Досиеа и Архив Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/dosiea Wed, 18 Oct 2017 05:29:09 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Панте Митев до Мане Јаковлески http://mn.mk/dosiea/13768-Pante-Mitev-do-Mane-Jakovleski http://mn.mk/dosiea/13768-Pante-Mitev-do-Mane-Jakovleski Почитуван господине Јаковлевски...

На почетокот на ова писмо примете срдечни и пријателски поздрави, нека ова писмо Ве затекне во добро расположение и пријатна атмосфера.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 18 Oct 2017 02:04:20 +0000
Да се укине грчко-бугарскиот апартхејд http://mn.mk/dosiea/13734-Da-se-ukine-grcko-bugarskiot-aparthejd http://mn.mk/dosiea/13734-Da-se-ukine-grcko-bugarskiot-aparthejd Достоинствени демонстрации на македонците во Берлин: Да се укине грчко-бугарскиот апартхејд

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 11 Oct 2017 01:00:00 +0000
Службена белешка - 21.01.1983 http://mn.mk/dosiea/13717-Sluzbena-beleska---21011983 http://mn.mk/dosiea/13717-Sluzbena-beleska---21011983 Службена белешка - 21.01.1983

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 04 Oct 2017 01:00:00 +0000
До македонците во Германија: Милан Паниќ и понатаму за признавањето на Македонија http://mn.mk/dosiea/13694-Do-makedoncite-vo-Germanija-Milan-Panik-i-ponatamu-za-priznavanjeto-na-Makedonija http://mn.mk/dosiea/13694-Do-makedoncite-vo-Germanija-Milan-Panik-i-ponatamu-za-priznavanjeto-na-Makedonija До македонците во Германија: Милан Паниќ и понатаму за признавањето на Македонија

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 27 Sep 2017 01:00:00 +0000
Апел од Берлин - 04.04.1985 http://mn.mk/dosiea/13669-Apel-od-Berlin---04041985 http://mn.mk/dosiea/13669-Apel-od-Berlin---04041985 На 4.04.1985 година добиена е писмена пратка од ******* од Западен Берлин, СРГ во која испраќа...

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 20 Sep 2017 01:00:00 +0000
Апел од Берлин - 07.05.1991 http://mn.mk/dosiea/13650-Apel-od-Berlin---07051991 http://mn.mk/dosiea/13650-Apel-od-Berlin---07051991 Барање до Собранието на Македонија, Македонската Радио Телевизија, НИП Нова Македонија и ВМРО-ДПМНЕ...

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 13 Sep 2017 01:00:00 +0000
Помош за печатење на гласилото „ГЛАС на ВМРО-ДПМНЕ“ http://mn.mk/dosiea/13633-Pomos-za-pecatenje-na-glasiloto-GLAS-na-VMRO-DPMNE http://mn.mk/dosiea/13633-Pomos-za-pecatenje-na-glasiloto-GLAS-na-VMRO-DPMNE Потврдуваме дека од Задграничниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ од Берлин добивме 3000 германски марки, како помош за печатење на нашето гласило „ГЛАС на ВМРО-ДПМНЕ“ - број 11

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 06 Sep 2017 01:00:00 +0000
Загриженост поради состојбите и опасноста во Македонија (Берлин, 1991) http://mn.mk/dosiea/13609-Zagrizenost-poradi-sostojbite-i-opasnosta-vo-Makedonija-Berlin-1991 http://mn.mk/dosiea/13609-Zagrizenost-poradi-sostojbite-i-opasnosta-vo-Makedonija-Berlin-1991 Драги браќа,

Сериозно сум загрижен поради состојбите и опасноста во земјата, а уште повеќе поради недовербата и недоразбирањата, кавгите меѓу нашите во туѓина.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 30 Aug 2017 01:00:00 +0000
ПРВА МАКЕДОНСКА БАНКА?! http://mn.mk/dosiea/13596-PRVA-MAKEDONSKA-BANKA http://mn.mk/dosiea/13596-PRVA-MAKEDONSKA-BANKA Префрлувајќи и прегледувајќи ги документите во архивот на покојниот татко, Илија Ризов од Битола меѓу другите документи го пронашол и овој чек на македонска народна банка...

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 23 Aug 2017 05:08:11 +0000
„Петар Дримски“ го достави неговото оригинално писмо испратено до сите членови на ДООМ и СМРК и нивните водачи Драган Богдановски и Благој Христов http://mn.mk/dosiea/13556-Petar-Drimski-go-dostavi-negovoto-originalno-pismo-isprateno-do-site-clenovi-na-DOOM-i-SMRK-i-nivnite-vodaci-Dragan-Bogdanovski-i-Blagoj-Hristov http://mn.mk/dosiea/13556-Petar-Drimski-go-dostavi-negovoto-originalno-pismo-isprateno-do-site-clenovi-na-DOOM-i-SMRK-i-nivnite-vodaci-Dragan-Bogdanovski-i-Blagoj-Hristov „Петар Дримски“ го достави неговото оригинално писмо испратено до сите членови на ДООМ и СМРК и нивните водачи Драган Богдановски и Благој Христов. Содржината на писмото е следната...

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 16 Aug 2017 01:13:28 +0000