Досиеа и Архив Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/dosiea Tue, 23 Oct 2018 20:00:20 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Каква ли сатисфакција имале „известувачите“ кога ги пренесувале сите активност, сите дружења, сите пријатели на следените Македонци од Берлин? http://mn.mk/dosiea/15411-Kakva-li-satisfakcija-imale-izvestuvacite-koga-gi-prenesuvale-site-aktivnost-site-druzenja-site-prijateli-na-sledenite-Makedonci-od-Berlin http://mn.mk/dosiea/15411-Kakva-li-satisfakcija-imale-izvestuvacite-koga-gi-prenesuvale-site-aktivnost-site-druzenja-site-prijateli-na-sledenite-Makedonci-od-Berlin Каква ли сатисфакција имале „известувачите“ кога ги пренесувале сите активност, сите дружења, сите пријатели на следените Македонци од Берлин?

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 17 Oct 2018 01:02:00 +0000
Мане Јаковлески на посета кај Драган Богдановски http://mn.mk/dosiea/15410-Mane-Jakovleski-na-poseta-kaj-Dragan-Bogdanovski http://mn.mk/dosiea/15410-Mane-Jakovleski-na-poseta-kaj-Dragan-Bogdanovski Сношти на полноќ, (18 спроти 19 декември) се јави по телефон...

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 17 Oct 2018 01:00:00 +0000
Матица на иселениците од Македонија до Мане Јаковлевски-1996 г. http://mn.mk/dosiea/15359-Matica-na-iselenicite-od-Makedonija-do-Mane-Jakovlevski-1996-g http://mn.mk/dosiea/15359-Matica-na-iselenicite-od-Makedonija-do-Mane-Jakovlevski-1996-g Матица на изелениците од Македонија до Мане Јаковлевски

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 10 Oct 2018 09:12:36 +0000
Известување ВМРО-ДПМНЕ, 05.10.1995 http://mn.mk/dosiea/15293-Izvestuvanje-VMRO-DPMNE-05101995 http://mn.mk/dosiea/15293-Izvestuvanje-VMRO-DPMNE-05101995 Ве известуваме дека денес на седницата на парламентот на Република Македонија на типично неокомунистички начин, а спротивно на Уставот на Република Македонија и желбата на граѓаните беше донесен закон за промена на знамето на Република Македонија.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 03 Oct 2018 01:42:51 +0000
Како е распарчувана Македонија-5 јануари 1994 г. http://mn.mk/dosiea/15249-Kako-e-rasparcuvana-Makedonija-5-januari-1994-g http://mn.mk/dosiea/15249-Kako-e-rasparcuvana-Makedonija-5-januari-1994-g 212

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Досиеа Thu, 27 Sep 2018 13:16:27 +0000
Неприфатливи предложените уставни решенија http://mn.mk/dosiea/15190-Neprifatlivi-predlozenite-ustavni-resenija http://mn.mk/dosiea/15190-Neprifatlivi-predlozenite-ustavni-resenija Амандманите на Уставот на СРМ ги продлабочуваат овластувањата на Федерацијата и со нив не може да се унапредува самостојноста на Македонија. - Сојузните закони не можат да бидат над републичките

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 19 Sep 2018 01:10:11 +0000
Службена белешка, Струмица, 27.10.1978 http://mn.mk/dosiea/15140-Sluzbena-beleska-Strumica-27101978 http://mn.mk/dosiea/15140-Sluzbena-beleska-Strumica-27101978 Гојко и Мане Јаковлевски од с. Зубовце, Гостиварско, кленови на ДООМ во Берлин

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 12 Sep 2018 01:00:00 +0000
Македонија суверена и правна држава во конфедеративна Југославија http://mn.mk/dosiea/15095-Makedonija-suverena-i-pravna-drzava-vo-konfederativna-Jugoslavija http://mn.mk/dosiea/15095-Makedonija-suverena-i-pravna-drzava-vo-konfederativna-Jugoslavija Македонија северена и правна држава во конфедеративна Југославија

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 05 Sep 2018 01:07:04 +0000
Сознанија за Гојко и Мане Јаковлески од Берлин http://mn.mk/dosiea/15046-Soznanija-za-Gojko-i-Mane-Jakovleski-od-Berlin http://mn.mk/dosiea/15046-Soznanija-za-Gojko-i-Mane-Jakovleski-od-Berlin Целта на разговорот беше да се добијат сознанија за Гојко и Мане Јаковлески од Берлин и други сознанија во склоп на...

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 29 Aug 2018 01:00:00 +0000
Мане Јаковлески-Емигрант во Берлин-Службена белешка, 16.10.1978 http://mn.mk/dosiea/15008-Mane-Jakovleski-Emigrant-vo-Berlin-Sluzbena-beleska-16101978 http://mn.mk/dosiea/15008-Mane-Jakovleski-Emigrant-vo-Berlin-Sluzbena-beleska-16101978 Гојко Јаковлевски емигрант во Берлин, Мане Јаковлевски емигрант во Берлин, Стојан Ковачев од Струмица, на привремена работа во Париз...

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 22 Aug 2018 01:06:34 +0000