На прво место Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/aktuelno Fri, 18 Aug 2017 12:45:38 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk ЉУБОВТА КОН ОКУПИРАНИОТ РОДЕН КРАЈ НЕ Е ИРЕДЕНТИЗАМ! http://mn.mk/aktuelno/13574-LjUBOVTA-KON-OKUPIRANIOT-RODEN-KRAJ-NE-E-IREDENTIZAM http://mn.mk/aktuelno/13574-LjUBOVTA-KON-OKUPIRANIOT-RODEN-KRAJ-NE-E-IREDENTIZAM 20891704 1583831761691357 1708854562 nЉУБОВТА КОН ОКУПИРАНИОТ РОДЕН КРАЈ НЕ Е ИРЕДЕНТИЗАМ!

Пишува Тодор ПЕТРОВ

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Актуелно Fri, 18 Aug 2017 07:31:30 +0000
ОБЈАВЕНИ СЕ Е 21 И 22 ЕПИЗОДА ОД СЕРИЈАТА „АНТИЧКИТЕ МАКЕДОНЦИ НЕ БИЛЕ ГРЦИ“ http://mn.mk/aktuelno/13572-OBJAVENI-SE-E-21-I-22--EPIZODA-OD-SERIJATA--ANTICKITE-MAKEDONCI-NE-BILE-GRCI http://mn.mk/aktuelno/13572-OBJAVENI-SE-E-21-I-22--EPIZODA-OD-SERIJATA--ANTICKITE-MAKEDONCI-NE-BILE-GRCI 1

ОБЈАВЕНИ СЕ Е 21 И 22 ЕПИЗОДА ОД СЕРИЈАТА

„АНТИЧКИТЕ МАКЕДОНЦИ НЕ БИЛЕ ГРЦИ“

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Актуелно Wed, 16 Aug 2017 05:51:05 +0000
Изјава на Римскиот папа Никола I (858-867) http://mn.mk/aktuelno/13560-Izjava-na-Rimskiot-papa-Nikola-I-858-867 http://mn.mk/aktuelno/13560-Izjava-na-Rimskiot-papa-Nikola-I-858-867 NicholasI-240Пренесувајќи го официјалниот  став на Римокатоличката  црква во поглед на приматот на христијанските цркви во Источната и Западната екумена уште во далечната 859 година Римскиот  папа Никола И изјавил:

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Актуелно Wed, 16 Aug 2017 04:36:32 +0000
Името на Прва Јустинијана Охридска уште на почетокот на 10. век длабоко навлегло во руските маси http://mn.mk/aktuelno/13559-Imeto-na-Prva-Justinijana-Ohridska-uste-na-pocetokot-na-10-vek-dlaboko-navleglo-vo-ruskite-masi- http://mn.mk/aktuelno/13559-Imeto-na-Prva-Justinijana-Ohridska-uste-na-pocetokot-na-10-vek-dlaboko-navleglo-vo-ruskite-masi- Russian-Orthodox-240Русите, православна вера ја примиле од Македонија

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Актуелно Wed, 16 Aug 2017 04:35:05 +0000
Македонскиот јазик во XVI век http://mn.mk/aktuelno/13543-Makedonskiot-jazik-vo-XVI-vek http://mn.mk/aktuelno/13543-Makedonskiot-jazik-vo-XVI-vek mj1-180Македонскиот јазик егзистирал во овој сегашен облик со векови. Секој обид да биде преставен како дијалект на друг народ, ја побива анализата  „Еден македонски речник од XVI век“ од познатите слависти Андре Вајан и Чиро Џанелиобјавена во 1958 година.   Се работи за неколку песни, зборови и реченици од секојдневниот говор на костурчаните кој ги запишал службеник на римската црква, протосинѓелот Силвестер, додека на пат од Ерусалим за Рим, минивал низ Македонија. На тоја начин и зачувал од заборав и го создал првиот македонски речник.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Актуелно Wed, 09 Aug 2017 01:57:47 +0000
10. Август 1913 година – денот на трагичната поделба на Македонија http://mn.mk/aktuelno/13542-10-Avgust-1913-godina-–-denot-na-tragicnata-podelba-na-Makedonija http://mn.mk/aktuelno/13542-10-Avgust-1913-godina-–-denot-na-tragicnata-podelba-na-Makedonija podelba-180Македонија е библиска, света земја. Таа со својата древност и милениумска вековитост е гордост, радост и тага, сон и јаве за секој Македонец. Нејзината географска положба ја прави крстосница на различни цивилизации, религии, традиции и обичаи. Не случајно на многу трговци и каравани тука им поминувале патиштата, а за многу воени експедиции, војски, победници и поразени таа била многу вековен мегдан. Тоа значи дека секој камен, секоја грутка црна земја, секоја река и планина, зборуваат за бурната историја на Македонија. И денес Македонија сè уште во себе крие многу тајни од минатото, кои, веројатно ќе бидат предизвик за наредните генерации.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Актуелно Wed, 09 Aug 2017 01:54:48 +0000
Големиот син на Македонскиот народ - Методија Андонов-Ченто http://mn.mk/aktuelno/13541-Golemiot-sin-na-Makedonskiot-narod---Metodija-Andonov-Cento http://mn.mk/aktuelno/13541-Golemiot-sin-na-Makedonskiot-narod---Metodija-Andonov-Cento cento Page 1-180Најсаканиот водач и револуционер во Народноослободителната војна на македонскиот народ во Вардарска Македонија беше Ченто.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Актуелно Wed, 09 Aug 2017 01:49:53 +0000
Христијанството во Македонија http://mn.mk/aktuelno/13544-Hristijanstvoto-vo-Makedonija http://mn.mk/aktuelno/13544-Hristijanstvoto-vo-Makedonija filipi

Христијанството во Македонија, 'прв го проповеда и шири Апостол Павле при своите мисионерски патувања, за што сведочат и „Делата Апостолски(Библија)“.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Актуелно Wed, 09 Aug 2017 01:00:56 +0000
За жал, како да сме го напуштиле аманетот на Илинденците http://mn.mk/aktuelno/13525-Za-zal-kako-da-sme-go-napustile-amanetot-na-Ilindencite http://mn.mk/aktuelno/13525-Za-zal-kako-da-sme-go-napustile-amanetot-na-Ilindencite maneОбраќање на Манојил (Мане) Јаковлески на 1 август во Крушево

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Актуелно Thu, 03 Aug 2017 08:18:39 +0000
ПОВИК ЗА СЕМАКЕДОНСКО ПОМИРУВАЊЕ И ОБЕДИНУВАЊЕ! http://mn.mk/aktuelno/13524-POVIK-ZA-SEMAKEDONSKO-POMIRUVANjE-I-OBEDINUVANjE http://mn.mk/aktuelno/13524-POVIK-ZA-SEMAKEDONSKO-POMIRUVANjE-I-OBEDINUVANjE 1 20СВЕТСКИ МАКЕДОНСКИ КОНГРЕС

ПОВИК ЗА СЕМАКЕДОНСКО ПОМИРУВАЊЕ И ОБЕДИНУВАЊЕ!

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Актуелно Thu, 03 Aug 2017 07:41:14 +0000