Досиеа и Архив Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/dosiea Sat, 23 Jun 2018 15:37:20 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk За македонско грчките односи - по повод изјавите на министерот Фрчковски-1996 г. http://mn.mk/dosiea/14724-Za-makedonsko-grckite-odnosi---po-povod-izjavite-na-ministerot-Frckovski-1996-g http://mn.mk/dosiea/14724-Za-makedonsko-grckite-odnosi---po-povod-izjavite-na-ministerot-Frckovski-1996-g ГОСПОДИНЕ МИНИСТРЕ, - Вашето искажување на ставот за Македонија и македонскиот наорд за отворените прашања меѓу двете држави - по однос на човековите права на граѓаните што живеат во двете држави - беше содржајно, прецизно и отворени, затоа што, излегува од душата на обесправениот македонски народ, посебно на тој од Егејскиот дел на Македонија...

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 20 Jun 2018 01:00:00 +0000
ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЈА: Припремање напад на нашата амбасада во Источен Берлин на ден 2.8.1978 год. http://mn.mk/dosiea/14690-OPERATIVNA-INFORMACIJA-Pripremanje-napad-na-nasata-ambasada-vo-Istocen-Berlin-na-den-281978-god http://mn.mk/dosiea/14690-OPERATIVNA-INFORMACIJA-Pripremanje-napad-na-nasata-ambasada-vo-Istocen-Berlin-na-den-281978-god Во Источна Германија се наоѓам скоро 4 години, каде што сум женет за источно германка со која што имам едно дете...

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 13 Jun 2018 01:06:18 +0000
Апел од Берлин, 1991 http://mn.mk/dosiea/14665-Apel-od-Berlin-1991 http://mn.mk/dosiea/14665-Apel-od-Berlin-1991 Драги браќа,Сериозно сум загрижен поради состојбите  опасноста во земјата, а уште повеќе поради недовербата и недоразбирањата, кавгите и поделбите меѓу наште во туѓина.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 06 Jun 2018 01:00:00 +0000
Апел напишан од Драган Богдановски во 1990 година http://mn.mk/dosiea/14633-Apel-napisan-od-Dragan-Bogdanovski-vo-1990-godina http://mn.mk/dosiea/14633-Apel-napisan-od-Dragan-Bogdanovski-vo-1990-godina Во овие историски моменти на длабоки преобразби кои настанаа поради сеопштата криза на тоталитарниот комунистички систем...

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 30 May 2018 01:38:55 +0000
Со радост и силни симпатии ја примаме веста за излегувањето на РЕПУБЛИКА 7 http://mn.mk/dosiea/14605-So-radost-i-silni-simpatii-ja-primame-vesta-za-izleguvanjeto-na-REPUBLIKA-7 http://mn.mk/dosiea/14605-So-radost-i-silni-simpatii-ja-primame-vesta-za-izleguvanjeto-na-REPUBLIKA-7 Со радост и силни симпатии ја примаме веста за излегувањето на РЕПУБЛИКА 7, вистинска ренесанса на демократскиот збор и единствениот мост кон цивилизирана Европа.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 23 May 2018 04:16:42 +0000
До Задграничните Комитети Европа: СОВЕТУВАЊЕ http://mn.mk/dosiea/14585-Do-Zadgranicnite-Komiteti-Evropa-SOVETUVANjE http://mn.mk/dosiea/14585-Do-Zadgranicnite-Komiteti-Evropa-SOVETUVANjE Во смисла на статутарните овластувања, а како претседател на ЗЦК на ВМРО-ДПМНЕ, свикувам за ден 18.021995 година СОВЕТУВАЊЕ и го предлагам следниот дневен ред...

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 16 May 2018 01:08:15 +0000
Стојче до Мане http://mn.mk/dosiea/14555-Stojce-do-Mane http://mn.mk/dosiea/14555-Stojce-do-Mane Драги Мане,

Не само што треба да продолжиме со нашите активности, туку мора да и да ги засилиме. Би салак веднаш да ти кажам дека основната причина за непризнавањето не се должи, како што наводно изгледа и скопската пропаганда тврди, на грчкото лоби и неразбирањето на Европа...

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 09 May 2018 01:00:00 +0000
ВМРО-ДПМНЕ: Соопштение за јавноста (10.2.1994) http://mn.mk/dosiea/14533-VMRO-DPMNE-Soopstenie-za-javnosta-1021994 http://mn.mk/dosiea/14533-VMRO-DPMNE-Soopstenie-za-javnosta-1021994 ВМРО-ДПМНЕ: Соопштение за јавноста (10.2.1994)

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 02 May 2018 01:25:25 +0000
ВМРО-ДПМНЕ ја поздравува одлуката на самитот на НАТО пактот за прифаќање на американската иницијатива „Партнерство за мир“ http://mn.mk/dosiea/14499-VMRO-DPMNE-ja-pozdravuva-odlukata-na-samitot-na-NATO-paktot-za-prifakanje-na-amerikanskata-inicijativa-Partnerstvo-za-mir http://mn.mk/dosiea/14499-VMRO-DPMNE-ja-pozdravuva-odlukata-na-samitot-na-NATO-paktot-za-prifakanje-na-amerikanskata-inicijativa-Partnerstvo-za-mir ВМРО-ДПМНЕ ја поздравува одлуката на самитот на НАТО пактот за прифаќање на американската иницијатива „Партнерство за мир“ во која се опфатени дваесет и две држави од поранешен комунистички блок, како и готовноста на НАТО пактот за преземање...

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 25 Apr 2018 01:54:54 +0000
Годишно советување на Задграничните Комитети на ВМРО-ДПМНЕ во Европа http://mn.mk/dosiea/14468-Godisno-sovetuvanje-na-Zadgranicnite-Komiteti-na-VMRO-DPMNE-vo-Evropa http://mn.mk/dosiea/14468-Godisno-sovetuvanje-na-Zadgranicnite-Komiteti-na-VMRO-DPMNE-vo-Evropa На Годишно советување на Задграничните Комитети на ВМРО-ДПМНЕ во Европа, ќе присуствува Партиска делегација и тоа...

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 18 Apr 2018 01:24:43 +0000