На прво место Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/aktuelno Wed, 13 Dec 2017 05:15:23 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Ламбе Арнаудов: Неколишевизам http://mn.mk/aktuelno/13950-Lambe-Arnaudov-Nekolisevizam http://mn.mk/aktuelno/13950-Lambe-Arnaudov-Nekolisevizam Lambe-Arnaudov-180Никој нема право да ја консумира слободата и во неа да ужива, ако претходно не ја заработил за друг. Оној што ова не го разбира, сам себеси се осудил на доживотно ропство, без право и можност за помилување. Ова е најскапоцената универзална вредност на човештвото, прифатена од сите слободољубиви и нормални луѓе, освен од кукавиците и колебливците кои својата слобода, а уште полесно слободата на другите, евтино ја продаваат во замена за лагодности и статус.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Актуелно Wed, 13 Dec 2017 02:06:00 +0000
НАЈГОЛЕМИТЕ КУЛТУРНИ БОГАТСТВА НА МАКЕДОНИЈА: Како од богатството стари ракописи во Македонија останаа само трошки - прв дел http://mn.mk/aktuelno/13942-NAJGOLEMITE-KULTURNI-BOGATSTVA-NA-MAKEDONIJA-Kako-od-bogatstvoto-stari-rakopisi-vo-Makedonija-ostanaa-samo-troski---prv-del http://mn.mk/aktuelno/13942-NAJGOLEMITE-KULTURNI-BOGATSTVA-NA-MAKEDONIJA-Kako-od-bogatstvoto-stari-rakopisi-vo-Makedonija-ostanaa-samo-troski---prv-del sv-kliment-naum-180Трошки. Толку старо ракописно книжевно наследство останало денес во Македонија, иако најголем дел од нив биле создавани токму на ова поднебје, пред многу векови. Ракописното книжевно наследство на Македонија веројатно е најболната точка од севкупното културно наследство на овие простори. Од средината на 19 век почнал погромот на ракописните книги во Македонија и траел во наредните 100 години. За еден век од територијата на денешна Република Македонија биле однесени речиси сите важни книги што од 10 век натаму биле пишувани во книжевните центри кои ја продолжиле традицијата на светите Климент и Наум Охридски.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Актуелно Wed, 13 Dec 2017 02:03:00 +0000
Овие МИСТЕРИИ за Македонија сигурно не сте ги знаеле?! http://mn.mk/aktuelno/13943-Ovie-MISTERII-za-Makedonija-sigurno-ne-ste-gi-znaele http://mn.mk/aktuelno/13943-Ovie-MISTERII-za-Makedonija-sigurno-ne-ste-gi-znaele tikvesko-ezero-180На прекрасното Тиквешко езеро се наогаат 'чуда' од риби. Порано постоела една рибарска приказна која се пренесувала со генерации дека во езерото постоеле огромни риби кои голтале цели чамци и луѓе. Така тоа останало легенда. Се до пред некоја година додека не дојде на истото езеро една словенска експедиција за друга цел за на крај да бидат толку преплашени од што се наоѓало на дното на езетото. Во Тиквешко езето постојат сомови кои се претпоставува дека се премногу стари и се ненормална големина. Има претпоставки дека најголемиот е од прилика колку некој вид на кит.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Актуелно Wed, 13 Dec 2017 02:03:00 +0000
За тие што заборавиле - зошто ја формиравме ВМРО-ДПМНЕ во 1990 г. http://mn.mk/aktuelno/13941-Za-tie-sto-zaboravile---zosto-ja-formiravme-VMRO-DPMNE-vo-1990-g http://mn.mk/aktuelno/13941-Za-tie-sto-zaboravile---zosto-ja-formiravme-VMRO-DPMNE-vo-1990-g 1990 osnivacko sobranie na vmro-dpmne-180За секој македонец кој го почитува идеалот на ВМРО!

