На прво место Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/aktuelno Tue, 18 Jun 2019 10:49:33 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Вистината е немилосрдна, а на лагата и се кратки нозете http://mn.mk/aktuelno/16751-Vistinata-e-nemilosrdna-a-na-lagata-i-se-kratki-nozete http://mn.mk/aktuelno/16751-Vistinata-e-nemilosrdna-a-na-lagata-i-se-kratki-nozete

HristijanХристијан Мицкоски

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Актуелно Tue, 18 Jun 2019 08:35:19 +0000
ЕУ не бара сменето име, ЕУ бара реформи и работа кои ги нема со Заев на власт http://mn.mk/aktuelno/16750-EU-ne-bara-smeneto-ime-EU-bara-reformi-i-rabota-koi-gi-nema-so-Zaev-na-vlast http://mn.mk/aktuelno/16750-EU-ne-bara-smeneto-ime-EU-bara-reformi-i-rabota-koi-gi-nema-so-Zaev-na-vlast
 
ЕУ не бара сменето име, ЕУ бара реформи и работа кои ги нема со Заев на власт
пишува: Светислав ВАСЕВ
 
]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Актуелно Mon, 17 Jun 2019 21:01:33 +0000
Заев е свесен дека доаѓа крајот на неговото владеење http://mn.mk/aktuelno/16748-Zaev-e-svesen-deka-doaga-krajot-na-negovoto-vladeenje http://mn.mk/aktuelno/16748-Zaev-e-svesen-deka-doaga-krajot-na-negovoto-vladeenje alt

Заев е свесен дека доаѓа крајот на неговото владеење

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Актуелно Mon, 17 Jun 2019 16:53:02 +0000
Бугарија да се извини за масакрот во Ваташа http://mn.mk/aktuelno/16745-Bugarija-da-se-izvini-za-masakrot-vo-Vatasa http://mn.mk/aktuelno/16745-Bugarija-da-se-izvini-za-masakrot-vo-Vatasa bug

Во знак на „добрососедство“

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Актуелно Mon, 17 Jun 2019 11:00:44 +0000
10 години на електронското списание „Македонска нација“ http://mn.mk/aktuelno/16744-10-godini-na-elektronskoto-spisanie-Makedonska-nacija http://mn.mk/aktuelno/16744-10-godini-na-elektronskoto-spisanie-Makedonska-nacija makedonska-nacija-60010 години на електронското списание „Македонска нација“

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Актуелно Mon, 17 Jun 2019 06:57:20 +0000
Зошто „Македонска нација“ - 17 јуни 2009 година http://mn.mk/aktuelno/16733-Zosto-Makedonska-nacija---17-juni-2009-godina http://mn.mk/aktuelno/16733-Zosto-Makedonska-nacija---17-juni-2009-godina doom 1Зошто „Македонска нација“ - 17 јуни 2009 година

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Актуелно Mon, 17 Jun 2019 00:00:00 +0000
Целта нa ВМРО-ДПМНЕ е обнова на Република Македонија http://mn.mk/aktuelno/16742-Celta-na-VMRO-DPMNE-e-obnova-na-Republika-Makedonija http://mn.mk/aktuelno/16742-Celta-na-VMRO-DPMNE-e-obnova-na-Republika-Makedonija alt

Мицкоски:Целта нa ВМРО-ДПМНЕ е обнова на Република Македонија

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Актуелно Sun, 16 Jun 2019 21:10:46 +0000
ММДЧП ги повикува членките на НАТО да го одбијат ратификувањето на приемот на Македонија http://mn.mk/aktuelno/16741-MMDCP-gi-povikuva-clenkite-na-NATO-da-go-odbijat-ratifikuvanjeto-na-priemot-na-Makedonija http://mn.mk/aktuelno/16741-MMDCP-gi-povikuva-clenkite-na-NATO-da-go-odbijat-ratifikuvanjeto-na-priemot-na-Makedonija mhrmi 2ММДЧП ги повикува членките на НАТО да го одбијат ратификувањето на приемот на Македонија под името „Северна Македонија“ - име кое и беше наметнато од страна на западните сили

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Актуелно Sun, 16 Jun 2019 15:59:08 +0000
ПРОГЛАС за формирање на ВМРО-ДПМНЕ-17.06.1990 година! http://mn.mk/aktuelno/16740-PROGLAS-za-formiranje-na-VMRO-DPMNE-17061990-godina http://mn.mk/aktuelno/16740-PROGLAS-za-formiranje-na-VMRO-DPMNE-17061990-godina vmro 2ПРОГЛАС за формирање на ВМРО-ДПМНЕ-17.06.1990 година!

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Актуелно Sun, 16 Jun 2019 13:25:46 +0000
Зоран Заев посегна и преку пописот да изврши целосно редефинирање на Република Македонија http://mn.mk/aktuelno/16739-Zoran-Zaev-posegna-i-preku-popisot-da-izvrsi-celosno-redefiniranje-na-Republika-Makedonija http://mn.mk/aktuelno/16739-Zoran-Zaev-posegna-i-preku-popisot-da-izvrsi-celosno-redefiniranje-na-Republika-Makedonija popis1

По менување на името, идентитетот Зоран Заев посегна и преку пописот да изврши целосно редефинирање на Република Македонија

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Актуелно Sun, 16 Jun 2019 09:01:41 +0000