Досиеа и Архив Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/dosiea Sun, 19 Aug 2018 07:15:32 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Обид да се урне туѓата мисла http://mn.mk/dosiea/14967-Obid-da-se-urne-tugata-misla http://mn.mk/dosiea/14967-Obid-da-se-urne-tugata-misla Соопштение на ВМРО-ДПМНЕ по повод барањата за забрана на оваа партија

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 15 Aug 2018 01:00:00 +0000
Апел до работничката класа на Македонија (Драган Богдановски 1991г.) http://mn.mk/dosiea/14940-Apel-do-rabotnickata-klasa-na-Makedonija-Dragan-Bogdanovski-1991g http://mn.mk/dosiea/14940-Apel-do-rabotnickata-klasa-na-Makedonija-Dragan-Bogdanovski-1991g Комунизмот Ви ветуваше рај на земјата, но комунистичкиот систем создаде пекол за народот, во кој пекол најголемата жртва сте вие чесните припадници на работничката класа...

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 08 Aug 2018 01:14:14 +0000
Апел Напишан од Драган Богдановски во 1991 година http://mn.mk/dosiea/14902-Apel-Napisan-od-Dragan-Bogdanovski-vo-1991-godina http://mn.mk/dosiea/14902-Apel-Napisan-od-Dragan-Bogdanovski-vo-1991-godina Апел Напишан од Драган Богдановски во 1991 годинаDragan

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Досиеа Wed, 01 Aug 2018 18:46:21 +0000
Покана за Првиот конгрес на Здружението Обединети Македонци http://mn.mk/dosiea/14870-Pokana-za-Prviot-kongres-na-Zdruzenieto-Obedineti-Makedonci http://mn.mk/dosiea/14870-Pokana-za-Prviot-kongres-na-Zdruzenieto-Obedineti-Makedonci Ве покануваме да земете учество на Првиот конгрес на Здружението Обединети Македонци што ќе се одржи на 6 и 7 февруари 1993 год. во Штупферих, Бергле Хале...

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 25 Jul 2018 01:03:49 +0000
Билтенот „Лист на ВМРО-ДПМНЕ“ е гласило на ВМРО-ДПМНЕ во македонската дијаспора http://mn.mk/dosiea/14838-Biltenot-List-na-VMRO-DPMNE-e-glasilo-na-VMRO-DPMNE-vo-makedonskata-dijaspora http://mn.mk/dosiea/14838-Biltenot-List-na-VMRO-DPMNE-e-glasilo-na-VMRO-DPMNE-vo-makedonskata-dijaspora Билтенот „Лист на ВМРО-ДПМНЕ“ е гласило на ВМРО-ДПМНЕ во македонската дијаспора

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 18 Jul 2018 01:03:38 +0000
Соопштение за јавност, 16.09.1992 http://mn.mk/dosiea/14815-Soopstenie-za-javnost-16091992 http://mn.mk/dosiea/14815-Soopstenie-za-javnost-16091992 Изминаа веќе два месеци од обелоденувањето на политичките ефери со формирањето на паравоените терористички организации („Сина птица“) и...

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 11 Jul 2018 01:06:38 +0000
Македонска национална програма http://mn.mk/dosiea/14789-Makedonska-nacionalna-programa http://mn.mk/dosiea/14789-Makedonska-nacionalna-programa smk-zname-240ТРГНУВАЈЌИ од историската вистина дека Македонија е света, благословена и библиска земја, лулка на христијанството, мајка на првославието и центар на светската писменост, и дека во Македонија е пронајдено најстарото писмо во човековата цивилизација старо 5.000 до 7.000 години пред Христос (неколку векови постаро од Месопотамиското - Сумерското),

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 04 Jul 2018 01:55:01 +0000
Изјава од “пријател“- против Маноил (Мане) Јаковлески (Фотографии) http://mn.mk/dosiea/14755-Izjava-od-prijatel--protiv-Manoil-Mane-Jakovleski-Fotografii http://mn.mk/dosiea/14755-Izjava-od-prijatel--protiv-Manoil-Mane-Jakovleski-Fotografii Mino

“Пријателот“ е вториот од лева страна, јаде и концентрирано слуша кој што кажува.

Mino1

“Пријателот“ е првиот од лева страна.

Поради тоа што уште од детството јас бев добар другар со Јаковлески Гојко, после неговото заминување во Западен Берлин, СР Германија, јас неколку пати престојував кај него на гости, каде се сретнав и со неговиот брат Јаковлески Манојил.

Mino-za-Mane-1

Mino-za-Mane-2

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 27 Jun 2018 01:36:13 +0000
За македонско грчките односи - по повод изјавите на министерот Фрчковски-1996 г. http://mn.mk/dosiea/14724-Za-makedonsko-grckite-odnosi---po-povod-izjavite-na-ministerot-Frckovski-1996-g http://mn.mk/dosiea/14724-Za-makedonsko-grckite-odnosi---po-povod-izjavite-na-ministerot-Frckovski-1996-g ГОСПОДИНЕ МИНИСТРЕ, - Вашето искажување на ставот за Македонија и македонскиот наорд за отворените прашања меѓу двете држави - по однос на човековите права на граѓаните што живеат во двете држави - беше содржајно, прецизно и отворени, затоа што, излегува од душата на обесправениот македонски народ, посебно на тој од Егејскиот дел на Македонија...

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 20 Jun 2018 01:00:00 +0000
ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЈА: Припремање напад на нашата амбасада во Источен Берлин на ден 2.8.1978 год. http://mn.mk/dosiea/14690-OPERATIVNA-INFORMACIJA-Pripremanje-napad-na-nasata-ambasada-vo-Istocen-Berlin-na-den-281978-god http://mn.mk/dosiea/14690-OPERATIVNA-INFORMACIJA-Pripremanje-napad-na-nasata-ambasada-vo-Istocen-Berlin-na-den-281978-god Во Источна Германија се наоѓам скоро 4 години, каде што сум женет за источно германка со која што имам едно дете...

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 13 Jun 2018 01:06:18 +0000