Досиеа и Архив Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/dosiea Tue, 18 Jun 2019 11:00:35 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Припрема за атентат http://mn.mk/dosiea/16706-Priprema-za-atentat http://mn.mk/dosiea/16706-Priprema-za-atentat JAT2 1

Припрема за атентат

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 12 Jun 2019 00:00:00 +0000
Македонска Ослободителна Организација-Привременото Раководство http://mn.mk/dosiea/16642-Makedonska-Osloboditelna-Organizacija-Privremenoto-Rakovodstvo http://mn.mk/dosiea/16642-Makedonska-Osloboditelna-Organizacija-Privremenoto-Rakovodstvo Македонска Ослободителна Организација-Привременото Раководство

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 05 Jun 2019 00:00:00 +0000
До Централниот Комитет на ВМРО-ДПМНЕ http://mn.mk/dosiea/16605-Do-Centralniot-Komitet-na-VMRO-DPMNE http://mn.mk/dosiea/16605-Do-Centralniot-Komitet-na-VMRO-DPMNE До Централниот Комитет на ВМРО-ДПМНЕ

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Tue, 28 May 2019 23:15:00 +0000
Зоран Петрески технички секретар на ВМРО-ДПМНЕ до Мане http://mn.mk/dosiea/16579-Zoran-Petreski-tehnicki-sekretar-na-VMRO-DPMNE-do-Mane http://mn.mk/dosiea/16579-Zoran-Petreski-tehnicki-sekretar-na-VMRO-DPMNE-do-Mane Зоран Петрески технички секретар на ВМРО-ДПМНЕ до Мане

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Tue, 21 May 2019 23:15:00 +0000
Вести од татковината, глас на ВМРО-ДПМНЕ-1994г. http://mn.mk/dosiea/16522-Vesti-od-tatkovinata-glas-na-VMRO-DPMNE-1994g http://mn.mk/dosiea/16522-Vesti-od-tatkovinata-glas-na-VMRO-DPMNE-1994g vmro1Вести од татковината, глас на ВМРО-ДПМНЕ-1994г.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Tue, 14 May 2019 23:15:00 +0000
Бара да му биде испратена помош од земјава http://mn.mk/dosiea/16497-Bara-da-mu-bide-ispratena-pomos-od-zemjava http://mn.mk/dosiea/16497-Bara-da-mu-bide-ispratena-pomos-od-zemjava Бара да му биде испратена помош од земјава

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 08 May 2019 00:00:00 +0000
Вчера на 8.8.1977 година кај мене боравеа ТОМЕ ЈАНЕВСКИ од Гослар и МАНЕ ЈАКОВЛЕСКИ од Берлин http://mn.mk/dosiea/16459-Vcera--na-881977---godina--kaj---mene---boravea--TOME--JANEVSKI--od--Goslar--i--MANE--JAKOVLESKI--od--Berlin http://mn.mk/dosiea/16459-Vcera--na-881977---godina--kaj---mene---boravea--TOME--JANEVSKI--od--Goslar--i--MANE--JAKOVLESKI--od--Berlin РСВР на СРМ СДБ-II сектор

Отчукано во 3примероци

9.8.1977 год,

С к о п ј е

Примено на 10.8.1977

И3 В Е Ш Т А Ј"

година по телефон од СРГ-

извести следното:

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 01 May 2019 00:00:00 +0000
Драган Богдановски-безбедносно-интересен http://mn.mk/dosiea/16419-Dragan-Bogdanovski-bezbednosno-interesen http://mn.mk/dosiea/16419-Dragan-Bogdanovski-bezbednosno-interesen Драган Богдановски-безбедносно-интересен

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 24 Apr 2019 00:00:00 +0000
Припремање напад на амбасадата во источен Берлин http://mn.mk/dosiea/16382-Pripremanje-napad-na-ambasadata-vo-istocen-Berlin http://mn.mk/dosiea/16382-Pripremanje-napad-na-ambasadata-vo-istocen-Berlin Припремање напад на амбасадата во источен Берлин

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 17 Apr 2019 00:00:00 +0000
Известување за промена на знамето http://mn.mk/dosiea/16356-Izvestuvanje-za-promena-na-znameto http://mn.mk/dosiea/16356-Izvestuvanje-za-promena-na-znameto Известување за промена на знамето

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Досиеа Wed, 10 Apr 2019 00:00:00 +0000