-12 https://www.mn.mk/feljton/18132-BALKANOT-I-MAKEDONIJA-12 59

ДРЕВНА МАКЕДОНИЈА ВО ПРАИСОТИРСКИОТ ЕГЕЈ (ДЕЛ II)

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Фељтон Wed, 18 Mar 2020 00:00:00 +0000
БАЛКАНОТ И МАКЕДОНИЈА (11) https://www.mn.mk/feljton/18094-BALKANOT-I-MAKEDONIJA-11 https://www.mn.mk/feljton/18094-BALKANOT-I-MAKEDONIJA-11 37

VI

ДРЕВНА МАКЕДОНИЈА ВО ПРАИСОТИРСКИОТ ЕГЕЈ (ДЕЛ I)

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Фељтон Wed, 11 Mar 2020 00:00:00 +0000
БАЛКАНОТ И МАКЕДОНИЈА (10) https://www.mn.mk/feljton/18058-BALKANOT-I-MAKEDONIJA-10 https://www.mn.mk/feljton/18058-BALKANOT-I-MAKEDONIJA-10 15

ТРАКИЈА

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Фељтон Wed, 04 Mar 2020 00:00:00 +0000
БАЛКАНОТ И МАКЕДОНИЈА (9) https://www.mn.mk/feljton/18010-BALKANOT-I-MAKEDONIJA-9 https://www.mn.mk/feljton/18010-BALKANOT-I-MAKEDONIJA-9 Karta Makedonija 1913

IV РАЗВОЈ НА ПАЛЕОГРАФИЈАТА НА БАЛКАНОТ

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Фељтон Wed, 26 Feb 2020 00:49:02 +0000
БАЛКАНОТ И МАКЕДОНИЈА (8) https://www.mn.mk/feljton/17988-BALKANOT-I-MAKEDONIJA-8 https://www.mn.mk/feljton/17988-BALKANOT-I-MAKEDONIJA-8 1234

III

ЕПИСТЕМОЛОГИЈА НА ОНОМАСТИКАТА НА ПАНОНИЈА (ДЕЛ VI)

Во Делибатската пешчара во Банат постои топонимот Херонија, што има теонимско значење. Етимолошки е кованица од зборот ’Хера’ што се однесува на божицата Хера и суфиксот „ön“, его, јас лично. Во митологијата Хера е Кронова и Реина ќерка, сестра на богот Зевс. Во титаногигантомахијата, Хера ја чувал Океан 300 години. По победата на Зевс-Дунав над останатите богови, свечено е прославена нивната венчавка.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Фељтон Wed, 19 Feb 2020 00:00:00 +0000
БАЛКАНОТ И МАКЕДОНИЈА (7) https://www.mn.mk/feljton/17940-BALKANOT-I-MAKEDONIJA-7 https://www.mn.mk/feljton/17940-BALKANOT-I-MAKEDONIJA-7 ono1

ЕПИСТЕМОЛОГИЈА НА ОНОМАСТИКАТА НА ПАНОНИЈА (ДЕЛ V)

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Фељтон Wed, 12 Feb 2020 00:00:00 +0000
БАЛКАНОТ И МАКЕДОНИЈА (6) https://www.mn.mk/feljton/17902-BALKANOT-I-MAKEDONIJA-6 https://www.mn.mk/feljton/17902-BALKANOT-I-MAKEDONIJA-6 pan1

ЕПИСТЕМОЛОГИЈА НА ОНОМАСТИКАТА НА ПАНОНИЈА (ДЕЛ IV)

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Фељтон Wed, 05 Feb 2020 00:00:00 +0000
БАЛКАНОТ И МАКЕДОНИЈА (5) https://www.mn.mk/feljton/17862-BALKANOT-I-MAKEDONIJA-5 https://www.mn.mk/feljton/17862-BALKANOT-I-MAKEDONIJA-5 teorija na znaenje1

III

ЕПИСТЕМОЛОГИЈА (Теорија на знаењето) НА ОНОМАСТИКАТА НА ПАНОНИЈА (ДЕЛ III)

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Фељтон Wed, 29 Jan 2020 00:26:33 +0000