Македонска национална програма

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Актуелно Wed, 13 Dec 2017 02:01:00 +0000
Пратениците на ВМРО-ДПМНЕ нема да учествуваат во работата на Собранието http://mn.mk/aktuelno/13952-Pratenicite-na-VMRO-DPMNE-nema-da-ucestvuvaat-vo-rabotata-na-Sobranieto http://mn.mk/aktuelno/13952-Pratenicite-na-VMRO-DPMNE-nema-da-ucestvuvaat-vo-rabotata-na-Sobranieto Пратениците на ВМРО-ДПМНЕ нема да учествуваат во работата на Собранието
alt
]]> mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Актуелно Tue, 12 Dec 2017 22:06:54 +0000 НАЈГОЛЕМА КОРУПЦИЈА Е ПРОМЕНАТА НА ИМЕТО НА ДРЖАВАТА И ИДЕНТИТЕТОТ НА НАЦИЈАТА! http://mn.mk/aktuelno/13929-NAJGOLEMA-KORUPCIJA-E-PROMENATA-NA-IMETO-NA-DRZAVATA-I-IDENTITETOT-NA-NACIJATA http://mn.mk/aktuelno/13929-NAJGOLEMA-KORUPCIJA-E-PROMENATA-NA-IMETO-NA-DRZAVATA-I-IDENTITETOT-NA-NACIJATA 14СВЕТСКИ МАКЕДОНСКИ КОНГРЕС

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Актуелно Sat, 09 Dec 2017 19:35:20 +0000
СИТЕ МАКЕДОНЦИ ЕДЕН ЗА ДРУГ, ЗА АМАНЕТОТ МАКЕДОНСКИ! http://mn.mk/aktuelno/13928-SITE-MAKEDONCI-EDEN-ZA-DRUG-ZA-AMANETOT-MAKEDONSKI http://mn.mk/aktuelno/13928-SITE-MAKEDONCI-EDEN-ZA-DRUG-ZA-AMANETOT-MAKEDONSKI todorПишува Тодор ПЕТРОВ

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Актуелно Sat, 09 Dec 2017 08:05:12 +0000
КОЈ Е ЕДМОНД ТЕМЕЛКО – ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНА ПУСТЕЦ? http://mn.mk/aktuelno/13919-KOJ-E-EDMOND-TEMELKO-–-GRADONACALNIKOT-NA-OPSTINA-PUSTEC http://mn.mk/aktuelno/13919-KOJ-E-EDMOND-TEMELKO-–-GRADONACALNIKOT-NA-OPSTINA-PUSTEC edmond-temelko-180Мала Преспа или Долна Преспа, како Преспанци ја нарекуваат, е географска област покрај југозападниот брег на Преспанското Езеро. Целата област се состои од десетина села коишто се организирани во Општината Пустец. Селото Пустец, пак, е најголемата населба, а истовремено е и седиште на општината, чиј градоначалник и сите членови на советот на оваа, за жал, единствена македонска општина се етнички Македонци.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Актуелно Wed, 06 Dec 2017 02:14:07 +0000
ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИТЕ И ПОВЛЕКУВАЊЕ НА СИТЕ ТУЖБИ И ПРЕКИН НА СИТЕ ИСТРАЖНИ ДЕЈСТВИЈА http://mn.mk/aktuelno/13907-POMILUVANjE-NA-OSUDENITE-I-POVLEKUVANjE-NA-SITE-TUZBI-I-PREKIN-NA-SITE-ISTRAZNI-DEJSTVIJA http://mn.mk/aktuelno/13907-POMILUVANjE-NA-OSUDENITE-I-POVLEKUVANjE-NA-SITE-TUZBI-I-PREKIN-NA-SITE-ISTRAZNI-DEJSTVIJA 14СВЕТСКИ МАКЕДОНСКИ КОНГРЕС

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Актуелно Wed, 29 Nov 2017 16:11:40 +0000
На Каменот од Розета карактеристики на битолскиот говор http://mn.mk/aktuelno/13898-Na-Kamenot-od-Rozeta-karakteristiki-na-bitolskiot-govor http://mn.mk/aktuelno/13898-Na-Kamenot-od-Rozeta-karakteristiki-na-bitolskiot-govor kamenot-od-rozeta-180И античките Македонци, како битолчани денес, не ги членувале именките со гласот „т“ на крајот. Ова го тврдат нашите научни работници Томе Бошевски и Аристотел Тентов, кои го проучуваа и дешифрираа средниот текст на Каменот од Розета.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Актуелно Wed, 29 Nov 2017 02:03:00 +0000